kinh tin kính - HĐGMVN

-

Chưa rõ tác giả

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

Chủ tế: Tôi tin [ A ] kính một [ Gm ] Thiên Chúa [ F ] là Cha toàn [ A ] năng,
Cộng đoàn: [ A ] Đấng tạo thành trời [ A7 ] đất, muôn [ F ] vật hữu hình và [ C ] [ Dm ] hình.
[ C ] Tôi tin kính một [ F ] Chúa Giê - [ Gm ] su Ki - tô, Con Một Thiên [ F ] Chúa, Sinh bởi Đức Chúa [ Gm ] Cha từ [ Bb ] trước muôn [ F ] đời.
Người [ Dm ] là Thiên Chúa bởi Thiên [ F ] Chúa, [ Bb ] Ánh Sáng bởi [ C ] Ánh [ Dm ] Sáng, Thiên Chúa [ F ] thật bởi [ Gm ] Thiên Chúa [ F ] thật, được sinh [ Gm ] ra mà không [ F ] phải được tạo [ Dm ] thành, đồng bản [ F ] thể với Đức Chúa [ Gm ] Cha: nhờ [ F ] Người mà muôn [ C ] vật được tạo [ F ] thành.
[ Dm ] Vì loài người chúng [ C ] ta và [ F ] để cứu độ chúng [ Gm ] ta, [ C ] Người đã từ trời xuống [ F ] thế. [ Dm ] Bởi phép Đức Chúa Thánh [ F ] Thần, [ Dm ] Người đã nhập thể trong lòng Trinh [ F ] Nữ Ma - ri - [ F ] a, [ Dm ] và đã làm người.
Người [ Dm ] chịu đóng [ C ] đinh vào thập [ F ] giá vì chúng [ A ] ta, thời quan [ Gm ] Phong - xi - ô [ F ] Phi - la - tô; Người [ Dm ] chịu khổ hình và mai [ F ] táng, [ Dm ] ngày thứ [ C ] ba Người sống [ F ] lại như lời Thánh [ F ] Kinh.
[ F ] Người lên trời, ngự bên [ C ] hữu Đức Chúa Cha, [ F ] và Người sẽ lại [ Bb ] đến trong vinh [ A ] quang để phán [ A ] xét kẻ [ Gm ] sống và kẻ [ Dm ] chết, Nước [ Dm ] Người sẽ [ C ] không bao giờ [ Dm ] cùng.
[ Gm ] Tôi tin [ Am ] kính Đức Chúa Thánh [ F ] Thần là Thiên [ A ] Chúa và là [ C ] Đấng ban sự [ Dm ] sống, [ F ] Người bởi Đức Chúa [ Gm ] Cha và Đức Chúa [ C ] Con mà [ Dm ] ra, Người [ C ] được phụng [ Dm ] thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con: [ Dm ] Người đã dùng [ A ] các tiên [ Gm ] tri mà phán [ Dm ] dạy.
Tôi [ Gm ] tin Hội Thánh duy [ Bb ] nhất, thánh [ F ] thiện, [ Gm ] Công giáo [ C ] và tông [ Dm ] truyền. 
[ F ] Tôi tuyên xưng có [ Dm ] một Phép Rửa để tha tội. [ A ] Tôi trông đợi kẻ chết sống [ F ] lại và sự [ Bb ] sống đời [ Dm ] sau. [ C ] A - [ Dm ] men!

Cùng tác giả Chưa rõ tác giả

Chúa là đường sáng soi, dẫn đưa con qua chốn gian trần. Đường đời gian truân, gập ghềnh gian nguy, lạc chìm trong đêm tối Cha ơi! Biết tìm đâu ủi an giữa gian trần u tối bao ngày.
Xin dâng lên Mẹ lời ca trong sáng dịu dàng Xin dâng lên Mẹ ngàn muôn tiếng đàn réo rắt. Xin dâng lên Mẹ lòng mến thiết tha nồng nàn. Hát ca lên bài ngợi khen Mẹ là hương hoa.
Mừng ngày Chúa lên trời lòng phàm nhân đổi mới. Thấy lòng cậy trông và niềm tin nở hoa. Đường trần thế lưu đầy một ngày kia sẽ tới. Cuối đường là Chúa dang tay đón chờ ta.
Hãy đến đây ta hãy đến đây, kính Lòng Thương Xót Chúa. Vì tình Chúa bao la trên chúng ta luôn tha thứ chan hòa đỡ nâng trên đường xa. Hãy đến đây ta hãy đến đây, kính Lòng Thương Xót Chúa
Lạy Chúa đoái thương nghe tiếng con phàn nàn, con hết lòng ăn năn, con sấp mình con xin hết lòng kêu van xin Chúa giúp con đau đớn vì tội lỗi. Con quyết lòng tự hối theo đường Chúa đi mà thôi.

Cùng chuyên mục bộ lễ - kinh nguyện

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày
Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương (nguyện) xin Chúa thương, xin thương xót chúng con. Xin Chúa Ki - tô. xin Chúa Ki - tô thương xót chúng con.
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi
Nguyện cùng cha nhân ái, xin thương xót thân con tội tình
Xin Chúa thương xót chúng con (x2) Xin Chúa kito thương xót chúng con (x2) Xin Chúa thương xót chúng con Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm.