thực hành lệnh Chúa truyền

-

Nguyễn Mộng Huỳnh

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

1. Đã nhiều [ Am ] lần ta [ F ] như người con thứ [ E ] nhất [ A7 ] ___. Hứa rằng [ Dm ] làm rồi [ Em ] ta có làm [ Esus4 ] đâu___ [ E7 ] ___. Có nhiều [ Am ] lần ta [ Dm ] ngang nhiên nuốt [ E ] lời___ [ A7 ] ___. Xin vâng [ Dm ] ngay rồi [ E7 ] sau có thực hiện [ Am ] đâu.

ĐK: Hãy thực [ F ] hành điều [ C ] Chúa đã răn [ G ] dạy. Hãy thực [ E ] hiện điều [ E7 ] Chúa đã truyền [ Am ] ban [ A7 ] ___. Vì thực [ Dm ] thi điều [ C ] Chúa đã răn [ G ] dạy [ Am ] ___, là thực [ G ] thi theo [ E7 ] thiên ý của [ Am ] Ngài.

2. Hãy học [ Am ] làm theo [ F ] gương người con ngang [ E ] bướng [ A7 ] ___. Nói chẳng [ Dm ] làm rồi [ Em ] sau đã làm [ Esus4 ] theo___ [ E7 ] ___. Hãy phục [ Am ] thiện luôn [ Dm ] ăn năn hối [ E ] hận___ [ A7 ] ___. Thưa xin [ Dm ] vâng dù [ E7 ] ta có lần chẳng [ Am ] nghe.

3. Chúa chẳng [ Am ] cần bao [ F ] nhiêu lời ca tiếng [ E ] hát [ A7 ] ___. Nếu lòng [ Dm ] mình lại [ Em ] không chút động [ Esus4 ] tâm___ [ E7 ] ___. Với người [ Am ] nghèo đưa [ Dm ] tay xin chút [ E ] tiền___ [ A7 ] ___. Ta quay [ Dm ] đi vì [ E7 ] không có lòng từ [ Am ] tâm.

 

Cùng tác giả Nguyễn Mộng Huỳnh

Mặt trời sẽ ra tối tăm và mặt trăng không còn chiếu sáng. Tinh tú từ trời sa xuống quyền lực trời cao lay chuyển. Rồi Chúa sẽ ngự đến.
Đừng tranh nhau chỗ ngồi, đừng nhắm địa vị cao. Ai muốn làm thủ lãnh hãy phục vụ anh em. Đừng phân bì cao thấp hãy phục vụ cho nhau.
Sự gì Thiên Chúa kết hợp loài người không được phân ly. Sự gì Thiên Chúa an bài loài người đừng có chia hai. Sự gì Thiên Chúa sắp đặt loài người phải nên giữ gìn.
Ai nhân danh Thầy mà cho các con ly nước, chỉ vì các con thuộc về Đức Ki - tô. Thầy bảo các con họ sẽ không mất phần thưởng, mà Thầy sẽ cho lãnh nhận phần phước trên trời.
Không ai đến được với Ta mà Cha Ta không lôi kéo. Không ai đến được với Ta mà không được Cha chỉ dạy. Ai nghe giáo hóa của Cha thì Cha lôi kéo đến Ta

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Đây rượu nho bánh miến khiết tinh con dâng về Ngài. Xưa vì yêu nhân thế Chúa chịu chết nên của lễ dâng. Trong nắng chiều Cal-vê bừng sáng lên tình Chúa yêu thương nhân trần.
Nguyện dâng lên Cha đây tấm lòng chân thành. Bánh trắng rượu nồng nguyện dâng lên tòa Chúa. Xin Cha nhận lấy lao công của đời con.
Chúa là Vua trên hết muôn vua, là Chúa trên hết các chúa. Ngài là Vua thống trị địa cầu, danh Ngài mãi mãi bền lâu. Triều đại Người thiên niên vĩnh cửu
Hãy đến tung hô Chúa reo mừng Đấng cứu thoát ta. Nào cùng đến trước thiên nhan, nào cùng đến trước thiên nhan, dâng lời cảm tạ, và tung hô Chúa.
Mặt trời sẽ ra tối tăm và mặt trăng không còn chiếu sáng. Tinh tú từ trời sa xuống quyền lực trời cao lay chuyển. Rồi Chúa sẽ ngự đến.