Chúa chịu phép rửa - tv 28

- Từ Duyên
  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: Chúa đã tuôn [ G ] đổ bao phúc lành và bình an cho thần dân [ G ] Ngài.

1. Chư thần chư thánh hãy tung [ B7 ] hô ngợi khen [ Em ] Chúa, phủ [ Am ] phục bái [ Bm ] thờ Đức Chúa hiển [ D ] linh [ G ] ___. Tiếng Chúa rền [ B7 ] vang làm sóng [ Em ] vỗ biển [ D ] gào. Tiếng [ G ] Ngài thật oai [ D ] phong hùng [ G ] mạnh.

2.Chư thần chư thánh hãy tung [ B7 ] hô ngợi khen [ Em ] Chúa, phủ [ Am ] phục bái [ Bm ] thờ Đức Chúa hiển [ D ] linh [ G ] ___. Chính Chúa là [ B7 ] Vua thống [ Em ] lĩnh vũ [ D ] hoàn. Hết [ G ] thảy nào tung [ D ] hô ngợi [ G ] mừng.

Cùng tác giả Từ Duyên

Chúa thiết lập ngai vàng của Ngài ở trên cõi cao xanh. Linh hồn tôi xin chúc tụng Chúa tôi và toàn thể con người tôi chúc tụng Thánh Danh Ngài
Này là hòn đá người thợ xây đã loại ra. Nhưng lại trở nên đá tảng góc tường. Nào cảm tạ Chúa vì Chúa rất từ nhân. Đến muôn muôn ngàn đời Lời Chúa vẫn trọn tình thương
Khi hạt lúa mì gieo xuống đất mà không thối đi, thì nó trơ trọi một mình mà thôi. Và hạt lúa mì gieo xuống đất mà biết thối đi
Bao năm rồi làm sao con quên được, tình Chúa thương con, tình Chúa bao la. Chúa thương con, bỏ trời xuống thế, mang kiếp sống nghèo, chỉ vì yêu, ôi tình yêu
Xin cho con một trái tim như Ngài để con đây luôn quảng đại như Chúa. Để tim con luôn luôn được rộng mở mà mặc lấy tâm tình bao dung thứ tha

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Tôi đang sướng vui khi bước chân đến nhà Chúa.  Tôi đang sướng vui tay nắm tay bước trong tình Người.
Hân hoan về đây dâng lên ngài tấm bánh. Vui luôn hợp nhau trong khúc hát thanh bình. sức sống đã lên trong muôn người yêu thương
Từ khi Ngài đến với tôi loài hoa biết nhoẻn miệng cười Từ khi Ngài đến với tôi chim hót líu lo thật vui nghe như mùa xuân đến rồi
Như Cha đã sai Con làm cho thế gian nên một. Như Cha đã yêu mến Con thì Con cũng yêu mến họ. Lòng Con hằng van xin chúng nên một
Lạy Cha chí thánh xin Cha thương giữ gìn các môn đệ trong Danh Cha. Xin Cha thương giữ gìn hết thẩy những ai mà Cha đã ban cho con