Ngài đã thương ban

-

Hồng Trần - Phạm Đình Đài

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK. Lấy [ Am ] gì đáp lại cho cân, biết lấy gì mà [ F ] đền đáp muôn [ E7 ] ân [ Am ] . Chúa đã dủ [ Dm ] thương
đến [ F ] phận hèn [ G ] tôi tớ [A,]Ngài,dâng trót đời, bù [ C ] đắp những ơn [ F ] thiêng [ E7 ] Ngài [ Am ] ơi.

1. Ngài đã ban đâu là mình [ F ] Ngài nuôi sống đoàn [ G ] chiên [ Am ] . Ngài đã [ E ] ban nào là tình [ Dm ] thương ấp ủ dịu [ C ] hiền [ E ] .
Ngài đã [ Am ] ban lương thực hằng [ F ] ngày no ấm dư [ B ] đầy [ E ] . Vời vợi khôn [ E7 ] sánh mối tình Ngài là quá yêu [ Am ] thương.

2. Ngài đã ban đâu là một [ F ] ngày tươi sáng bình [ G ] an [ Am ] . Ngài đã [ E ] ban nào là một [ Dm ] đêm giấc ngủ dịu [ C ] dàng [ E ] .
Ngài đã [ Am ] ban đâu là cuộc [ F ] đời may mắn đêm [ B ] ngày [ E ] . Vời vợi khôn [ E7 ] sánh mối tình Ngài là quá yêu [ Am ] thương.

3. Ngài đã ban đâu là mặt [ F ] trời tươi lúc bình [ G ] minh [ Am ] . Ngài đã [ E ] ban nào là vầng [ Dm ] trăng mát dịu hoàng [ C ] hôn [ E ] .
Ngài đã [ Am ] ban đâu là bầu [ F ] trời mây nước tinh [ B ] cầu [ E ] . Vời vợi khôn [ E7 ] sánh mối tình Ngài là quá yêu [ Am ] thương.

4. Ngài đã ban đâu là cửa [ F ] nhà cơm áo mẹ [ G ] cha [ Am ] . Ngài đã [ E ] ban nào là ban [ Dm ] thân hoa mầu ruộng [ C ] vườn [ E ] .
Ngài đã [ Am ] ban đâu là hòa [ F ] bình hạnh phúc xum [ B ] họp [ E ] . Vời vợi khôn [ E7 ] sánh mối tình Ngài là quá yêu [ Am ] thương.

5. Ngài đã ban đâu là Đạo [ F ] Trời soi bước trần [ G ] gian [ Am ] . Ngài đã [ E ] ban nào là ngày [ Dm ] mai vui vậy địa [ C ] đàng [ E ] .
Ngài đã [ Am ] ban đâu là niềm [ F ] Cậy Tin Mến vững [ B ] vàng [ E ] . Vời vợi khôn [ E7 ] sánh mối tình Ngài là quá yêu [ Am ] thương..

Cùng tác giả Hồng Trần - Phạm Đình Đài

Dâng hiến lễ tình yêu, xin Chúa thương nhận lấy như của lễ dâng ban chiều. Trong phút giây hợp hoan con hiến dâng cả trái tim, từ đây yêu một mình Chúa.
Vì con chưa yêu Ngài nên thập giá còn nặng vai. Vì con chưa mến Ngài nên đời con còn lắm chông gai. Vì con chưa tin Ngài nên con sợ hãi tương lai.
Vui vui làm sao được nghe tiếng Cha kêu mời. Hân hoan tìm đến để dâng hiến trót tuổi xanh. Muốn sống cho Ngài và đem sức sống cho đời.
Đường con đi chông gai, ngăn mờ lối tương lai ngước trông lên khẩn cầu Danh Ngài.Dù tăm tối vây quanh có Ngài như trăng thanh, với Chúa đi còn sợ nỗi chi.
Dâng lên trời cao này bánh rượu lành, xin Cha toàn năng ngự xuống thương nhận lấy. Chúa đã xuống trần, cứu thoát lỗi đời. Dâng về Bê- lem thờ kính Chúa Hài Nhi.

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Đây rượu nho bánh miến khiết tinh con dâng về Ngài. Xưa vì yêu nhân thế Chúa chịu chết nên của lễ dâng. Trong nắng chiều Cal-vê bừng sáng lên tình Chúa yêu thương nhân trần.
Nguyện dâng lên Cha đây tấm lòng chân thành. Bánh trắng rượu nồng nguyện dâng lên tòa Chúa. Xin Cha nhận lấy lao công của đời con.
Chúa là Vua trên hết muôn vua, là Chúa trên hết các chúa. Ngài là Vua thống trị địa cầu, danh Ngài mãi mãi bền lâu. Triều đại Người thiên niên vĩnh cửu
Hãy đến tung hô Chúa reo mừng Đấng cứu thoát ta. Nào cùng đến trước thiên nhan, nào cùng đến trước thiên nhan, dâng lời cảm tạ, và tung hô Chúa.
Mặt trời sẽ ra tối tăm và mặt trăng không còn chiếu sáng. Tinh tú từ trời sa xuống quyền lực trời cao lay chuyển. Rồi Chúa sẽ ngự đến.