Chúa nhật 2 mùa chay - tv 32

-

Thái Nguyên

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

1. Vì Lời [ Dm ] Chúa đó [ A ] là Lời luôn chân [ Dm ] chính. Bao việc [ Gm6 ] Ngài đã [ C7 ] làm đều đáng cậy [ F ] tin. Ngài yêu [ Bb ] thích những [ A ] công việc làm minh [ Gm ] chính. Khắp trên địa [ E7 ] cầu dư tràn [ A ] đầy những hồng [ D ] ân.

ĐK: Lạy Chúa xin hãy tỏ lòng từ bi Chúa [ F#m ] ơi! Như chúng con [ Em ] đây luôn [ A7 ] vẫn tin cậy nơi [ D ] Chúa.

2. Kìa Chúa [ Dm ] đã dõi [ A ] theo người sợ kính [ Dm ] Chúa. Xem những [ Gm6 ] ai cậy [ C7 ] vào ơn Chúa dủ [ F ] thương. Để cứu [ Bb ] gỡ kẻ [ A ] trong vòng tay thần [ Gm ] chết. Chúa dưỡng nuôi [ E7 ] họ trong [ A ] đời khốn khó lầm [ D ] than. 

3. Này con [ Dm ] đây vẫn [ A ] luôn cậy trông nơi [ Dm ] Chúa. Chính Chúa [ Gm6 ] luôn phù [ C7 ] trợ che chở đời [ F ] con. Nguyện xin [ Bb ] Chúa đổ [ A ] tràn lòng từ bi [ Gm ] Chúa. Cũng như chúng [ E7 ] con trông [ A ] cậy nơi Chúa mà [ D ] thôi. 

Cùng tác giả Thái Nguyên

Chúa ơi! Xin dẫn con vào nhà của con, căn nhà của trái tim con căn nhà vừa quen vừa lạ. Xin cho con thấy những phủ vây đời con đây những che đậy giằng co
Lạy Chúa! Ai sẽ được ở trong Thánh Điện của Thiên Chúa? Ai sẽ được ở trên Núi Thánh của Ngài? Người sống thanh liêm theo đường công chính
Bỏ Ngài con biết theo ai, đường đời trôi nỗi tương lai con về đâu. Một mình con giữa biển sâu, một trời giông tố mưa ngâu mịt mùng. Bỏ Ngài con biết theo ai
Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi luôn ngợi khen Người. Trong Chúa hồn tôi hãnh diện, bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui.
Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi luôn ngợi khen Người. Trong Chúa hồn tôi hãnh diện, bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui.

Cùng chuyên mục thánh vịnh - đáp ca

Lạy Chúa! Ai sẽ được cư ngụ trong đền tạm Chúa. Người sống thanh liêm và thực thi công chính, trong lòng luôn suy nghĩ điều ngay lẽ thật. Lưỡi không bịa lời vu khống
Lạy Chúa! Ai sẽ được cư ngụ trong đền tạm Chúa? Nào ai sẽ được cư ngụ trong đền tạm Chúa? Người sống thanh liêm thực thi những điều công chính, lòng nghĩ điều ngay
Lạy Chúa! Ai sẽ được ở trong Thánh Điện của Thiên Chúa? Ai sẽ được ở trên Núi Thánh của Ngài? Người sống thanh liêm theo đường công chính
Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi luôn ngợi khen Người. Trong Chúa hồn tôi hãnh diện, bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui.
Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao. Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi luôn ca ngợi Ngài. Bao hãnh diện Chúa ơi hồn tôi.