Chúa nhật 33 thường niên - tv 15

-

Thái Nguyên

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

1. Chúa [ D ] ơi! Xin giữ gìn [ Am ] con, vì [ Dm ] con tìm nương tựa [ E ] Chúa. Con [ C ] thưa cùng Chúa con [ Am ] rằng: Ngài [ Dm ] là Thiên Chúa của [ E ] con. Ngài [ Am ] là sự nghiệp của [ Dm ] con. Chính [ F ] Ngài nắm [ Em ] giữ đời [ Am ] con.

ĐK: Chúa ơi! Xin bảo toàn con, vì [ Dm ] con tìm [ G ] nương tựa [ Am ] Ngài.

2. Chúa [ D ] ơi! Con mãi tụng [ Am ] ca, vì [ Dm ] đây Lời Chúa nhủ [ E ] bảo. Con [ C ] luôn đặt Chúa trước [ Am ] mặt, vì [ Dm ] Ngài luôn ở gần [ E ] con. Lòng [ Am ] này không còn sợ [ Dm ] chi, chẳng [ F ] còn nao [ Em ] núng điều [ Am ] gì.

3. Thế [ D ] nên con mãi mừng [ Am ] vui, hồn [ Dm ] con hỉ hoan vì [ E ] Chúa. Thân [ C ] con nằm nghỉ an [ Am ] toàn, vì [ Dm ] Ngài đâu nỡ bỏ [ E ] rơi. Cuộc [ Am ] đời con ở nơi [ Dm ] Chúa, Chúa [ F ] là hạnh [ Em ] phúc đời [ Am ] con.

4. Đoái [ D ] thương xin Chúa dạy [ Am ] con, dạy [ Dm ] con đường lối hằng [ E ] sống. Hân [ C ] hoan ở trước nhan [ Am ] Ngài, lòng [ Dm ] này con những hằng [ E ] mong. Tràn [ Am ] đầy hoan lạc của [ Dm ] Chúa, với [ F ] Ngài cho [ Em ] đến ngàn [ Am ] thu.

Cùng tác giả Thái Nguyên

Lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài hãy đến như làn gió mát. Xin thổi vào đời con, vào Giáo Hội, vào thế giới, để đem lại cho chúng con sự tươi mới nhẹ nhàng, sự tự do, sự bình an.
Chúa về trời nhưng vẫn còn lại đây Nhiệm Thể Ngài, là nguồn sự sống ban cho nhân loại để dìu con bước đi trên đường trần từng lúc ân cần tình Chúa đỡ nâng.
Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên giữa tiếng kèn vang. Vỗ tay đi nào ngàn muôn dân hỡi ! Tán tụng Chúa Trời nào hãy hò reo.  Vì Chúa Đấng Tối Cao khả úy, Ngài là Đại Đế Đấng thống trị trần gian.
Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em. Chính dấu hiệu này mọi người nhận biết anh em là môn đệ Thầy, là anh em mến thương nhau.
Giêsu, Mục Tử nhân lành chăn dắt đoàn chiên. Ngài đến để cứu độ nhân trần, để hợp nhất nhân loại. Ngài đến để đem lại nguồn sống, sự sống ngàn thu.

Cùng chuyên mục thánh vịnh - đáp ca

Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng Chúa ngự lên trong tếng kèn vang. Hết thẩy chư dân hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa. Vì Chúa là Đấng Tối Cao, khả úy đại đế trần gian.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Ngài ngự lên trong tiếng kèn rền vang. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui. Vì Chúa là Đấng Tối Cao, khả úy.
Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên giữa tiếng kèn vang. Vỗ tay đi nào ngàn muôn dân hỡi ! Tán tụng Chúa Trời nào hãy hò reo.  Vì Chúa Đấng Tối Cao khả úy, Ngài là Đại Đế Đấng thống trị trần gian.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Thiên Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay đi. Reo mừng Thượng Đế theo tiếng đàn vui.
Chư dân hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Chúa. Xin Ngài luôn thương xót, chúc phúc lành xuống và chiếu ánh sáng tôn nhan của Ngài trên con.