Ngài đã thương ban

- Hồng Trần - Phạm Đình Đài
  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK. Lấy [Am]gì đáp lại cho cân, biết lấy gì mà [F]đền đáp muôn [E7]ân [Am]. Chúa đã dủ [Dm]thương
đến [F]phận hèn [G]tôi tớ [A,]Ngài,dâng trót đời, bù [C]đắp những ơn [F]thiêng [E7]Ngài [Am]ơi.

1. Ngài đã ban đâu là mình [F]Ngài nuôi sống đoàn [G]chiên [Am]. Ngài đã [E]ban nào là tình [Dm]thương ấp ủ dịu [C]hiền [E].
Ngài đã [Am]ban lương thực hằng [F]ngày no ấm dư [B]đầy [E]. Vời vợi khôn [E7]sánh mối tình Ngài là quá yêu [Am]thương.

2. Ngài đã ban đâu là một [F]ngày tươi sáng bình [G]an [Am]. Ngài đã [E]ban nào là một [Dm]đêm giấc ngủ dịu [C]dàng [E].
Ngài đã [Am]ban đâu là cuộc [F]đời may mắn đêm [B]ngày [E]. Vời vợi khôn [E7]sánh mối tình Ngài là quá yêu [Am]thương.

3. Ngài đã ban đâu là mặt [F]trời tươi lúc bình [G]minh [Am]. Ngài đã [E]ban nào là vầng [Dm]trăng mát dịu hoàng [C]hôn [E].
Ngài đã [Am]ban đâu là bầu [F]trời mây nước tinh [B]cầu [E]. Vời vợi khôn [E7]sánh mối tình Ngài là quá yêu [Am]thương.

4. Ngài đã ban đâu là cửa [F]nhà cơm áo mẹ [G]cha [Am]. Ngài đã [E]ban nào là ban [Dm]thân hoa mầu ruộng [C]vườn [E].
Ngài đã [Am]ban đâu là hòa [F]bình hạnh phúc xum [B]họp [E]. Vời vợi khôn [E7]sánh mối tình Ngài là quá yêu [Am]thương.

5. Ngài đã ban đâu là Đạo [F]Trời soi bước trần [G]gian [Am]. Ngài đã [E]ban nào là ngày [Dm]mai vui vậy địa [C]đàng [E].
Ngài đã [Am]ban đâu là niềm [F]Cậy Tin Mến vững [B]vàng [E]. Vời vợi khôn [E7]sánh mối tình Ngài là quá yêu [Am]thương..

Cùng tác giả Hồng Trần - Phạm Đình Đài

Dâng hiến lễ tình yêu, xin Chúa thương nhận lấy như của lễ dâng ban chiều. Trong phút giây hợp hoan con hiến dâng cả trái tim, từ đây yêu một mình Chúa.
Vì con chưa yêu Ngài nên thập giá còn nặng vai. Vì con chưa mến Ngài nên đời con còn lắm chông gai. Vì con chưa tin Ngài nên con sợ hãi tương lai.
Vui vui làm sao được nghe tiếng Cha kêu mời. Hân hoan tìm đến để dâng hiến trót tuổi xanh. Muốn sống cho Ngài và đem sức sống cho đời.
Đường con đi chông gai, ngăn mờ lối tương lai ngước trông lên khẩn cầu Danh Ngài.Dù tăm tối vây quanh có Ngài như trăng thanh, với Chúa đi còn sợ nỗi chi.
Dâng lên trời cao này bánh rượu lành, xin Cha toàn năng ngự xuống thương nhận lấy. Chúa đã xuống trần, cứu thoát lỗi đời. Dâng về Bê- lem thờ kính Chúa Hài Nhi.

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Bàn tay con nhỏ bé biết lấy chi tiến dâng lên Ngài ? Đọng trên tay giọt sương là công sức tháng năm miệt mài. Nguyện dâng lên Ngài đây những trái tim chứa chan tình yêu.
Từng giọt rượu nho bánh thơm xin tiến lên Ngài. Nguyện xin Chúa thương nhận lễ dâng trót tâm tình mến yêu Ngài. Và này đoàn con Chúa thương khơi mối chân tình.
Như ngày dài trong cơn nắng cháy mong mưa về tưới nhuộm đất đai. Này trần gian khô héo mong Chúa đến đổi đời cho niềm tin sáng ngời khắp nơi.
Xin Chúa cho tâm hồn con luôn khát khao đi tìm gặp Chúa. Xin Chúa cho tâm hồn con luôn ước ao thuộc trọn về Ngài. Vì từ thuở xa xưa ấy con chưa biết Chúa
Kính tiến lên Ngài,của lễ đơn sơ. Tấm bánh tinh tuyền,rượu quí nho thơm. Là sức lao công,miệt mài nắng mưa, là những hy sinh cùng ngày tháng qua,con xin dâng.