hãy trả về Xêda

-

Chưa rõ tác giả

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

1. Có [ F ] người tìm hại [ Am ] Chúa, giả [ F ] lại gần thân [ Gm ] thưa: Thầy [ C ] khôn ngoan có [ Am ] thừa nên [ F ] nộp thuế hay [ C ] không? 
Chúa [ Am ] biết ngươi dạ [ Am ] thú có [ Bb ] mắt mà như [ Gm ] mù, hỡi [ C ] người ưu tú sao lòng vẫn tối [ F ] mù.

2. Sống [ F ] làm người tại [ Am ] thế thói [ F ] đời đừng đam [ Gm ] mê, ngày [ C ] mai kia sẽ [ Am ] về thiên [ F ] đàng đó quê [ C ] hương.
Hãy [ Am ] mở rộng Hội [ Am ] Thánh, quyết [ Bb ] rao truyền Tin [ Gm ] Mừng, sống [ C ] đúng đời nhân chứng, muôn người sẽ hát [ F ] mừng.

3. Chúa [ F ] là nguồn hạnh [ Am ] phúc hãy [ F ] cùng Người vui [ Gm ] lên, tình [ C ] yêu thương vừng [ Am ] bền ưu [ F ] phiền hãy mau [ C ] quê.
Chúa [ Am ] chính nguồn sự [ Am ] sống bổ [ Bb ] dưỡng đời sống [ Gm ] động, Chúa [ C ] chính là chân lý đưa đường tới hy [ F ] vọng.

ĐK: Hãy [ F ] trả về Xê - [ Am ] da những [ F ] gì thuộc về Xê - [ C ] da. Hãy [ Dm ] trả về Thiên [ F ] Chúa những [ C ] gì thuộc về Thiên [ F ] Chúa.
Những [ F ] gì thuộc nhân [ Am ] gian hãy [ F ] trả về lại nhân [ C ] gian. Những [ Dm ] gì thuộc Thiên [ F ] Chúa hãy [ C ] làm trọn luật Thiên [ F ] Chúa

Cùng tác giả Chưa rõ tác giả

Dâng lên Ngài, con tiến dâng lên Ngài bánh thơm với rượu nồng. Dâng lên Ngài, con tiến dâng lên Ngài trót đời con. Dâng lên Cha những vui buồn gian khó
Hái một cành hoa kính dâng Mẹ thương. A - ve Ma - ri - a. A - ve Ma - ri - a. Đốt một trầm hương kính dâng Mẹ thương.
Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì được sống muôn đời và Ta sẽ cho họ được sống lại ngày sau hết hỡi người ơi! Vì này thịt Ta thật là của ăn
Dâng lên Cha đây là lễ vật để tưởng niệm việc Chúa chịu chết. Chung câu kinh chung một tâm tình để mừng ngày Con Chúa Phục Sinh.
Tạ ơn Cha đã cho chúng con ngày Chúa Nhật: ngày đầy niềm vui vì Con Chúa vinh thắng phục sinh. Tạ ơn Cha đã cho chúng con ngày nghỉ ngơi

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Chẳng có những gì bên ngoài làm ta ô uế. Chỉ có những gì trong lòng làm ra xấu xa. Bao điều tà dâm ghen tuông giết người trộm cướp.
Đong con tim thật đầy với bao nhiêu ân tình này con tim hồng đôi môi nồng đậm tình yêu thương không oán thù cũng chẳng điêu ngoa.
Chúa ơi! Xin dẫn con vào nhà của con, căn nhà của trái tim con căn nhà vừa quen vừa lạ. Xin cho con thấy những phủ vây đời con đây những che đậy giằng co
Tiến dâng lên đây bánh tinh tuyền, đây rượu nho quí làm hy lễ hiệp dâng lên Chúa với lòng sắt son. Chúa yêu ơi! Con tiến dâng Ngài tâm hồn thơ bé
Dâng lên Ngài, con tiến dâng lên Ngài bánh thơm với rượu nồng. Dâng lên Ngài, con tiến dâng lên Ngài trót đời con. Dâng lên Cha những vui buồn gian khó