Chúa nhật 4 phục sinh - tv 117

-

Thái Nguyên

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

1. [ Am ] Hãy cảm tạ [ C ] Chúa vì Chúa hảo [ F ] tâm. [ A7 ] Vì đức từ bi [ D ] Ngài vững bền muôn [ E ] năm. [ Am ] Tìm đến nương tựa [ C ] Chúa thì tốt [ G ] hơn nương tựa con [ E ] người. [ A7 ] Tìm đến nương tựa [ D ] Ngài thì tốt [ Em7 ] hơn những bậc quân [ Am ] vương.

ĐK. Phiến đá những người thợ [ C ] xây đã loại [ G ] ra đã biến nên đá góc [ C ] tường. Việc Chúa [ Em7 ] ôi diệu huyền [ Am ] thay!

2. [ Am ] Con cảm tạ [ C ] Chúa đã nghe tiếng [ F ] con. [ A7 ] Ngài chính Đấng cứu [ D ] độ cho đời con [ E ] đây. [ Am ] Tảng đá xây loại [ C ] bỏ đã trở [ G ] nên đá tảng góc [ E ] tường. [ A7 ] Việc đó do Chúa [ D ] làm, thật lớn [ Em7 ] lao trước mặt muôn [ Am ] dân.

3. [ Am ] Chúa chính là [ C ] Đấng đời con náu [ F ] thân. [ A7 ] Con hát ca chúc [ D ] tụng Chúa là Thiên [ E ] Chúa. [ Am ] Tình Chúa luôn ngời [ C ] sáng, này chúng [ G ] con cảm tạ muôn [ E ] vàn. [ A7 ] Tình Chúa ôi huy [ D ] hoàng, nguyện hát [ Em7 ] vang đức từ bi [ Am ] Chúa.

Cùng tác giả Thái Nguyên

Lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài hãy đến như làn gió mát. Xin thổi vào đời con, vào Giáo Hội, vào thế giới, để đem lại cho chúng con sự tươi mới nhẹ nhàng, sự tự do, sự bình an.
Chúa về trời nhưng vẫn còn lại đây Nhiệm Thể Ngài, là nguồn sự sống ban cho nhân loại để dìu con bước đi trên đường trần từng lúc ân cần tình Chúa đỡ nâng.
Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên giữa tiếng kèn vang. Vỗ tay đi nào ngàn muôn dân hỡi ! Tán tụng Chúa Trời nào hãy hò reo.  Vì Chúa Đấng Tối Cao khả úy, Ngài là Đại Đế Đấng thống trị trần gian.
Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em. Chính dấu hiệu này mọi người nhận biết anh em là môn đệ Thầy, là anh em mến thương nhau.
Giêsu, Mục Tử nhân lành chăn dắt đoàn chiên. Ngài đến để cứu độ nhân trần, để hợp nhất nhân loại. Ngài đến để đem lại nguồn sống, sự sống ngàn thu.

Cùng chuyên mục thánh vịnh - đáp ca

Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng Chúa ngự lên trong tếng kèn vang. Hết thẩy chư dân hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa. Vì Chúa là Đấng Tối Cao, khả úy đại đế trần gian.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Ngài ngự lên trong tiếng kèn rền vang. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui. Vì Chúa là Đấng Tối Cao, khả úy.
Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên giữa tiếng kèn vang. Vỗ tay đi nào ngàn muôn dân hỡi ! Tán tụng Chúa Trời nào hãy hò reo.  Vì Chúa Đấng Tối Cao khả úy, Ngài là Đại Đế Đấng thống trị trần gian.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Thiên Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay đi. Reo mừng Thượng Đế theo tiếng đàn vui.
Chư dân hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Chúa. Xin Ngài luôn thương xót, chúc phúc lành xuống và chiếu ánh sáng tôn nhan của Ngài trên con.