giới răn của Chúa - tv 18

-

Huỳnh Minh Kỳ

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: [ Dm ] Giới răn Chúa chính [ Bb ] trực làm [ Am ] hoan lạc tâm [ Dm ] can.

1. Luật pháp Chúa toàn [ F ] thiện bồi [ D7 ] bổ tâm [ Gm ] linh. [ Am ] Chỉ thị Chúa cố [ F ] định phá [ Am ] kẻ ngu [ Dm ] dốt.

2. Lòng mến Chúa tồn [ F ] tại còn [ D7 ] mãi không [ Gm ] phai. [ Am ] Lề luật Chúa phán [ F ] dạy công [ Am ] bình hết [ Dm ] thảy.

3. Luật Chúa giữ hằng [ F ] ngày lầm [ D7 ] lỗi đâu [ Gm ] hay. [ Am ] Nguyện lượng thứ lỗi [ F ] lầm con [ Am ] chẳng trông [ Dm ] thấy.

4. Nguyện Chúa giữ lòng [ F ] này khỏi [ D7 ] tính kiêu [ Gm ] căng. [ Am ] Hầu đời sống khiết [ F ] tịnh xa [ Am ] điều tăm [ Dm ] tối.

Cùng tác giả Huỳnh Minh Kỳ

Xin bảo toàn con lạy Chúa! Vì con tìm nương tựa Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa. Chúa là phần gia nghiệp và là phần chén của con, Chúa luôn luôn giữ gìn mạng con tong cánh tay Ngài.
Bà góa nghèo bỏ hai đồng thôi nhưng bà đã bỏ hết gia tài. Bọn giả hình áo thụng vái nhau như kinh sư ưa ngồi chỗ cao, lo cho thân chẳng màng tới ai.
Chúa đã đối xử đại lượng với chúng nên chúng tôi vui mừng, vui mừng trong hân hoan. Khi Chúa đem những người Si - on bị bắt trở về, chúng tôi tưởng như là những người đang sống trong mơ.
Lạy Thầy! Ban cho chúng con điều con sắp xin là cho một người được ngồi bên hữu, một người bên tả trong vinh quang Thầy.
Lạy Chúa! Xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng con, theo như chúng con trông cậy ở nơi Ngài. Vì Lời Chúa là lời sự thật chân chính, việc Chúa làm tất cả đều đáng cậy tin.

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Đây rượu nho bánh miến khiết tinh con dâng về Ngài. Xưa vì yêu nhân thế Chúa chịu chết nên của lễ dâng. Trong nắng chiều Cal-vê bừng sáng lên tình Chúa yêu thương nhân trần.
Nguyện dâng lên Cha đây tấm lòng chân thành. Bánh trắng rượu nồng nguyện dâng lên tòa Chúa. Xin Cha nhận lấy lao công của đời con.
Chúa là Vua trên hết muôn vua, là Chúa trên hết các chúa. Ngài là Vua thống trị địa cầu, danh Ngài mãi mãi bền lâu. Triều đại Người thiên niên vĩnh cửu
Hãy đến tung hô Chúa reo mừng Đấng cứu thoát ta. Nào cùng đến trước thiên nhan, nào cùng đến trước thiên nhan, dâng lời cảm tạ, và tung hô Chúa.
Mặt trời sẽ ra tối tăm và mặt trăng không còn chiếu sáng. Tinh tú từ trời sa xuống quyền lực trời cao lay chuyển. Rồi Chúa sẽ ngự đến.