Chúa nhật 13 thường niên - tv 88

-

Thái Nguyên

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

1. Tình thương Chúa [ Bm ] Trời ngàn [ G ] đời con sẽ hát [ F# ] ca. [ Bm ] ___ Qua muôn thế [ B7 ] hệ miệng con loan [ Em ] truyền đức [ Em ] trung tín [ Bm ] Người. Vì Người đã phán: Tình thương Ta [ A ] ___ vững bền muôn [ D ] đời. [ D7 ] ___ Trên cõi mây [ G ] trời Ta thiết lập [ E7 ] ___ lòng trung [ A ] tín.

ĐK: Lạy [ D ] Chúa con sẽ ca [ G ] ngợi, con sẽ ca [ F#m ] ngợi tình [ A7 ] thương Chúa tới muôn [ D ] đời.

2. Vinh phúc dân [ Bm ] tộc mà [ G ] được hân hoan bước [ F# ] đi. [ Bm ] ___ Đi trong ánh [ B7 ] quang ngời sáng huy [ Em ] hoàng trước [ Em ] tôn nhan [ Bm ] Người Họ luôn vui sướng lòng hoan ca [ A ] ___ chính vì Danh [ D ] Người. [ D7 ] ___ Luôn những tự [ G ] hào vì Chúa thật [ E7 ] ___ là công [ A ] minh.

3. Vì Chúa chính [ Bm ] là quyền [ G ] năng vinh quang của [ F# ] con. [ Bm ] ___ Qua ân phúc [ B7 ] Người quyền uy con [ Em ] được khắp [ Em ] nơi suy [ Bm ] phục. Bởi vì chính Chúa chở che con [ A ] ___, con còn lo [ D ] gì.  Và Vua chúng [ G ] con được giữ gìn [ E7 ] ___ thuộc về [ A ] Chúa.

Cùng tác giả Thái Nguyên

Lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài hãy đến như làn gió mát. Xin thổi vào đời con, vào Giáo Hội, vào thế giới, để đem lại cho chúng con sự tươi mới nhẹ nhàng, sự tự do, sự bình an.
Chúa về trời nhưng vẫn còn lại đây Nhiệm Thể Ngài, là nguồn sự sống ban cho nhân loại để dìu con bước đi trên đường trần từng lúc ân cần tình Chúa đỡ nâng.
Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên giữa tiếng kèn vang. Vỗ tay đi nào ngàn muôn dân hỡi ! Tán tụng Chúa Trời nào hãy hò reo.  Vì Chúa Đấng Tối Cao khả úy, Ngài là Đại Đế Đấng thống trị trần gian.
Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em. Chính dấu hiệu này mọi người nhận biết anh em là môn đệ Thầy, là anh em mến thương nhau.
Giêsu, Mục Tử nhân lành chăn dắt đoàn chiên. Ngài đến để cứu độ nhân trần, để hợp nhất nhân loại. Ngài đến để đem lại nguồn sống, sự sống ngàn thu.

Cùng chuyên mục thánh vịnh - đáp ca

Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng Chúa ngự lên trong tếng kèn vang. Hết thẩy chư dân hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa. Vì Chúa là Đấng Tối Cao, khả úy đại đế trần gian.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Ngài ngự lên trong tiếng kèn rền vang. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui. Vì Chúa là Đấng Tối Cao, khả úy.
Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên giữa tiếng kèn vang. Vỗ tay đi nào ngàn muôn dân hỡi ! Tán tụng Chúa Trời nào hãy hò reo.  Vì Chúa Đấng Tối Cao khả úy, Ngài là Đại Đế Đấng thống trị trần gian.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Thiên Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay đi. Reo mừng Thượng Đế theo tiếng đàn vui.
Chư dân hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Chúa. Xin Ngài luôn thương xót, chúc phúc lành xuống và chiếu ánh sáng tôn nhan của Ngài trên con.