nhạc khúc yêu thương

-

Từ Duyên

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ÐK: Lời [ Cm ] cầu con dâng lên như hương [ Fm ] thơm, như hương [ Ab ] thơm lên cõi thiên [ Cm ] đường, [ Fm ] bay [ Ab ] lên chốn thiên [ Cm ] đường [ Fm6 ] thiết [ Cm ] tha con cầu [ G ] khấn, Lời [ Cm ] cầu con dâng lên như hương [ Fm ] thơm, như hương [ Ab ] thơm lên cõi thiên [ Cm ] đường xin Chúa hãy dủ thương Chúa ơi.

1. Lời con xin hôm nay, lời [ Eb ] con xin hôm mai luôn trung [ Fm ] trinh luôn yêu [ Ab ] thương trong tình [ Gsus4 ] Chúa [ G7 ] ___. Dù [ Cm ] khi con đau thương, dù [ Eb ] khi con cô đơn xin cho [ Bb ] con, xin cho con [ Eb ] yêu (mến) [ Gm ] Chúa chân [ Cm ] thành.

2. Ðời con bao hân hoan, buồn [ Eb ] đau kia mai sau xin trao [ Fm ] dâng, con xin [ Ab ] dâng trao về [ Gsus4 ] Chúa [ G7 ] ___. Ngài [ Cm ] ơi xin thương con, Ngài [ Eb ] ơi xin trao ban cho yên [ Bb ] vui, cho yêu [ Eb ] thương (mãi) [ Gm ] mãi muôn [ Cm ] đời.

3. Lệ con nay tuôn rơi minh [ Eb ] vui mai dâng cao xin Cha [ Fm ] thương xin Cha [ Ab ] thương luôn gìn [ Gsus4 ] giữ [ G7 ] ___. Thì [ Cm ] hôm nay con xin và [ Eb ] mai kia con xin: thương con [ Bb ] đi yêu con [ Eb ] đi (mãi) [ Gm ] mãi trọn [ Cm ] đời.

Cùng tác giả Từ Duyên

Tình Chúa đưa ta vào đời tình Ngài yêu không bến bờ. Tình Ngài yêu thương mãi mãi tình Ngài khắc ghi máu đào. Cho ta nghe tim ngọt ngào cho ta nghe bao thương mến cuộc sống
Này Thập Giá Đức Ki-tô là vinh dự của chúng ta. Thập Giá Ngài là sức sống là ơn cứu độ của ta. Chính nhờ Thập Giá Ngài mà nhân loại được dung tha bao lầm lỗi và nhờ Thập Giá Ngài
Thập giá ngất cao hơn ngàn cây nơi ngươi khơi nguồn ơn cứu rỗi. Thập giá ngất cao hơn ngàn cây nơi ngươi máu cứu độ chảy xuống chan hòa.
Dâng Cha bao ước mơ cuộc đời. Dâng Cha đây trái tim đầy với. Và dâng những ưu tư ngày tháng. Xin nhận của lễ con tiến dâng. Xin vui nhận lòng thành con dâng tiến.
Đôi tay này con dâng rượu bánh, đôi tay này dâng lễ vật đồng xanh, và dâng chút tình bé nhỏ. Chúa ơi xin Ngài hãy nhận cho. Xin dâng Ngài và dâng tất cả để ca ngợi ôi tình chúa bao la.

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Thiên Chúa, nhờ Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi. Vì Người đã mặc cho tôi hồng ân cứu độ, choàng cho tôi đức chính trực công bình.
Hành động bằng trái tim, lắng nghe cũng bằng trái tim. Nào chúng ta lên đường bằng trái tim tình yêu. Ta sẽ mang cho đời điều chi, ta sẽ mang cho đời điều gì
Chỉ có những người thi hành thánh ý Cha, mới được bước vào Nước Chúa mà thôi. Đừng nghe suông rồi để ngoài tai, nhưng luôn thi hành lời Chúa suốt cuộc đời.
Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương, và hiến dâng mạng sống mình vì anh em. Không có tình yêu nào cao quý hơn cho bằng tình yêu của người được chết vì yêu.
Ai sống trọn tình thương là chu toàn cả lề luật. Ai sống trọn tình thương là con của Chúa chí nhân. Xin cho con yêu Ngài với trọn hồn xác tâm tư. Xin cho con yêu mọi người với một tình yêu sáng ngời.