Chúa là sự sáng - tv 26

-

Huỳnh Minh Kỳ

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: Chúa là sự [ Em ] sáng và là [ B7 ] Đấng Cứu Độ [ Em ] tôi.

1. Chúa là sự [ Am ] sáng và là [ Bm7 ] Đấng Cứu Độ của tôi [ Em ] tôi [ C ] ___, tôi sợ chi [ Am ] ai Ngài là [ D7 ] Đấng Phù Trợ đời [ G ] tôi [ Em ] ___, Tôi sợ gì [ Am6 ] ai vì Ngài [ A ] là Thiên Chúa của [ B7 ] tôi [ Em ] ___, tôi sợ gì [ Am6 ] ai vì Ngài [ Bm7 ] chính Đấng Gia Nghiệp [ Em ] tôi.

2. Khẩn cầu cùng [ Am ] Chúa nguyện Ngài [ Bm7 ] hãy giữ gìn đời [ Em ] con [ C ] ___, xin Ngài ra [ Am ] tay và đừng [ D7 ] để hiểm họa bủa [ G ] vây [ Em ] ___. Con cầu xin [ Am6 ] Chúa nhậm lời [ A ] và thương xót đời [ B7 ] con [ Em ] ___, con hằng ghi [ Am6 ] nhớ tìm về [ Bm7 ] Chúa Đấng con hằng [ Em ] mong.

3. Con tìm về [ Am ] Chúa lạy Ngài [ Bm7 ] chớ ẩn mặt lìa [ Em ] xa [ C ] ___, xin đừng xua [ Am ] đuổi đàn tôi [ D7 ] tớ của Ngài, Ngài [ G ] ơi! [ Em ] ___ Xin hãy thương [ Am6 ] xót đổ tràn [ A ] đầy kiên vững cậy [ B7 ] trông [ Em ] ___ xin phù trợ [ Am6 ] con và đừng [ Bm7 ] hắt hủi cuộc đời [ Em ] con.

 

Cùng tác giả Huỳnh Minh Kỳ

Hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay. Và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về. Phúc cho ai khi chủ về mà còn tỉnh thức thì chủ sẽ thắt lưng đặt ngay vào bàn ăn và sẽ hầu hạ.
Hãy mở lòng bác ái cho kẻ đói một chút cơm ăn. Hãy mở lòng yêu thương người cô thế cần nơi náu nương. Tựa khi xưa Ta đói các ngươi đã cho Ta ăn.
Dù Thầy đi đâu con luôn bước đi theo Thầy. Chẳng màng công danh hơn thua quyền thế giữa đời. Dù cho mưa gió hay không có nơi tựa đầu. Rày đây mai đó một lòng bước đi theo Ngài.
Lạy Chúa, là Thiên Chúa con, linh hồn con khát khao Chúa. Ôi lạy Chúa! Chúa là Thiên Chúa của con, lòng thao thức con chạy đến tìm kiếm Ngài. linh hồn con khát khao mong đợi Ngài đến
Tình yêu Chúa mời gọi con mở lòng thống hối. Phận tội lỗi con về đây quỳ dưới chân Ngài. Từng giọt nước mắt con rửa chân Chúa, từng sợi tóc khô lau sạch chân Chúa

Cùng chuyên mục thánh vịnh - đáp ca

Lạy Chúa! Xin cấp tốc trợ phù con. Tôi đã trông cậy từng ngày vào Chúa. Ngài đã nghiêng mình, nghiêng mình về bên tôi. Tôi đã trông cậy vào Ngài, vào Ngài.
Cuộc đời con đã hết lòng trông cậy vào Chúa, trọn đời con luôn trung kiên vững tin Ngài thôi. Chúa nghiêng mình xuống đỡ nâng đời con lên, vì đời con đây bao yếu đuối Chúa đã dủ thương.
Con đã trông cậy ở nơi Chúa, Ngài đã nghiêng mình về bên con. Đây Ngài đã nghe con khẩn cầu. Ngài đặt trong miệng con một bài ca mới, một bài ca mừng Thiên Chúa ta.
Tôi luôn trông cậy, tôi hằng cậy trông ở Chúa. Chúa đã nghiêng mình ghé mặt Ngài về bên tôi. Và Người đã nghe tiếng tôi tha thiết kêu cầu Chúa đã nghe tiếng tôi kêu cầu.
Phúc thay dân tộc, dân tộc mà Chúa chọn, chọn làm cơ nghiệp, cơ nghiệp của Chúa. Người hiền đức nhảy mừng trong Chúa, ca tụng Thiên Chúa là việc của kẻ lòng ngay. Phúc thay dân nước chọn Chúa làm Đức Chúa