con vươn linh hồn lên - tv 24

-

Mi Giáng

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: Lạy [ Am ] Chúa! Con vươn linh hồn [ Dm ] lên tới [ E ] Chúa.

[ E7 ] 1. Lạy [ Am ] Chúa! Đường nẻo [ Dm ] Ngài, xin [ F ] dạy cho con [ E ] biết, [ Dm ] lối đi của [ G ] Ngài, xin [ Em ] chỉ bảo [ Am ] con. [ F ] Xin dẫn con đi theo [ C ] đường chân lý [ Am ] và bảo ban dạy [ Dm ] dỗ, [ G ] bởi chính [ B7 ] Ngài là [ Em7 ] Thiên Chúa cứu độ [ Am ] con. 

[ E7 ] 2. Lạy [ Am ] Chúa! Đấng chính [ Dm ] trực, nhân [ F ] từ và trung [ E ] tín, [ Dm ] những kẻ sai [ G ] đường xin [ Em ] dẫn đưa [ Am ] về. [ F ] Xin Chúa thương dẫn lối [ C ] kẻ nghèo khó [ Am ] tìm theo gương công [ Dm ] chính, [ G ] xin chỉ [ B7 ] dạy đường [ Em7 ] lối Chúa cho đoàn [ Am ] con.

[ E7 ] 3. Lạy [ Am ] Chúa! Đường lối [ Dm ] Ngài, thảy [ F ] đều là yêu [ E ] thương, [ Dm ] đối với những [ G ] kẻ giữ [ Em ] luật Chúa [ Am ] truyền. [ F ] Chúa đối xử luôn rất [ C ] mực trung tín [ Am ] cùng kẻ kính sợ [ Dm ] Chúa, [ G ] ban cho [ B7 ] họ được [ Em7 ] biết ước giao của [ Am ] Ngài.

Cùng tác giả Mi Giáng

Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa đến muôn đời. Lạy Thiên Chúa con sẽ ca khen danh Chúa, và con sẽ chúc tụng danh Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa. Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, xin mở lượng hải hà tha thứ hết mọi tội khiên.
Lạy Chúa, nguyện thương xót con theo lòng nhân hậu Chúa. Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương đời con, xin mở lượng hải hà xóa tội khiên con đã phạm.
Chén chúc tụng là sự thông hiệp máu Chúa Ki - tô. Biết lấy chi mà đền đáp Chúa bây giờ, vì mọi ơn lành mà Ngài đã thương ban cho. Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ
Hôm nay Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta. Người là Đức Ki-tô, Chúa chúng ta. Hãy hát mừng Thiên Chúa một bài ca mới muôn vạn điệu, hãy hát mừng Thiên Chúa nào toàn thể chúng dân địa cầu.

Cùng chuyên mục thánh vịnh - đáp ca

Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng Chúa ngự lên trong tếng kèn vang. Hết thẩy chư dân hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa. Vì Chúa là Đấng Tối Cao, khả úy đại đế trần gian.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Ngài ngự lên trong tiếng kèn rền vang. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui. Vì Chúa là Đấng Tối Cao, khả úy.
Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên giữa tiếng kèn vang. Vỗ tay đi nào ngàn muôn dân hỡi ! Tán tụng Chúa Trời nào hãy hò reo.  Vì Chúa Đấng Tối Cao khả úy, Ngài là Đại Đế Đấng thống trị trần gian.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Thiên Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay đi. Reo mừng Thượng Đế theo tiếng đàn vui.
Chư dân hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Chúa. Xin Ngài luôn thương xót, chúc phúc lành xuống và chiếu ánh sáng tôn nhan của Ngài trên con.