Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

1. Lạy [ G ] Thầy! Ban cho chúng [ Em ] con điều con sắp [ Am ] xin là cho một [ D7 ] người được ngồi bên [ G ] hữu, một người bên [ Am ] tả trong vinh quang [ D ] Thầy [ G7 ] ___. Nhưng [ C ] Chúa bảo các ông [ Bm ] rằng: "Ai trong các [ Em ] con muốn làm lớn [ Am ] nhất thì hãy tự [ C ] làm đầy tớ anh [ G ] em, thì hãy tự [ D7 ] làm nô lệ mọi [ G ] người [ D7 ] ___".

ĐK: Vì chính [ G ] Chúa đã [ E7 ] đến dương [ Am ] gian hiến trao thân [ C ] mình cứu chuộc thế [ D ] nhân [ D7 ] ___. Đường lối [ G ] Chúa thánh [ E7 ] giá thương [ Am ] đau dấn thân quên [ D7 ] mình khiêm nhu phục [ G ] vụ.

2. Từng [ G ] ngày tâm tư xuyến [ Em ] xao lòng luôn ước [ Am ] ao quyền cao chức [ D7 ] trọng chỉ tay năm [ G ] ngón lòng không khiêm [ Am ] tốn đam mê danh [ D ] vọng [ G7 ] ___. Xin [ C ] Chúa thường nhắc đêm [ Bm ] ngày con luôn lắng [ Em ] nghe những lời Chúa [ Am ] phán để biết loại [ C ] trừ lòng trí u [ G ] mê hồn xác nặng [ D7 ] nề trong phận loài [ G ] người [ D7 ] ___.

3. Nguyện [ G ] Ngài cho con trái [ Em ] tim phục vụ hết [ Am ] tâm chẳng mong danh [ D7 ] lợi một lòng yêu [ G ] mến trọn đời hy [ Am ] sinh biết quên chính [ D ] mình [ G7 ] ___. Nguyện [ C ] xin theo Chúa đến [ Bm ] cùng ra đi khắp [ Em ] nơi gieo mầm yêu [ Am ] thương vào chốn hận [ C ] thù rọi đuốc tin [ G ] yêu vào chốn mịt [ D7 ] mù đang cần phục [ G ] vụ [ D7 ] ___.

Cùng tác giả Đinh Công Huỳnh

Ngày ấy Phi - la - tô đến hỏi Chúa rằng: “"Ông có phải là Vua không?" Người đáp: "Quan tự nói thế hay là người khác nói với quan về tôi?"
Chúa là Vua Ngài đã mặc lấy thiên oai. Chúa hiển trị đầy vẻ uy linh. Chúa thắt dây lưng và đầy uy quyền.
Lời Ngài đã phán: "Sau cảnh khốn cực mặt trăng cùng với cả mặt trời, sẽ ra tối tăm chính sức mạnh ở trên chuyển lay".
Bà góa nghèo bỏ hai đồng thôi nhưng bà đã bỏ hết gia tài. Bọn giả hình áo thụng vái nhau như kinh sư ưa ngồi chỗ cao, lo cho thân chẳng màng tới ai.
Lời Chúa phán cùng dân chúng: "Các ngươi hãy luôn coi chừng, hãy coi chừng bọn luật sĩ, vì chúng sống giả hình". Hãy như bà góa nghèo bỏ nhiều hơn bất kỳ ai.

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Đây rượu nho bánh miến khiết tinh con dâng về Ngài. Xưa vì yêu nhân thế Chúa chịu chết nên của lễ dâng. Trong nắng chiều Cal-vê bừng sáng lên tình Chúa yêu thương nhân trần.
Nguyện dâng lên Cha đây tấm lòng chân thành. Bánh trắng rượu nồng nguyện dâng lên tòa Chúa. Xin Cha nhận lấy lao công của đời con.
Chúa là Vua trên hết muôn vua, là Chúa trên hết các chúa. Ngài là Vua thống trị địa cầu, danh Ngài mãi mãi bền lâu. Triều đại Người thiên niên vĩnh cửu
Hãy đến tung hô Chúa reo mừng Đấng cứu thoát ta. Nào cùng đến trước thiên nhan, nào cùng đến trước thiên nhan, dâng lời cảm tạ, và tung hô Chúa.
Mặt trời sẽ ra tối tăm và mặt trăng không còn chiếu sáng. Tinh tú từ trời sa xuống quyền lực trời cao lay chuyển. Rồi Chúa sẽ ngự đến.