lạy Chúa thiện hảo thay

-

Mi Giáng

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: Lạy [ C ] Chúa! Thiện hảo [ C7 ] thay việc [ F ] khen [ G7 ] ngợi [ C ] Chúa.

1. Thiện hảo [ F ] thay việc [ E7 ] khen ngợi [ Am ] Chúa [ D7 ] và đàn [ G ] ca Danh [ C ] Ngài ôi Đấng tối [ G ] cao. [ C7 ] Hầu loan truyền tình [ F ] thương [ Em ] Ngài [ Am ] vào buổi [ Dm ] sớm, [ F ] và lòng trung tín [ Dm ] Ngài vào [ G ] lúc ban [ C ] đêm.

2. Người hiền [ F ] đức tựa [ E7 ] cây tươi [ Am ] tốt [ D7 ] vươn mình [ G ] lên như [ C ] cây hương bá Li - [ G ] băng. [ C7 ] Họ sẽ được trồng [ F ] trong [ Em ] đền [ Am ] thánh của [ Dm ] Chúa, [ F ] ở hành lang thánh [ Dm ] điện họ [ G ] mãi tươi [ C ] xinh.

3. Dù tuổi [ F ] cao họ [ E7 ] tuôn nhựa [ Am ] sống [ D7 ] luôn xanh [ G ] tươi trổ [ C ] sinh hoa trái tốt [ G ] xinh. [ C7 ] Để cho họ truyền [ F ] rao [ Em ] Người [ Am ] luôn công [ Dm ] chính, [ F ] vì Người như Đá [ Dm ] Tảng đầy [ G ] đức công [ C ] minh.

 

Cùng tác giả Mi Giáng

Lạy Chúa! Ai sẽ được cư ngụ trong đền tạm Chúa. Người sống thanh liêm và thực thi công chính, trong lòng luôn suy nghĩ điều ngay lẽ thật. Lưỡi không bịa lời vu khống
Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao. Tôi chúc tụng Chúa mọi nơi mọi lúc, miệng tôi hằng liên lỉ ngợi khen danh Người
Chúa đã ban cho họ được bánh bởi trời. Điều mà chúng tôi đã nghe đã biết mà cha ông đã thuật lại cho chúng tôi hay
Lạy Chúa, Chúa mở rộng bàn tay ra và thi ân cho chúng con được no nê. Mọi công cuộc của Chúa hãy khen ngợi Chúa, và các thánh nhân hãy chúc tụng Ngài.
Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Chúa chăn nuôi tôi tôi chẳng thiếu thốn chi trên đồng cỏ xanh rì Người thả tôi nằm nghỉ. Tới nguồn nước, chỗ nghỉ ngơi

Cùng chuyên mục thánh vịnh - đáp ca

Lạy Chúa! Ai sẽ được cư ngụ trong đền tạm Chúa. Người sống thanh liêm và thực thi công chính, trong lòng luôn suy nghĩ điều ngay lẽ thật. Lưỡi không bịa lời vu khống
Lạy Chúa! Ai sẽ được cư ngụ trong đền tạm Chúa? Nào ai sẽ được cư ngụ trong đền tạm Chúa? Người sống thanh liêm thực thi những điều công chính, lòng nghĩ điều ngay
Lạy Chúa! Ai sẽ được ở trong Thánh Điện của Thiên Chúa? Ai sẽ được ở trên Núi Thánh của Ngài? Người sống thanh liêm theo đường công chính
Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi luôn ngợi khen Người. Trong Chúa hồn tôi hãnh diện, bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui.
Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao. Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi luôn ca ngợi Ngài. Bao hãnh diện Chúa ơi hồn tôi.