đừng cứng lòng - tv 94

-

Mi Giáng

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK. Ước [ Am ] chi hôm nay các [ G ] bạn nghe tiếng [ C ] Người. Các [ Dm ] ngươi đừng cứng [ Am ] lòng.

1. Nào hãy đến [ Am ] đây ta reo [ Em ] hò mừng Thiên [ C ] Chúa, tung hô danh [ F ] Người là [ C ] Núi Đá độ trì [ E ] ta. Vào trước thánh [ Dm ] nhan dâng lên lời cảm [ C ] tạ, hợp lời tung [ E ] hô theo điệu hát cung [ Am ] đàn.

2. Nào hãy đến [ Am ] đây ta cúi [ Em ] mình cùng phục [ C ] bái, trước Chúa muôn [ F ] loài là [ C ] Đấng đã tạo dựng [ E ] ta. Bởi chính chúng [ Dm ] ta do tay Người lãnh [ C ] đạo, và là con [ E ] chiên tay Người đã dắt [ Am ] dìu.

3. Nào hỡi các [ Am ] ngươi chớ cứng [ Em ] lòng như thuở [ C ] trước, nơi Mơ - ri - [ F ] va hay [ C ] ở chốn Ma-xa [ E ] kia. Và dám thách [ Dm ] Ta, dẫu đã nhìn việc Ta [ C ] làm, tổ phụ ngươi [ E ] xưa đã từng nói phạm [ Am ] thượng.

4. Nầy hỡi các [ Am ] ngươi khi đã [ Em ] được nghe tiếng [ C ] Chúa, chớ mãi cứng [ F ] lòng mà [ C ] hãy cúi mình phục [ E ] suy. Trời bát ngát [ Dm ] xanh, cao vời chín [ C ] tầng, biển cả mênh [ E ] mông do quyền phép Chúa [ Am ] Trời.

Cùng tác giả Mi Giáng

Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa đến muôn đời. Lạy Thiên Chúa con sẽ ca khen danh Chúa, và con sẽ chúc tụng danh Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa. Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, xin mở lượng hải hà tha thứ hết mọi tội khiên.
Lạy Chúa, nguyện thương xót con theo lòng nhân hậu Chúa. Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương đời con, xin mở lượng hải hà xóa tội khiên con đã phạm.
Chén chúc tụng là sự thông hiệp máu Chúa Ki - tô. Biết lấy chi mà đền đáp Chúa bây giờ, vì mọi ơn lành mà Ngài đã thương ban cho. Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ
Hôm nay Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta. Người là Đức Ki-tô, Chúa chúng ta. Hãy hát mừng Thiên Chúa một bài ca mới muôn vạn điệu, hãy hát mừng Thiên Chúa nào toàn thể chúng dân địa cầu.

Cùng chuyên mục thánh vịnh - đáp ca

Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng Chúa ngự lên trong tếng kèn vang. Hết thẩy chư dân hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa. Vì Chúa là Đấng Tối Cao, khả úy đại đế trần gian.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Ngài ngự lên trong tiếng kèn rền vang. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui. Vì Chúa là Đấng Tối Cao, khả úy.
Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên giữa tiếng kèn vang. Vỗ tay đi nào ngàn muôn dân hỡi ! Tán tụng Chúa Trời nào hãy hò reo.  Vì Chúa Đấng Tối Cao khả úy, Ngài là Đại Đế Đấng thống trị trần gian.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Thiên Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay đi. Reo mừng Thượng Đế theo tiếng đàn vui.
Chư dân hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Chúa. Xin Ngài luôn thương xót, chúc phúc lành xuống và chiếu ánh sáng tôn nhan của Ngài trên con.