Chúa nhật 8 thường niên - tv 102

-

Thái Nguyên

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

1.   [ Gm ] Linh hồn tôi [ Cm ] ơi hãy ngợi khen Thiên [ Bb ] Chúa. Toàn thân [ F ] tôi hãy chúc tụng Danh [ D ] Người. [ Gm ] Linh hồn tôi [ Bb ] ơi hãy ngợi khen Thiên [ Bb ] Chúa. Đừng lãng [ F ] quên bao ơn [ Dm ] lành Người [ Gm ] ban.

ĐK: Chúa là Đấng từ bi nhân ái, [ Bb ] chậm bất bình và [ Dm7 ] rất mực khoan [ Gm ] nhân.

2. [ Gm ] Chúa đã tha [ Cm ] cho hết mọi điều sai [ Bb ] lỗi. Người cho [ F ] ngươi khỏi hết mọi tật [ D ] nguyền. [ Gm ] Chúa chuộc mạng [ Bb ] ngươi ra khỏi nơi vong [ Bb ] thân. Rộng nghĩa [ F ] ân Chúa rất [ Dm ] mực từ [ Gm ] nhân.

3. [ Gm ] Chúa chẳng chấp [ Cm ] nhất nhưng một lòng nhân [ Bb ] ái. Lòng yêu [ F ] thương Chúa cao vời muôn [ D ] đời. [ Gm ] Chúa chẳng trả [ Bb ] oán bao điều ngươi sai [ Bb ] lỗi. Chẳng xử [ F ] phân theo như [ Dm ] tội của [ Gm ] ngươi.

Cùng tác giả Thái Nguyên

Chúa ơi! Xin dẫn con vào nhà của con, căn nhà của trái tim con căn nhà vừa quen vừa lạ. Xin cho con thấy những phủ vây đời con đây những che đậy giằng co
Lạy Chúa! Ai sẽ được ở trong Thánh Điện của Thiên Chúa? Ai sẽ được ở trên Núi Thánh của Ngài? Người sống thanh liêm theo đường công chính
Bỏ Ngài con biết theo ai, đường đời trôi nỗi tương lai con về đâu. Một mình con giữa biển sâu, một trời giông tố mưa ngâu mịt mùng. Bỏ Ngài con biết theo ai
Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi luôn ngợi khen Người. Trong Chúa hồn tôi hãnh diện, bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui.
Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi luôn ngợi khen Người. Trong Chúa hồn tôi hãnh diện, bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui.

Cùng chuyên mục thánh vịnh - đáp ca

Lạy Chúa! Ai sẽ được cư ngụ trong đền tạm Chúa. Người sống thanh liêm và thực thi công chính, trong lòng luôn suy nghĩ điều ngay lẽ thật. Lưỡi không bịa lời vu khống
Lạy Chúa! Ai sẽ được cư ngụ trong đền tạm Chúa? Nào ai sẽ được cư ngụ trong đền tạm Chúa? Người sống thanh liêm thực thi những điều công chính, lòng nghĩ điều ngay
Lạy Chúa! Ai sẽ được ở trong Thánh Điện của Thiên Chúa? Ai sẽ được ở trên Núi Thánh của Ngài? Người sống thanh liêm theo đường công chính
Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi luôn ngợi khen Người. Trong Chúa hồn tôi hãnh diện, bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui.
Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao. Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi luôn ca ngợi Ngài. Bao hãnh diện Chúa ơi hồn tôi.