Chúa nhật 3 phục sinh - tv 15

-

Thái Nguyên

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

1. Chúa [ D ] ơi xin [ E ] giữ gìn [ Am ] con, vì con tìm nương tựa [ E ] Chúa. Con [ G ] thưa cùng Chúa con [ C ] rằng: Ngài [ Dm ] là Thiên [ G ] Chúa của [ C ] con. Ngài [ Am ] là gia nghiệp của [ Dm ] con. Chính [ F ] Ngài nắm [ Em ] giữ đời [ Am ] con.

ĐK: [ A7 ] Chúa sẽ chỉ cho [ Dm ] con biết [ F ] đường là đường lối [ C ] Chúa. Biết [ Em ] đường là đường lối trường [ Am ] sinh.

2. Chúa [ D ] ơi xin [ E ] mãi tụng [ Am ] ca, vì đây Lời Chúa nhủ [ E ] bảo. Con [ G ] luôn đặt Chúa trước [ C ] mặt, vì [ Dm ] Ngài luôn [ G ] ở gần [ C ] con. Lòng [ Am ] này không còn sợ [ Dm ] chi, chẳng [ F ] còn nao [ Em ] núng điều [ Am ] gì.

3. Thế [ D ] nên con [ E ] mãi mừng [ Am ] vui, hồn con hỉ hoan vì [ E ] Chúa, thân [ G ] con nằm nghỉ an [ C ] toàn, vì N [ Dm ] gài đâu [ G ] nỡ bỏ [ C ] rơi. Cuộc [ Am ] đời con ở nơi [ Dm ] Chúa, Chúa [ F ] là hạnh [ Em ] phúc đời [ Am ] con.

4. Đoái [ D ] thương xin [ E ] Chúa dạy [ Am ] con, dạy con đường lối hằng [ E ] sống. Hân [ G ] hoan ở trước nhan [ C ] Ngài, lòng [ Dm ] này con [ G ] những hằng [ C ] mong, tràn [ Am ] đầy hoan lạc của [ Dm ] Chúa, với [ F ] Ngài cho [ Em ] đến ngàn [ Am ] thu.

Cùng tác giả Thái Nguyên

Ngày mới lên bao rộn ràng Mùa Xuân đã đến. Ngày mới lên trong nắng hồng bao tấm lòng vui xuân mới. Lạy Chúa! Thiên Chúa Mùa Xuân và tình Chúa như ánh sáng soi ngàn dân.
Mùa xuân đã đến trong lòng cuộc đời. Mùa xuân đã đến trong lòng mọi người vui đón xuân sang đẹp tươi. Nhịp lên ca khúc yêu thương cuộc đời.
Xuân đến đây như một ngày mở hội, xuân đến đây gieo đầy tình thương mến. Trong ánh xuân chan hòa niềm vui mới, dâng tiếng ca chúc tụng lên Chúa Trời.
Xuân nay Xuân lại về, ah ah ah Xuân về, ah ah ah Xuân về. Xuân về hoa lá đẹp tươi, Xuân về bao người mừng vui. Tung hô Chúa Trời thương ban cho đời Mùa Xuân năm mới.
Chúa chấp nhận cỏ lùng mọc chung với lúa. Chúa chấp nhận tình trạng vàng thau với nhau. Ngài nhẫn nại với tội nhân kiên tâm chờ đợi trở về.

Cùng chuyên mục thánh vịnh - đáp ca

Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai. Chúa hiển trị đầy vẻ uy linh, Chúa thắt dây lưng đầy vẻ uy quyền. Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai
Chúa là Vua Ngài đã mặc lấy thiên oai. Chúa hiển trị đầy vẻ uy linh. Chúa thắt dây lưng và đầy uy quyền.
Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai. Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai. Chúa đã vận uy quyền và Ngài đã thắt long đai.
Chúa ơi! Xin giữ gìn con, vì con tìm nương tựa Chúa. Con thưa cùng Chúa con rằng: Ngài là Thiên Chúa của con. Ngài là sự nghiệp của con.
Xin bảo toàn con lạy Chúa vì con kiếm nương tựa Ngài. Chúa là phần gia nghiệp và là phần chén của con. Ngài nắm giữ vận mạng của con, chính Ngài nắm giữ tất cả.