nguyện Chúa chúc phúc - tv 127

-

Huỳnh Minh Kỳ

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: Nguyện Chúa chúc [ G ] phúc cho chúng [ D ] con [ C ] ___ hết thẩy mọi [ Am ] ngày trong đời [ D7 ] sống chúng [ G ] con.

1. Phúc thay bạn [ D7 ] nào tôn sợ [ G ] ___ uy danh Thiên [ Bm ] Chúa [ D ] ___ bạn nào ăn [ Em ] ở thực thi [ Am ] ___ đường lối của [ D ] Ngài [ D7 ] ___. Công quả tay [ G ] bạn làm ra [ Am ] ___ bạn được an [ D7 ] hưởng [ G ] ___ Chúa cho cuộc [ Bm ] đời hạnh phúc [ D7 ] ___ cũng như gặp [ G ] may.

2. Hiền thê nhà [ D7 ] bạn như một [ G ] ___ cây nho sai [ Bm ] trái [ D ] ___,  nẩy mầm đâm [ Em ] chồi nội cung [ Am ] ___ gia thất nhà [ D ] bạn   [ D7 ] ___. Cháu con của [ G ] bạn rồi sẽ [ Am ] ___ ngày càng đông [ D7 ] đúc sống [ G ] ___ trong cuộc [ Bm ] đời hanh phúc [ D7 ] ___ Chúa luôn chở [ G ] che.

3. Đó là lộc [ D7 ] trời cho người [ G ] ___ tôn vinh Thiên [ Bm ] Chúa [ D ] ___, nguyện cầu Chúa [ Em ] từ Si - on [ Am ] ___ chúc phúc cho [ D ] bạn   [ D7 ] ___. Để bạn thấy [ G ] được thịnh đạt [ Am ] ___ Giê - ru - sa - [ D7 ] lem, hết trong [ G ] ___ mọi [ Bm ] ngày đời sống [ D7 ] ___ Chúa ban bình [ G ] an.

 

Cùng tác giả Huỳnh Minh Kỳ

Xin bảo toàn con lạy Chúa! Vì con tìm nương tựa Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa. Chúa là phần gia nghiệp và là phần chén của con, Chúa luôn luôn giữ gìn mạng con tong cánh tay Ngài.
Bà góa nghèo bỏ hai đồng thôi nhưng bà đã bỏ hết gia tài. Bọn giả hình áo thụng vái nhau như kinh sư ưa ngồi chỗ cao, lo cho thân chẳng màng tới ai.
Chúa đã đối xử đại lượng với chúng nên chúng tôi vui mừng, vui mừng trong hân hoan. Khi Chúa đem những người Si - on bị bắt trở về, chúng tôi tưởng như là những người đang sống trong mơ.
Lạy Thầy! Ban cho chúng con điều con sắp xin là cho một người được ngồi bên hữu, một người bên tả trong vinh quang Thầy.
Lạy Chúa! Xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng con, theo như chúng con trông cậy ở nơi Ngài. Vì Lời Chúa là lời sự thật chân chính, việc Chúa làm tất cả đều đáng cậy tin.

Cùng chuyên mục thánh vịnh - đáp ca

Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai. Chúa hiển trị đầy vẻ uy linh, Chúa thắt dây lưng đầy vẻ uy quyền. Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai
Chúa là Vua Ngài đã mặc lấy thiên oai. Chúa hiển trị đầy vẻ uy linh. Chúa thắt dây lưng và đầy uy quyền.
Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai. Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai. Chúa đã vận uy quyền và Ngài đã thắt long đai.
Chúa ơi! Xin giữ gìn con, vì con tìm nương tựa Chúa. Con thưa cùng Chúa con rằng: Ngài là Thiên Chúa của con. Ngài là sự nghiệp của con.
Xin bảo toàn con lạy Chúa vì con kiếm nương tựa Ngài. Chúa là phần gia nghiệp và là phần chén của con. Ngài nắm giữ vận mạng của con, chính Ngài nắm giữ tất cả.