bộ lễ ca lên đi 2

 • 0
Thêm thông tin
 • Tác giả :Kim Long
 • Người đăng :Minh Ngọc
 • Ngày đăng :04/10/2021 06:10:37
 • Lượt xem :529
 • Tone chính :F
 • Điệu bài hát :Ballad
 • Chuyên mục :bộ lễ - kinh nguyện
 • In bài hát
 • Thăng 1/2 note
 • Giáng 1/2 note
 • Tăng 1 font size
 • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

Kinh thương xót
Xin [F]Chúa thương [Gm]xót chúng [C]con.
[F]Xin Chúa thương ( [G]nguyện) [C]xin Chúa thương, [E]xin thương [Am7]xót [G7]chúng [C]con [E7].
[Am]Xin [F]Chúa [E]Ki - [Am]tô. [F]xin [Am]Chúa [E7]Ki - [Am]tô thương [G]xót [F]chúng [E]con.
[Am]Xin Chúa [C]Ki - tô, [G]xin Chúa [E7]Ki - tô [Am] thương [F]xót [E]chúng [Am]con.
Xin [Dm]Chúa thương [Bb]xót chúng [F]con, xin thương [Gm]xót chúng [C]con.
Xin thương [C7]xót chúng [F]con.

Kinh vinh danh
[F]Vinh danh Thiên Chúa trên [C7]các [F]tầng trời.
[C7]Và bình [F]an [C]dưới [F]thế, [A7]bình [Dm]an [Gm]dưới [Am]thế [Bb]cho [C]người thiện [F]tâm.
Chúng [A7]con ca ngợi [Dm]Chúa. Chúng [F]con chúc tụng [Dm]Chúa.
Chúng [A7]con thờ lạy [Dm]Chúa. Chúng [F]con [C]tôn vinh [F]Chúa.
Chúng [Am]con cảm tạ [Dm]Chúa vì vinh [F]quang cao cả Chúa.
Lạy [C7]Chúa là Thiên [F]Chúa là [Gm]Vua [Am7]trên [Dm]trời là [C]Chúa Cha [G]toàn [C]năng.
[Gm]Lạy Con Một Thiên [Am]Chúa, [Dm]Chúa Giê - [Dm]su Ki - [C]tô.
Lạy [F]Chúa là Thiên Chúa là [Dm]Chiên [G]Thiên [C]Chúa, là [F]Con Đức [Gm]Chúa [C]Cha.
[F]Chúa xóa [Bb]tội trần [C]gian. [F]Xin [E]__ [Am]thương, [Dm]xin [E]__ [F]thương, [C]xin thương [F]xót [Am7]chúng [Dm]con.
Chúa xóa [Gm]tội trần [Am]gian. [Gm]Xin nhậm [C7]lời chúng [F]con cầu khấn.
[Am]Chúa ngự bên [Dm]hữu Đức Chúa [C]Cha. [F]Xin [E]__ [Am]Thương, [Dm]xin [E]__ [F]thương, [C]xin thương [F]xót [C]chúng [F]con.
Vì lạy [Dm]Chúa Giê - [G7]su Ki - [C]tô chỉ có [F7]Chúa là Đấng [Bb]Thánh, Chỉ có [C]Chúa là [Dm]Chúa, chỉ có [C]Chúa [F]là Đấng tối [Dm]cao.
Cùng [F]Đức Chúa Thánh [Dm]Thần trong vinh [Bb]quang [C]Đức [Bb]Chúa [Am]Cha [C7].
A - [F]men! [C7]A - [F]men.

Thánh! Thánh Thánh!
[F]Thánh, Thánh, Thánh. Chúa [C]là Thiên [Gm]Chúa [Dm]các đạo [C]binh [C7], trời [F]đất đầy [F]vinh [Gm]quang [C]Chúa.
Hoan hô [F]Chúa trên [Bb]các tầng [Am]trời. Hoan hô [Gm]Chúa trên [C7]các tầng [F]trời [F7].
Chúc [Bb]tụng, Đấng ngự đến [C]nhân danh [F]Chúa.
[C7]Hoan hô [F]Chúa trên [Bb]các tầng [Am]trời. Hoan hô [Gm]Chúa trên [C7]các tầng [F]trời.

Lạy Chiên Thiên Chúa
Lạy [F]Chiên Thiên [Bb]Chúa Đấng xóa [Gm7]tội trần [C]gian. [F]Xin thương [Gm]xót [Dm]chúng [C]con [C7].
Lạy [F]Chiên Thiên Chúa Đấng xóa [Dm]tội [E]trần [Am]gian. Xin thương [F]xót, xin thương [Dm]xót chúng [G7]con [C7].
Lạy [F]Chiên Thiên [Bb]Chúa Đấng xóa [Gm]tội trần [C]gian. [Dm]Xin ban bình [Bb]an [C7]cho chúng [F]con.

Tung hô sau truyền phép
Mẫu 1: Đây [Bb]là mầu nhiệm đức [C7]tin. Lạy [F]Chúa! Chúng con loan [Bb]truyền Chúa chịu [C]chết và tuyên [Gm]xưng Chúa sống [C]lại cho tới [C7]khi Chúa [F]đến.
Mẫu 2: [Bb]Đây [C]là mầu [F]nhiệm đức [Gm]tin. Lạy [F]Chúa! Mỗi lần ăn [Am]bánh và [D]uống chén [Gm6]này, chúng con loan [Bb]truyền Chúa chịu [F]chết [Dm]cho tới [Gm]khi Chúa [C]đến.
Mẫu 3: [C]Đây là mầu [Am]nhiệm đức [Dm]tin. Lạy [C]Chúa Cứu [Am]Thế! [Dm]Chúa đã dùng Thánh [F]Giá [G7]và sự [C]Phục Sinh của [G]Chúa [F]để giải [Am]thoát chúng [G]con, [Dm]xin cứu [G]độ chúng [C]con.

Kinh tụng và Amen
[Am]Chính nhờ Người [G]với Người và trong [Am]Người, [G]mà mọi danh [Am]dự và vinh quang đều quy [G]về Chúa là Cha toàn [E]năng, trong [Am]sự hợp nhất [G]của Chúa Thánh [Am]Thần đến muôn [G]đời [Em].
A - [Am]men! [F]A - [E]men! [Dm]A - [E]men! 

Vì vương [Am]quyền, uy [E]lực và vinh [Am]quang là của [C]Chúa [E7]đến muôn [Am]đời.

Cùng tác giả Kim Long

Khi Chúa thương gọi con về, hồn con hân hoan như trong một giấc mơ. Miệng con nức vui tiếng cười, lưỡi con vang lời ca hát. Ngàn dân tung hô: Tôi thật vinh phúc.
Chúa nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết. Ăn năn kêu van lạy Chúa xin dủ thương. Ban xuống niềm tin ấp ủ cho tâm hồn.
Trong gian truân tôi đã kêu cầu, và Chúa đã đáp lời tôi, từ vực sâu tôi nài van Chúa, và Chúa đã nghe tiếng tôi.
Ma - ri - a Mẹ ơi ! Mẹ đoái nghe lời bao người. Từ chốn tối tăm vương bao u sầu, Vẫn vững tâm trông lên kêu cầu.
Mẹ lên Trời Đẹp như trăng vàng trong sáng. Chói lói tựa ánh thái dương. Uy hùng như những binh đoàn xếp hàng vào trận.

Cùng chuyên mục bộ lễ - kinh nguyện

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi
Nguyện cùng cha nhân ái, xin thương xót thân con tội tình
Xin Chúa thương xót chúng con (x2) Xin Chúa kito thương xót chúng con (x2) Xin Chúa thương xót chúng con Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm.
Chúng con xin tạ ơn Chúa uy quyền toàn năng
Như nai tìm suối dạt dào nước mát trong xanh