Chúa đã công bố - tv 97

- Mi Giáng
 • 0
Thêm thông tin
 • Tác giả :Mi Giáng
 • Người đăng :Minhngoc.ith
 • Ngày đăng :23/08/2023 07:08:09
 • Lượt xem :41
 • Tone chính :Dm
 • Điệu bài hát :Ballad
 • Chuyên mục :mùa thường niên
 • In bài hát
 • Thăng 1/2 note
 • Giáng 1/2 note
 • Tăng 1 font size
 • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: [ C ] Chúa đã công [ F ] bố ơn cứu [ Am ] độ [ Gm ] của [ C ] Người trước [ Dm ] mặt [ G7 ] chư [ C ] dân.

1. Hãy ca tụng [ Em ] Chúa một [ G ] bài ca [ G7 ] mới, [ C ] vì Người đã thực [ F ] hiện những [ Dm ] việc lạ [ G ] lùng. [ Am ] Tay mặt [ C ] Người đã [ Am ] đem lại toàn [ Dm ] thắng, [ D7 ] cùng với cánh [ G ] tay thánh [ C ] thiện của Người.

2. Chúa đã công [ Em ] bố hồng [ G ] ân cứu [ G7 ] rỗi, [ C ] và tỏ đức công [ F ] minh trước [ Dm ] mặt toàn [ G ] dân. [ Am ] Chúa dủ [ C ] tình nhớ [ Am ] lại lòng nhân [ Dm ] ái, [ D7 ] và lời Chúa hứa [ G ] xưa với [ C ] Is - ra - en.

3. Chúng dân mọi [ Em ] nơi tận [ G ] cùng cõi [ G7 ] đất, [ C ] đã được thấy hồng [ F ] ân Đức [ Dm ] Chúa của [ G ] ta. [ Am ] Khắp địa [ C ] cầu hãy [ Am ] reo mừng hỉ [ Dm ] hoan, [ D7 ] hãy hát xướng [ G ] lên ca [ C ] tụng Chúa Trời.

Cùng tác giả Mi Giáng

Chúa thiết lập ngai vàng Người ở cõi cao xanh. Linh hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa, toàn thể con người tôi hãy chúc tụng Người
Lạy Chúa! Bởi Chúa mà lời con ca ngợi vang lên trong đại hội. Bởi Chúa mà lời con ca ngợi vang lên trong đại hội, trước mặt những người tôn sợ Chúa
Lạy Chúa! Xin chiếu sáng thiên nhan Chúa trên mình chúng con. Khi con cầu nguyện Chúa đã lắng nghe, lạy Chúa là Thiên Chúa công bình của con
Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở. Nhà It - ra - en hãy lên tiếng nói rằng: Đến muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương
Linh hồn tôi nhảy mừng trong Chúa. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng. Vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi phận nữ tỳ hèn mọn

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Tôi đang sướng vui khi bước chân đến nhà Chúa.  Tôi đang sướng vui tay nắm tay bước trong tình Người.
Hân hoan về đây dâng lên ngài tấm bánh. Vui luôn hợp nhau trong khúc hát thanh bình. sức sống đã lên trong muôn người yêu thương
Từ khi Ngài đến với tôi loài hoa biết nhoẻn miệng cười Từ khi Ngài đến với tôi chim hót líu lo thật vui nghe như mùa xuân đến rồi
Như Cha đã sai Con làm cho thế gian nên một. Như Cha đã yêu mến Con thì Con cũng yêu mến họ. Lòng Con hằng van xin chúng nên một
Lạy Cha chí thánh xin Cha thương giữ gìn các môn đệ trong Danh Cha. Xin Cha thương giữ gìn hết thẩy những ai mà Cha đã ban cho con