Chúa nhật 6b phục sinh - tv 97

-

Thái Nguyên

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

1. Hát [ Dm ] lên một khúc tân [ Bb ] ca ngợi [ Am ] khen Chúa [ Dm ] cả, vì [ F ] Người yêu thương tạo [ G ] tác biết bao nhiêu kỳ [ A ] công [ Dm ] ___. Nhờ [ Gm ] tay Người thật uy [ F ] dũng tạo nên chiến [ A ] thắng. Tay [ Dm ] Người bàn tay thánh [ F ] thiện làm [ Am7 ] nên bao việc huyền diệu.

ĐK: Chúa đã công bố ơn cứu [ Gm ] độ của Người [ Am7 ] ___ trước mặt chư [ Dm ] dân.

2. Chúa [ Dm ] nay dọi sáng trên [ Bb ] ta hồng [ Am ] ân cứu [ Dm ] rỗi, thực [ F ] hiện công minh quyền [ G ] phép với chư dân ngàn [ A ] nơi [ Dm ] ___. Tình [ Gm ] thương và lòng trung [ F ] tín Người nay đã [ A ] nhớ. Nhớ [ Dm ] lại Nhà Is - ra - [ F ] el đã [ Am7 ] nên dân riêng của Người.

3. Khắp [ Dm ] nơi toàn cõi dương [ Bb ] gian đều [ Am ] xem thấy [ Dm ] cả. Này [ F ] Người uy linh tuyệt [ G ] đối Đấng cứu độ trần [ A ] gian [ Dm ] ___. Nào [ Gm ] ta hãy ngợi khen [ F ] Chúa tình Ngài cao [ A ] sáng. Reo [ Dm ] mừng đàn hát xướng [ F ] ca hợp [ Am7 ] hoan chúc tụng tình Người.

Cùng tác giả Thái Nguyên

Lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài hãy đến như làn gió mát. Xin thổi vào đời con, vào Giáo Hội, vào thế giới, để đem lại cho chúng con sự tươi mới nhẹ nhàng, sự tự do, sự bình an.
Chúa về trời nhưng vẫn còn lại đây Nhiệm Thể Ngài, là nguồn sự sống ban cho nhân loại để dìu con bước đi trên đường trần từng lúc ân cần tình Chúa đỡ nâng.
Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên giữa tiếng kèn vang. Vỗ tay đi nào ngàn muôn dân hỡi ! Tán tụng Chúa Trời nào hãy hò reo.  Vì Chúa Đấng Tối Cao khả úy, Ngài là Đại Đế Đấng thống trị trần gian.
Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em. Chính dấu hiệu này mọi người nhận biết anh em là môn đệ Thầy, là anh em mến thương nhau.
Giêsu, Mục Tử nhân lành chăn dắt đoàn chiên. Ngài đến để cứu độ nhân trần, để hợp nhất nhân loại. Ngài đến để đem lại nguồn sống, sự sống ngàn thu.

Cùng chuyên mục thánh vịnh - đáp ca

Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng Chúa ngự lên trong tếng kèn vang. Hết thẩy chư dân hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa. Vì Chúa là Đấng Tối Cao, khả úy đại đế trần gian.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Ngài ngự lên trong tiếng kèn rền vang. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui. Vì Chúa là Đấng Tối Cao, khả úy.
Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên giữa tiếng kèn vang. Vỗ tay đi nào ngàn muôn dân hỡi ! Tán tụng Chúa Trời nào hãy hò reo.  Vì Chúa Đấng Tối Cao khả úy, Ngài là Đại Đế Đấng thống trị trần gian.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Thiên Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay đi. Reo mừng Thượng Đế theo tiếng đàn vui.
Chư dân hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Chúa. Xin Ngài luôn thương xót, chúc phúc lành xuống và chiếu ánh sáng tôn nhan của Ngài trên con.