hãy biết sinh lợi

-

Chưa rõ tác giả

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: Hỡi những [ C ] ai trung [ F ] tín trong việc [ Am ] nhỏ và [ G ] vâng theo ý của [ F ] Ngài, Ngài [ D7 ] sẽ thưởng vinh phúc Nước [ Gsus4 ] Trời___ [ G ] ___. Hỡi những [ C ] ai đang [ F ] có sẽ được ban [ Am ] thêm còn [ C ] kẻ không sinh được phúc [ F ] lợi thì sẽ [ G ] bị Chúa lấy [ C ] lại.

1. Ngài đã trao người [ Am ] kia năm nén [ C7 ] bạc còn người [ F ] kia hai nén [ Dm ] bạc và người [ Em ] kia chỉ [ D7 ] một nén [ Gsus4 ] thôi___ [ G ] ___. Rồi một [ C ] hôm Ngài [ C7 ] quyết quay về với [ F ] họ. Ai [ D7 ] đã sinh được lời [ Gsus4 ] thêm thì [ G ] Ngài sẽ ban dư [ C ] đầy.

2. Ngài đã ban hồng [ Am ] ân chan chứa vô [ C7 ] vàn và dạy [ F ] con đến với mọi [ Dm ] người hãy sẻ [ Em ] chia với [ D7 ] người khổ [ Gsus4 ] đau___ [ G ] ___. Nguyện Ngài [ C ] thương dìu [ C7 ] bước con cùng với [ F ] Ngài. Con [ D7 ] sống theo Lời [ Gsus4 ] Chúa: thực [ G ] thi sấm ngôn của [ C ] Ngài.

3. Cuộc đời con nhiều [ Am ] khi sống kiếp bê [ C7 ] tha và chạy [ F ] theo lối sống gian [ Dm ] tà vì phù [ Em ] hoa xa [ D7 ] rời đức [ Gsus4 ] tin___ [ G ] ___. Giờ lòng [ C ] con nguyện [ C7 ] quyết ăn năn trở [ F ] về. Theo [ D7 ] Chúa đi về mọi [ Gsus4 ] nơi truyền [ G ] rao Phúc Âm cho [ C ] đời.

 

Cùng tác giả Chưa rõ tác giả

Dâng lên Ngài, con tiến dâng lên Ngài bánh thơm với rượu nồng. Dâng lên Ngài, con tiến dâng lên Ngài trót đời con. Dâng lên Cha những vui buồn gian khó
Hái một cành hoa kính dâng Mẹ thương. A - ve Ma - ri - a. A - ve Ma - ri - a. Đốt một trầm hương kính dâng Mẹ thương.
Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì được sống muôn đời và Ta sẽ cho họ được sống lại ngày sau hết hỡi người ơi! Vì này thịt Ta thật là của ăn
Dâng lên Cha đây là lễ vật để tưởng niệm việc Chúa chịu chết. Chung câu kinh chung một tâm tình để mừng ngày Con Chúa Phục Sinh.
Tạ ơn Cha đã cho chúng con ngày Chúa Nhật: ngày đầy niềm vui vì Con Chúa vinh thắng phục sinh. Tạ ơn Cha đã cho chúng con ngày nghỉ ngơi

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Chẳng có những gì bên ngoài làm ta ô uế. Chỉ có những gì trong lòng làm ra xấu xa. Bao điều tà dâm ghen tuông giết người trộm cướp.
Đong con tim thật đầy với bao nhiêu ân tình này con tim hồng đôi môi nồng đậm tình yêu thương không oán thù cũng chẳng điêu ngoa.
Chúa ơi! Xin dẫn con vào nhà của con, căn nhà của trái tim con căn nhà vừa quen vừa lạ. Xin cho con thấy những phủ vây đời con đây những che đậy giằng co
Tiến dâng lên đây bánh tinh tuyền, đây rượu nho quí làm hy lễ hiệp dâng lên Chúa với lòng sắt son. Chúa yêu ơi! Con tiến dâng Ngài tâm hồn thơ bé
Dâng lên Ngài, con tiến dâng lên Ngài bánh thơm với rượu nồng. Dâng lên Ngài, con tiến dâng lên Ngài trót đời con. Dâng lên Cha những vui buồn gian khó