lễ Chúa chịu phép rửa - tv 28

-

Thiên Lý

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK. Chúa [ F ] sẽ chúc [ F7 ] phúc cho dân [ Bb ] Người trong [ C7 ] cảnh thái F]bình.

1. Con cái Chúa [ Gm ] hãy một lòng hiệp [ C7 ] dâng kính F]Chúa [ F7 ] ___. Dâng Chúa vinh [ Bb ] quang quyền lực cho [ Dm ] xứng Thánh [ C ] Danh [ A7 ] ___. Dâng lên Người [ Dm ] cho xứng danh Người [ Bb ] chính là [ Am ] Chúa [ C ] ___. Mang y phục [ Gm ] thánh uy nghiêm thờ [ C7 ] lạy Chúa F]Trời.

2. Tiếng Chúa đã [ Gm ] vang dội ngay ở [ C7 ] trên mặt F]nước [ F7 ] ___. Thiên Chúa đã [ Bb ] đến ngự trên ngàn [ Dm ] sóng mênh [ C ] mông [ A7 ] ___. Tiếng Chúa quyền [ Dm ] uy phán ra thật [ Bb ] là hùng [ Am ] dũng [ C ] ___. Và kìa tiếng [ Gm ] Chúa phán ra thật [ C7 ] là oai F]vệ.

3. Thiên Chúa oai [ Gm ] nghiêm làm cho sấm [ C7 ] sét nổ F]ran [ F7 ] ___. Trong chốn thánh [ Bb ] cung kìa mọi người [ Dm ] đã kêu [ C ] lên [ A7 ] ___: Vinh quang Người [ Dm ] ngự xuống trên mọi [ Bb ] cơn hồng [ Am ] thủy [ C ] ___. Người làm Vua [ Gm ] thống lãnh tới ngàn [ C7 ] muôn muôn F]đời.

Cùng tác giả Thiên Lý

Lạy Chúa, Chúa đã tha thứ, tha thứ lỗi tội cho con. Ôi thật hạnh phúc người được Chúa thứ tha lỗi lầm. Tuy người phạm lỗi vẫn luôn luôn được che đậy. Cũng thật hạnh phúc cho người Chúa chẳng phiền trách lỗi lầm.
Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì Ngài đã giải thoát con. Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì Ngài đã giải thoát con. Và đã không để quân thù chúng được hỉ hoan về con. Lạy Chúa, Chúa đưa linh hồn của con
Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian. Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian. Toàn thể chư dân hãy ngợi khen Chúa. Với hết thẩy muôn nước hãy chúc tụng Chúa.
Dâng lên Chúa của lễ tinh tuyền với những ước nguyện chân thành Chúa ơi! Dâng lên Ngài này bánh tinh nguyên đây ly trượu thắm nồng tình yêu. Xin dâng lên tòa cao hiển vinh đây con tim chứa chan tâm tình
Lạy Chúa, trước mặt các thiên thần con đàn ca mừng Chúa. Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi Chúa vì Ngài đã nghe lời miệng con. Lạy Chúa, trước mặt các thiên thần con đàn ca mừng Chúa

Cùng chuyên mục thánh vịnh - đáp ca

Lạy Chúa, Chúa đã tha thứ tội lỗi cho con. Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà được Chúa khoan dung. Hạnh phúc thay người mà Chúa không hạch tội, và lòng trí họ chẳng chút gian tà.
Lạy Chúa! Chúa đã tha thứ lỗi tội, Chúa đã tha thứ lỗi tội cho con. Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà được khoan dung. Hạnh phúc thay người không bị Chúa hạch tội
Lạy Chúa! Chúa đã tha thứ tội lỗi cho con. Phúc thay cho ai được tha thứ lỗi lầm. Lỗi phạm của ngươi được ơn tha thứ lấp che. Phúc thay ngươi không bị trách cứ lỗi lầm. Trong lòng của ngươi thì luôn không có mưu gian.
Lạy Chúa, Chúa đã tha thứ, tha thứ lỗi tội cho con. Ôi thật hạnh phúc người được Chúa thứ tha lỗi lầm. Tuy người phạm lỗi vẫn luôn luôn được che đậy. Cũng thật hạnh phúc cho người Chúa chẳng phiền trách lỗi lầm.
Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì Ngài đã giải thoát con. Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì Ngài đã giải thoát con. Và đã không để quân thù chúng được hỉ hoan về con. Lạy Chúa, Chúa đưa linh hồn của con