lễ hiển linh - tv 71

-

Thái Nguyên

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

1. Thân lạy [ C ] Chúa xin ban [ F ] quyền bính cho Tân [ G ] Vương, trao công [ Am ] lý trong tay Hoàng [ C ] Tử [ Am ] ___. Để Tân [ Dm ] Vương theo công [ G ] lý xét xử dân [ Em ] riêng, bênh vực quyền lợi kẻ khó [ Am ] nghèo.

ĐK: Lạy [ C ] Chúa khắp trên địa [ F ] cầu [ Em7 ] mọi dân [ Am ] tộc đều thờ lạy Chúa.

2. Vương triều [ C ] sẽ luôn đua [ F ] nở thắm hoa công [ G ] minh, thiên thu [ Am ] mãi an ninh thịnh [ C ] trị   [ Am ] ___. Người trông [ Dm ] coi từ biển [ G ] Đông qua biển phương [ Em ] Tây, khắp sông rộng và cả vũ [ Am ] hoàn.

3. Ai nghèo [ C ] khó khấn xin [ F ] Người sẽ luôn thương [ G ] nghe, ra tay [ Am ] cứu con dân cùng [ C ] khổ [ Am ] ___. Chạnh lòng [ Dm ] thương ai nguy [ G ] khốn, bé nhỏ đơn [ Em ] côi, ai cơ cùng Người giải thoát [ Am ] cho.

4. Danh Người [ C ] sẽ chói sáng [ F ] cùng thái dương lan [ G ] xa, qua muôn [ Am ] kiếp muôn năm trường [ C ] cửu [ Am ] ___. Nhờ Danh [ Dm ] Chúa muôn dân [ G ] nước sẽ được chúc [ Em ] phúc, thiên hạ cùng ngợi khen chúc [ Am ] tụng.

Cùng tác giả Thái Nguyên

Lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài hãy đến như làn gió mát. Xin thổi vào đời con, vào Giáo Hội, vào thế giới, để đem lại cho chúng con sự tươi mới nhẹ nhàng, sự tự do, sự bình an.
Chúa về trời nhưng vẫn còn lại đây Nhiệm Thể Ngài, là nguồn sự sống ban cho nhân loại để dìu con bước đi trên đường trần từng lúc ân cần tình Chúa đỡ nâng.
Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên giữa tiếng kèn vang. Vỗ tay đi nào ngàn muôn dân hỡi ! Tán tụng Chúa Trời nào hãy hò reo.  Vì Chúa Đấng Tối Cao khả úy, Ngài là Đại Đế Đấng thống trị trần gian.
Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em. Chính dấu hiệu này mọi người nhận biết anh em là môn đệ Thầy, là anh em mến thương nhau.
Giêsu, Mục Tử nhân lành chăn dắt đoàn chiên. Ngài đến để cứu độ nhân trần, để hợp nhất nhân loại. Ngài đến để đem lại nguồn sống, sự sống ngàn thu.

Cùng chuyên mục thánh vịnh - đáp ca

Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng Chúa ngự lên trong tếng kèn vang. Hết thẩy chư dân hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa. Vì Chúa là Đấng Tối Cao, khả úy đại đế trần gian.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Ngài ngự lên trong tiếng kèn rền vang. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui. Vì Chúa là Đấng Tối Cao, khả úy.
Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên giữa tiếng kèn vang. Vỗ tay đi nào ngàn muôn dân hỡi ! Tán tụng Chúa Trời nào hãy hò reo.  Vì Chúa Đấng Tối Cao khả úy, Ngài là Đại Đế Đấng thống trị trần gian.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Thiên Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay đi. Reo mừng Thượng Đế theo tiếng đàn vui.
Chư dân hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Chúa. Xin Ngài luôn thương xót, chúc phúc lành xuống và chiếu ánh sáng tôn nhan của Ngài trên con.