Chúa nhật 5B mùa chay - tv 50

-

Thiên Lý

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: Ôi lạy [ Em ] Chúa! Xin [ C ] tạo cho [ Dm6 ] con [ B7 ] một quả tim trong [ Em ] sạch.

1. Lạy Chúa! Nguyện thương [ G ] con theo [ C ] lòng nhân hậu của [ Bb ] Chúa. [ E7 ] Xin xóa đi tội [ Am ] con theo [ C ] lượng cả đức nhân [ F#7 ] từ. [ Bb ] Chúa ơi rửa sạch [ Em ] con hết căn [ D ] nguyên tội [ G ] lỗi. [ Am ] Xin xóa tẩy hồn [ D ] con tuyệt gốc [ B7 ] những lỗi [ Em ] lầm.

2. Lạy Chúa! Xin tạo cho [ G ] con quả [ C ] tim trong sạch trinh [ Bb ] trắng. [ E7 ] Đổi mới tinh thần [ Am ] con trong [ C ] niềm cương quyết trung [ F#7 ] thành. [ Bb ] Chúa ơi đừng loại [ Em ] con khỏi thiên [ D ] nhan của [ G ] Chúa. [ Am ] Chớ cất khỏi hồn [ D ] con thần khí [ B7 ] thánh của [ Em ] Ngài.

3. Và xin ban lại cho [ G ] con nỗi [ C ] vui ơn Ngài cứu [ Bb ] rỗi. [ E7 ] Xin lấy tinh thần [ Am ] bao dung [ C ] mà nâng đỡ chúng [ F#7 ] con. [ Bb ] Những nẻo đường của [ Em ] Chúa chính con [ D ] đem dạy [ G ] dỗ. [ Am ] Cho những kẻ tội [ D ] nhơ lạc bước [ B7 ] biết quay trở [ Em ] về.

Cùng tác giả Thiên Lý

Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai. Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai. Chúa đã vận uy quyền và Ngài đã thắt long đai.
Xin bảo toàn con lạy Chúa vì con kiếm nương tựa Ngài. Chúa là phần gia nghiệp và là phần chén của con. Ngài nắm giữ vận mạng của con, chính Ngài nắm giữ tất cả.
Hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi. Mến Chúa hết lòng hết linh hồn hết trí khôn ngươi. Và yêu kẻ khác như Chúa yêu ta. Mến Chúa yêu người là hai giới răn quan trọng.
Chúa là dũng lực con, con yêu mến Chúa. Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Ngài. Lạy Chúa là dũng lực con, là sức mạnh con, con yêu mến Ngài.
Bánh rượu này Chúa ơi như của lễ cuộc sống. Con nguyện dâng lên Chúa với những tâm tư cùng ước vọng. Bao miệt mài gắng công

Cùng chuyên mục thánh vịnh - đáp ca

Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai. Chúa hiển trị đầy vẻ uy linh, Chúa thắt dây lưng đầy vẻ uy quyền. Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai
Chúa là Vua Ngài đã mặc lấy thiên oai. Chúa hiển trị đầy vẻ uy linh. Chúa thắt dây lưng và đầy uy quyền.
Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai. Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai. Chúa đã vận uy quyền và Ngài đã thắt long đai.
Chúa ơi! Xin giữ gìn con, vì con tìm nương tựa Chúa. Con thưa cùng Chúa con rằng: Ngài là Thiên Chúa của con. Ngài là sự nghiệp của con.
Xin bảo toàn con lạy Chúa vì con kiếm nương tựa Ngài. Chúa là phần gia nghiệp và là phần chén của con. Ngài nắm giữ vận mạng của con, chính Ngài nắm giữ tất cả.