Chúa nhật 34 thường niên - tv 92

-

Thiên Lý

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: Chúa làm [ C ] Vua, Ngài [ F ] đã [ Dm7 ] mặc thiên [ Gm ] oai.

1. Chúa làm [ Bb ] Vua, Ngài [ C ] đã mặc thiên [ D ] oai. [ Gm ] Chúa đã vận uy [ Bb ] quyền và [ Dm7 ] Ngài đã thắt long [ Gm ] đai.

2. Ngài giữ vững địa [ Bb ] cầu nó [ F ] sẽ không còn lung [ Gm ] lay [ C ] ___. Báu ngai của [ D7 ] Ngài thiết [ Gm ] lập từ muôn [ F ] thuở, qua [ Dm7 ] muôn đời vẫn có [ Gm ] Chúa.

3. Lời chứng của [ Bb ] Ngài chân [ F ] thật và rất đáng [ C ] tin. [ D7 ] Lạy Chúa, sự thánh [ Gm ] thiện là [ Dm ] của riêng nhà [ F ] Chúa mãi [ Dm7 ] mãi muôn muôn vạn [ Gm ] thuở.

Cùng tác giả Thiên Lý

Xin bảo toàn con lạy Chúa vì con kiếm nương tựa Ngài. Chúa là phần gia nghiệp và là phần chén của con. Ngài nắm giữ vận mạng của con, chính Ngài nắm giữ tất cả.
Hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi. Mến Chúa hết lòng hết linh hồn hết trí khôn ngươi. Và yêu kẻ khác như Chúa yêu ta. Mến Chúa yêu người là hai giới răn quan trọng.
Chúa là dũng lực con, con yêu mến Chúa. Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Ngài. Lạy Chúa là dũng lực con, là sức mạnh con, con yêu mến Ngài.
Bánh rượu này Chúa ơi như của lễ cuộc sống. Con nguyện dâng lên Chúa với những tâm tư cùng ước vọng. Bao miệt mài gắng công
Chúa đã đối xử rất đại lượng. Bởi thế chúng tôi luôn mừng rỡ hân hoan. Khi Chúa dẫn đưa người Si-on bị bắt trở về. Trước mắt chúng tôi dường như giấc chiêm bao.

Cùng chuyên mục thánh vịnh - đáp ca

Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai. Chúa hiển trị đầy vẻ uy linh, Chúa thắt dây lưng đầy vẻ uy quyền. Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai
Chúa là Vua Ngài đã mặc lấy thiên oai. Chúa hiển trị đầy vẻ uy linh. Chúa thắt dây lưng và đầy uy quyền.
Chúa ơi! Xin giữ gìn con, vì con tìm nương tựa Chúa. Con thưa cùng Chúa con rằng: Ngài là Thiên Chúa của con. Ngài là sự nghiệp của con.
Xin bảo toàn con lạy Chúa vì con kiếm nương tựa Ngài. Chúa là phần gia nghiệp và là phần chén của con. Ngài nắm giữ vận mạng của con, chính Ngài nắm giữ tất cả.
Xin bảo toàn con lạy Chúa! Vì con tìm nương tựa Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa. Chúa là phần gia nghiệp và là phần chén của con, Chúa luôn luôn giữ gìn mạng con tong cánh tay Ngài.