người mù bên vệ đường

-

Đinh Công Huỳnh

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

[ Dm ] 1. Một chiều năm xưa tại thành Giê - ri - cô. [ Gm ] ___ Chúa đã ra đi với môn đệ [ A ] của Ngài. [ A7 ] ___ Người mù ăn xin kêu lên khi [ Dm ] nghe thấy Ngài: [ Bb ] ___ "Hỡi con Đa-vít nguyện xin thương [ A7 ] xót đời tôi".
[ Dm ] Ngài truyền cho dân liền gọi anh hãy đến. [ Gm ] ___ Dân chúng bảo anh vững tâm mà [ A ] đứng dậy. [ A7 ] ___ Lòng tràn hân hoan nên anh quăng [ Dm ] đi áo choàng. [ A7 ] ___ Đến ngay gần bên cầu xin Chúa t[Dmhương chữa lành.

[ D ] ĐK: Nguyện xin Giê - su thương cứu chữa [ F#m ] con cho mắt con sáng [ Bm ] ngời. Nhận ra Thiên [ Em ] Chúa là Đấng yêu [ F#m ] thương luôn [ E7 ] ở khắp mọi [ A7 ] nơi [ D ] ___. Vì trong Giê - [ D7 ] su ánh sáng của [ G ] Ngài làm đời con thêm [ A ] sáng. [ Gm ] ___ Giữa bóng đêm [ D ] mịt mù cuộc đời Ngài [ A7 ] cho con chân lý muôn ngàn [ D ] năm.

[ Dm ] 2. Đường đời phong ba con đi trong bão tố. [ Gm ] ___ Đôi mắt hoen nhơ khiến con giờ [ A ] đã mờ. [ A7 ] ___ Lòng hoài u mê bao năm mua [ Dm ] vui thế trần. [ Bb ] ___ Mấy khi nhận ra hồng ân do [ A7 ] Chúa tặng ban?
[ Dm ] Nguyện Ngài thương ban cho con đôi mắt sáng. [ Gm ] ___  Đôi mắt đức tin mãi luôn tỏa [ A ] sáng ngời. [ A7 ] ___ Từ bỏ đam mê trung kiên đi [ Dm ] theo bước Ngài. [ A7 ] ___ Biết luôn nhận ra Ngài luôn đỡ [Dmnâng đêm ngày.

[ Dm ] 3. Cuộc  đời đau thương nương thân trong Chúa mãi. [ Gm ] ___ Xin hãy cho con vững tin vào [ A ] Chúa hoài. [ A7 ] ___ Lòng thành con kêu van lên xin [ Dm ] thương xót con. [ Bb ] ___ Chúa ơi! Đời con tựa nương nơi [ A7 ] Chúa mà thôi.
[ Dm ] Tình Ngài yêu con xua tan đi bóng tối. [ Gm ] ___ Xin dẫn đưa con thoát ra khỏi [ A ] bất hạnh. [ A7 ] ___ Từng ngày con luôn trông mong có [ Dm ] Chúa giữa đời. [ A7 ] ___ Chúa ơi! Lòng con cậy trông khát [Dmkhao đêm ngày.

Cùng tác giả Đinh Công Huỳnh

Ngày ấy Phi - la - tô đến hỏi Chúa rằng: “"Ông có phải là Vua không?" Người đáp: "Quan tự nói thế hay là người khác nói với quan về tôi?"
Chúa là Vua Ngài đã mặc lấy thiên oai. Chúa hiển trị đầy vẻ uy linh. Chúa thắt dây lưng và đầy uy quyền.
Lời Ngài đã phán: "Sau cảnh khốn cực mặt trăng cùng với cả mặt trời, sẽ ra tối tăm chính sức mạnh ở trên chuyển lay".
Bà góa nghèo bỏ hai đồng thôi nhưng bà đã bỏ hết gia tài. Bọn giả hình áo thụng vái nhau như kinh sư ưa ngồi chỗ cao, lo cho thân chẳng màng tới ai.
Lời Chúa phán cùng dân chúng: "Các ngươi hãy luôn coi chừng, hãy coi chừng bọn luật sĩ, vì chúng sống giả hình". Hãy như bà góa nghèo bỏ nhiều hơn bất kỳ ai.

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Đây rượu nho bánh miến khiết tinh con dâng về Ngài. Xưa vì yêu nhân thế Chúa chịu chết nên của lễ dâng. Trong nắng chiều Cal-vê bừng sáng lên tình Chúa yêu thương nhân trần.
Nguyện dâng lên Cha đây tấm lòng chân thành. Bánh trắng rượu nồng nguyện dâng lên tòa Chúa. Xin Cha nhận lấy lao công của đời con.
Chúa là Vua trên hết muôn vua, là Chúa trên hết các chúa. Ngài là Vua thống trị địa cầu, danh Ngài mãi mãi bền lâu. Triều đại Người thiên niên vĩnh cửu
Hãy đến tung hô Chúa reo mừng Đấng cứu thoát ta. Nào cùng đến trước thiên nhan, nào cùng đến trước thiên nhan, dâng lời cảm tạ, và tung hô Chúa.
Mặt trời sẽ ra tối tăm và mặt trăng không còn chiếu sáng. Tinh tú từ trời sa xuống quyền lực trời cao lay chuyển. Rồi Chúa sẽ ngự đến.