con bước lên bàn thờ

-

Kim Long

 • 0
Thêm thông tin
 • Tác giả :

  Kim Long

 • Người đăng :Minhngoc.ith
 • Ngày đăng :18/07/2023 02:07:40
 • Lượt xem :252
 • Tone chính :F
 • Điệu bài hát :Boston
 • Chuyên mục :mùa thường niên
 • In bài hát
 • Thăng 1/2 note
 • Giáng 1/2 note
 • Tăng 1 font size
 • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ÐK: [ F ] Con bước [ Am ] lên [ C ] bàn [ F ] thờ cùng dân Chúa [ Dm ] đây hợp [ F ] dâng [ Gm7 ] thánh [ C ] lễ. [ F ] Ðây lễ [ Am ] Chiên [ C ] chiều [ F ] xưa, Con Chúa uy [ C ] linh đã [ C7 ] trao hiến thân [ F ] mình

1. Muôn tâm [ Csus4 ] hồn liên [ C ] kết trong tình [ F ] thân dâng [ Gm ] tiến Cha toàn [ Am ] năng lễ [ Dm ] vật hy [ Gm ] sinh. [ F ] Xin Cha [ Csus4 ] lành cho [ C ] lễ dâng toàn [ F ] thiêu mưa [ Gm ] xuống muôn hồng [ Am ] ân nhuần [ C6 ] thấm tâm [ F ] hồn.

2. Con nguyện [ Csus4 ] cầu xin [ C ] Chúa thương trần [ F ] gian cho [ Gm ] khắp nơi bình [ Am ] an, Giáo [ Dm ] Hội rộng [ Gm ] lan. [ F ] Cho muôn [ Csus4 ] người thôi [ C ] oán thương hận [ F ] than, cho [ Gm ] khói binh mờ [ Am ] tan, hạnh [ C6 ] phúc tuôn [ F ] tràn.

3. Khúc nhạc [ Csus4 ] vàng dâng [ C ] kính Cha toàn [ F ] năng Thiên [ Gm ] Chúa bao giầu [ Am ] sang chiếu [ Dm ] ngời vinh [ Gm ] quang. [ F ] Cánh tay [ Csus4 ] Người nâng [ C ] đỡ bao kỳ [ F ] công trong [ Gm ] ánh quang Thần [ Am ] Nhan trời [ C6 ] đất huy hoàng.

4. Chúa nhân [ Csus4 ] hiền thương [ C ] chúng con triền [ F ] miên mê [ Gm ] đắm trong tội [ Am ] khiên, cõi [ Dm ] đời truân [ Gm ] chuyên. [ F ] Trút lệ [ Csus4 ] phiền con [ C ] kính dâng niềm [ F ] tin, đôi [ Gm ] mắt luôn nhìn [ Am ] lên tòa [ C6 ] Chúa uy [ F ] quyền.

Cùng tác giả Kim Long

Này hồn ta ơi cớ sao than sầu? Hãy tín nhiệm vào Chúa luôn, Ngài là lẽ sống đời ta. Nâng muôn phím đàn hát ca Danh Ngài. Quên đi những nỗi u hoài
Ca lên đi, hỡi triều thần thánh trên trời. Hiệp cùng muôn dân tấu hòa nơi nơi, muôn bài ca chan chứa tình yêu. Mừng Chúa Cha uy quyền đã tác sinh muôn loài
Đây là bánh bởi Trời đem sức sống cho mọi nơi. Lương thực các thiên thần nên bánh dưỡng nuôi nhân thần. Xưa Chúa dùng Man-na nuôi dân Người
Con dâng về Mẹ một niềm tin yêu bao la, Một lòng cậy trông vàng đá. Dâng lên Mẹ lời kinh như áng hương trời. Diệu huyền tỏa bay nơi nơi.
Trong nắng mai huy hoàng rộn ràng chim trời ca hót, muôn đóa hoa đẹp tươi, theo Thần sứ con dâng lời. Kính mừng Ma-ri-a đầy ơn phúc

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Chẳng có những gì bên ngoài làm ta ô uế. Chỉ có những gì trong lòng làm ra xấu xa. Bao điều tà dâm ghen tuông giết người trộm cướp.
Đong con tim thật đầy với bao nhiêu ân tình này con tim hồng đôi môi nồng đậm tình yêu thương không oán thù cũng chẳng điêu ngoa.
Chúa ơi! Xin dẫn con vào nhà của con, căn nhà của trái tim con căn nhà vừa quen vừa lạ. Xin cho con thấy những phủ vây đời con đây những che đậy giằng co
Tiến dâng lên đây bánh tinh tuyền, đây rượu nho quí làm hy lễ hiệp dâng lên Chúa với lòng sắt son. Chúa yêu ơi! Con tiến dâng Ngài tâm hồn thơ bé
Dâng lên Ngài, con tiến dâng lên Ngài bánh thơm với rượu nồng. Dâng lên Ngài, con tiến dâng lên Ngài trót đời con. Dâng lên Cha những vui buồn gian khó