tình yêu con tựa nương

-

Chưa rõ tác giả Anh Tân

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

1. [ Em ] Bên lòng Cha rất [ D ] nhân từ, [ C ] con tựa nương tấm thân hèn. [ Am ] Ôi đời con xiết [ G ] bao ấm áp, [ F#7 ] mãi hạnh [ B7 ] phúc.
[ Em ] Dẫu cuồng phong phủ [ D ] vây tứ bề, [ C ] dẫu trần gian đắng [ Bm ] cay dập vùi. [ Am ] Tâm hồn con mãi [ G ] luôn tín thác, [ B7 ] trong tình [ Em ] Cha.

ĐK : [ Em ] Xin nguyện nên khúc [ Am ] ca mãi [ D ] vang vọng theo tháng [ G ] năm. Tán [ C ] dương tình yêu Chúa [ F#7 ] không nhạt [ B7 ] phai.
[ Em ] Ôi tình yêu thánh [ Am ] ân chứa [ D ] chan đời con lắm [ G ] phen hao [ C ] mòn. Ngài ơi ước [ F#7 ] mong dâng [ B7 ] Ngài trái tim chân [ Em ] thành.

2. [ Em ] Ôi tình yêu Chúa [ D ] vỗ về, [ C ] sóng trùng khơi mãi [ Bm ] xô bờ. [ Am ] Ơn trời cao như [ G ] mưa miên man, [ F#7 ] luôn gội [ B7 ] tưới.
[ Em ] Tâm hồn con đã [ D ] bao khô cằn, [ C ] ngước nhìn lên Chúa [ Bm ] ban ơn lành. [ Am ] Ôi đời con sướng [ G ] vui có Chúa, [ B7 ] luôn dìu [ Em ] đưa.

3. [ Em ] Con nguyện như nến [ D ] sáng ngời, [ C ] giữa màn đêm thắp [ Bm ] hy vọng. [ Am ] Soi đời ai tối [ G ] tăm khốn khó, [ F#7 ] trong tình [ B7 ] mến.
[ Em ] Để trần gian sáng [ D ] lên Tin Mừng, [ C ] thoát lầm mê đắm [ Bm ] trong lỗi tội. [ Am ] Muôn người vui sống [ G ] trong yêu thương, [ B7 ] luôn bình [ Em ] an.

 

Cùng tác giả Chưa rõ tác giả

Dâng lên Ngài, con tiến dâng lên Ngài bánh thơm với rượu nồng. Dâng lên Ngài, con tiến dâng lên Ngài trót đời con. Dâng lên Cha những vui buồn gian khó
Hái một cành hoa kính dâng Mẹ thương. A - ve Ma - ri - a. A - ve Ma - ri - a. Đốt một trầm hương kính dâng Mẹ thương.
Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì được sống muôn đời và Ta sẽ cho họ được sống lại ngày sau hết hỡi người ơi! Vì này thịt Ta thật là của ăn
Dâng lên Cha đây là lễ vật để tưởng niệm việc Chúa chịu chết. Chung câu kinh chung một tâm tình để mừng ngày Con Chúa Phục Sinh.
Tạ ơn Cha đã cho chúng con ngày Chúa Nhật: ngày đầy niềm vui vì Con Chúa vinh thắng phục sinh. Tạ ơn Cha đã cho chúng con ngày nghỉ ngơi

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Chẳng có những gì bên ngoài làm ta ô uế. Chỉ có những gì trong lòng làm ra xấu xa. Bao điều tà dâm ghen tuông giết người trộm cướp.
Đong con tim thật đầy với bao nhiêu ân tình này con tim hồng đôi môi nồng đậm tình yêu thương không oán thù cũng chẳng điêu ngoa.
Chúa ơi! Xin dẫn con vào nhà của con, căn nhà của trái tim con căn nhà vừa quen vừa lạ. Xin cho con thấy những phủ vây đời con đây những che đậy giằng co
Tiến dâng lên đây bánh tinh tuyền, đây rượu nho quí làm hy lễ hiệp dâng lên Chúa với lòng sắt son. Chúa yêu ơi! Con tiến dâng Ngài tâm hồn thơ bé
Dâng lên Ngài, con tiến dâng lên Ngài bánh thơm với rượu nồng. Dâng lên Ngài, con tiến dâng lên Ngài trót đời con. Dâng lên Cha những vui buồn gian khó