Chúa đối xử đại lượng - tv 125

-

Huỳnh Minh Kỳ

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: [ Dm ] Chúa đã đối [ F ] xử đại [ Bb ] lượng với chúng [ Gm ] tôi, [ Am ] nên chúng tôi vui [ Dm ] mừng, vui [ C ] mừng trong hân [ Dm ] hoan.

1. Khi Chúa [ Bb ] đem những người Si - [ C ] on bị bắt trở [ Dm ] về, chúng tôi [ F ] tưởng như là những [ Am ] người đang sống trong [ Dm ] [ D7 ] ___. Lúc bấy [ G ] giờ môi miệng chúng [ D ] tôi vui cười hân [ A7 ] hoan [ D ] ___, lưỡi chúng [ A ] tôi chúc tụng Danh [ A7 ] Chúa tỏa sáng vinh [ Dm ] quang.

2. Dân chúng [ Bb ] đem những lời mừng [ C ] vui mà kháo nhau [ Dm ] rằng: Chúa đối [ F ] xử với họ đại [ Am ] lượng ôi sướng vui [ Dm ] thay [ D7 ] ___. Xin hãy [ G ] đổi số phận chúng [ D ] tôi như ở dòng suối [ A7 ] nam [ D ] ___, ai gieo [ A ] lệ sẽ được vui [ A7 ] sướng gặt hái hân [ Dm ] hoan.

3. Họ trở [ Bb ] về trong lòng hân [ C ] hoan mừng rỡ vô [ Dm ] vàn, Chúa đối [ F ] xử với họ đại [ Am ] lượng ôi sướng vui [ Dm ] thay [ D7 ] ___. Nước mắt [ G ] hòa với hạt thóc [ D ] gieo theo từng bước [ A7 ] đi [ D ] ___, khi trở [ A ] về mang những bó [ A7 ] lúa tỏa ngát hương [ Dm ] thơm.

 

Cùng tác giả Huỳnh Minh Kỳ

Xin bảo toàn con lạy Chúa! Vì con tìm nương tựa Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa. Chúa là phần gia nghiệp và là phần chén của con, Chúa luôn luôn giữ gìn mạng con tong cánh tay Ngài.
Bà góa nghèo bỏ hai đồng thôi nhưng bà đã bỏ hết gia tài. Bọn giả hình áo thụng vái nhau như kinh sư ưa ngồi chỗ cao, lo cho thân chẳng màng tới ai.
Lạy Thầy! Ban cho chúng con điều con sắp xin là cho một người được ngồi bên hữu, một người bên tả trong vinh quang Thầy.
Lạy Chúa! Xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng con, theo như chúng con trông cậy ở nơi Ngài. Vì Lời Chúa là lời sự thật chân chính, việc Chúa làm tất cả đều đáng cậy tin.
Xin cho chúng con sớm được no nê ân tình Chúa, để chúng con luôn mừng rỡ hân hoan. Xin cho chúng .con đếm được ngày giờ để lòng trí khôn ngoan

Cùng chuyên mục thánh vịnh - đáp ca

Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai. Chúa hiển trị đầy vẻ uy linh, Chúa thắt dây lưng đầy vẻ uy quyền. Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai
Chúa là Vua Ngài đã mặc lấy thiên oai. Chúa hiển trị đầy vẻ uy linh. Chúa thắt dây lưng và đầy uy quyền.
Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai. Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai. Chúa đã vận uy quyền và Ngài đã thắt long đai.
Chúa ơi! Xin giữ gìn con, vì con tìm nương tựa Chúa. Con thưa cùng Chúa con rằng: Ngài là Thiên Chúa của con. Ngài là sự nghiệp của con.
Xin bảo toàn con lạy Chúa vì con kiếm nương tựa Ngài. Chúa là phần gia nghiệp và là phần chén của con. Ngài nắm giữ vận mạng của con, chính Ngài nắm giữ tất cả.