ai sẽ được cư ngụ - tv 14

-

Mi Giáng

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK. Lạy [ Am ] Chúa! Ai sẽ được cư [ G ] ngụ trong đền tạm [ E ] Chúa.

1. [ Am ] Người sống thanh [ C ] liêm và thực [ F ] thi công [ Am ] chính, trong lòng luôn suy [ C ] nghĩ điều [ E7 ] ngay lẽ [ Am ] thật. Lưỡi không bịa lời vu [ C ] khống, không làm ác hại bạn đồng [ E ] liêu, [ Am ] cũng không làm [ C ] nhục cho [ E7 ] kẻ xóm [ Am ] giềng.

2. [ Am ] Người biết yêu [ C ] thương mọi người [ F ] yêu kính [ Am ] Chúa, dẫu thề chi mất [ C ] thế cũng [ E7 ] không thay [ Am ] đổi. Không cho mượn nợ vay [ C ] lãi, không làm chi hại người hiền [ E ] lương, [ Am ] cũng không bao [ C ] giờ ăn [ E7 ] của bất [ Am ] nhân.

3. [ Am ] Người biết coi [ C ] khinh kẻ thề [ F ] gian nói [ Am ] dối, luôn một lòng kính [ C ] Chúa và [ E7 ] yêu nhân [ Am ] loại. Nếu người một lòng thực [ C ] thi những điều tốt làm đẹp lòng [ E ] Chúa, [ Am ] sẽ vững một [ C ] đời chẳng [ E7 ] thể lung [ Am ] lay.

Cùng tác giả Mi Giáng

Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai. Chúa hiển trị đầy vẻ uy linh, Chúa thắt dây lưng đầy vẻ uy quyền. Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai
Nguyện Chúa chúc phúc cho chúng con hết mọi ngày trong đời sống chúng con, Phúc cho những ai biết kính sợ Chúa, và luôn bước đi trong đường lối Người.
Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao. Tôi chúc tụng Chúa mọi nơi mọi lúc, miệng tôi hằng liên lỉ ngợi khen danh Người
Chúa đã ban cho họ được bánh bởi trời. Điều mà chúng tôi đã nghe đã biết mà cha ông đã thuật lại cho chúng tôi hay
Lạy Chúa, Chúa mở rộng bàn tay ra và thi ân cho chúng con được no nê. Mọi công cuộc của Chúa hãy khen ngợi Chúa, và các thánh nhân hãy chúc tụng Ngài.

Cùng chuyên mục thánh vịnh - đáp ca

Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai. Chúa hiển trị đầy vẻ uy linh, Chúa thắt dây lưng đầy vẻ uy quyền. Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai
Chúa là Vua Ngài đã mặc lấy thiên oai. Chúa hiển trị đầy vẻ uy linh. Chúa thắt dây lưng và đầy uy quyền.
Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai. Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai. Chúa đã vận uy quyền và Ngài đã thắt long đai.
Chúa ơi! Xin giữ gìn con, vì con tìm nương tựa Chúa. Con thưa cùng Chúa con rằng: Ngài là Thiên Chúa của con. Ngài là sự nghiệp của con.
Xin bảo toàn con lạy Chúa vì con kiếm nương tựa Ngài. Chúa là phần gia nghiệp và là phần chén của con. Ngài nắm giữ vận mạng của con, chính Ngài nắm giữ tất cả.