lễ Chúa chịu phép rửa - tv 28

-

Thiên Lý

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK. Chúa [ F ] sẽ chúc [ F7 ] phúc cho dân [ Bb ] Người trong [ C7 ] cảnh thái F]bình.

1. Con cái Chúa [ Gm ] hãy một lòng hiệp [ C7 ] dâng kính F]Chúa [ F7 ] ___. Dâng Chúa vinh [ Bb ] quang quyền lực cho [ Dm ] xứng Thánh [ C ] Danh [ A7 ] ___. Dâng lên Người [ Dm ] cho xứng danh Người [ Bb ] chính là [ Am ] Chúa [ C ] ___. Mang y phục [ Gm ] thánh uy nghiêm thờ [ C7 ] lạy Chúa F]Trời.

2. Tiếng Chúa đã [ Gm ] vang dội ngay ở [ C7 ] trên mặt F]nước [ F7 ] ___. Thiên Chúa đã [ Bb ] đến ngự trên ngàn [ Dm ] sóng mênh [ C ] mông [ A7 ] ___. Tiếng Chúa quyền [ Dm ] uy phán ra thật [ Bb ] là hùng [ Am ] dũng [ C ] ___. Và kìa tiếng [ Gm ] Chúa phán ra thật [ C7 ] là oai F]vệ.

3. Thiên Chúa oai [ Gm ] nghiêm làm cho sấm [ C7 ] sét nổ F]ran [ F7 ] ___. Trong chốn thánh [ Bb ] cung kìa mọi người [ Dm ] đã kêu [ C ] lên [ A7 ] ___: Vinh quang Người [ Dm ] ngự xuống trên mọi [ Bb ] cơn hồng [ Am ] thủy [ C ] ___. Người làm Vua [ Gm ] thống lãnh tới ngàn [ C7 ] muôn muôn F]đời.

Cùng tác giả Thiên Lý

Bỏ Thầy con đi theo ai nào con biết cậy ai? Lúc màn đêm buông lơi giữa đơn côi tìm nương tựa ai? Lạy Thầy con xin đi theo từng bước chân Thầy đi
Ai nghe lời giáo hóa của Cha Ta thì đến với Ta. Vì chẳng ai thấy Cha trừ một Đấng đã bởi Thiên Chúa mà ra. Người là chính Con một là Người Con duy nhất
Con thầm nhủ rằng: Nếu được chạm vào áo Chúa. Chỉ chạm vào thôi thì con sẽ được lành bệnh. Con hằng tin tưởng tìm nơi nương tựa bên Chúa
Lạy Chúa! Con ca tụng Chúa vì Ngài đã giải thoát con. Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì Ngài đã giải thoát con. Và đã không để quân thù chúng được hỉ hoan về con
Người là ai? Ôi Người là ai? Người là ai mà khiến gió lặng như tờ? Biển sóng cũng êm ru nghe lệnh Người phán. Người là Chúa dũng lực quyền uy.

Cùng chuyên mục thánh vịnh - đáp ca

Lạy Chúa! Ai sẽ được cư ngụ trong đền tạm Chúa. Người sống thanh liêm và thực thi công chính, trong lòng luôn suy nghĩ điều ngay lẽ thật. Lưỡi không bịa lời vu khống
Lạy Chúa! Ai sẽ được cư ngụ trong đền tạm Chúa? Nào ai sẽ được cư ngụ trong đền tạm Chúa? Người sống thanh liêm thực thi những điều công chính, lòng nghĩ điều ngay
Lạy Chúa! Ai sẽ được ở trong Thánh Điện của Thiên Chúa? Ai sẽ được ở trên Núi Thánh của Ngài? Người sống thanh liêm theo đường công chính
Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi luôn ngợi khen Người. Trong Chúa hồn tôi hãnh diện, bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui.
Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao. Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi luôn ca ngợi Ngài. Bao hãnh diện Chúa ơi hồn tôi.