Thầy là con Thiên Chúa

-

Nguyễn Mộng Huỳnh

  • 1
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: Thầy [ F ] là Con Thiên [ Am ] Chúa, Thầy [D,]là Đức Ki - [ Gm ] tô. Từ [ Eb ] trời cao xuống [ C ] thế Đấng [ Am ] Cứu Độ nhân [ C7 ] loại. Thầy [ F ] là Con Thiên [ Gm ] Chúa, Thầy [ Eb ] là Đức Ki - [ C ] tô. Từ [ Gm ] trời cao xuống [ Am ] thế cứu [ C7 ] với cho muôn [ F ] người.

1. Hỡi Si - [ A7 ] mon con [ Dm ] thật là có [ F ] phúc. [ Bb ] Hỡi Si - [ Gm ] mon không [ C7 ] phải do xác [ F ] thịt hoặc [ Am ] là do máu [ Dm ] huyết nhận [ Bb ] được Đấng Thiên [ Gm ] Sai mà [ Eb ] bởi Cha cho [ Csus4 ] biết Thầy [ C7 ] là Đức Ki - [ F ] tô.

2. Hỡi Phê - [ A7 ] rô con [ Dm ] giờ là viên [ F ] đá, [ Bb ] Hỡi Phê - [ Gm ] rô con [ C7 ] cầm khóa Nước [ F ] Trời: sự [ Am ] gì con tháo [ Dm ] gỡ thì [ Bb ] được tháo gỡ [ Gm ] đi sự [ Eb ] gì con cột [ Csus4 ] trói bị [ C7 ] cộttrới ngay [ F ] thôi.

3. Đức Ki - [ A7 ] tô mang [ Dm ] thập hình khổ [ F ] giá. [ Bb ] Chết đau [ Gm ] thương cho [ C7 ] tội khiên xóa [ F ] nhòa. Ngài [ Am ] là Chiên Thiên [ Dm ] Chúa vì [ Bb ] tội lỗi nhân [ Gm ] gian, mà [ Eb ] Ngài dâng hy [ Csus4 ] lễ đồi [ C7 ] thập giá Can - [ F ] vê.

 

Cùng tác giả Nguyễn Mộng Huỳnh

Từ nơi Thánh tâm những giọt máu cùng nước trào tuôn. Từ nơi Thánh Giá ơn cứu rỗi đổ xuống trần gian. Ôi Lòng Thương Xót Chúa muôn đời tha thứ mãi dẫu bao thế hệ nhân loại vô nghĩa bạc tình.
Người phải sống lại, sống lại từ cõi chết. Người phải chỗi dậy, chỗi dậy từ đau thương. Người đã sống lại, Người đã sống lại. Cửa mồ mở ra và ngày mới lên.
Từ khi bình minh thức giấc các bà đã ra đến mồ. Và kìa tảng đá đã lăn ra mộ đã trống trơn bao giờ? Thầy ơi! Tìm Thầy đở nơi đâu mà ngôi mộ nay trống trơn?
Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa viếng thăm. Vì khi nghe tiếng chào con trẻ nhảy mừng rỡ trong tôi. Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ.
Mặt trời sẽ ra tối tăm và mặt trăng không còn chiếu sáng. Tinh tú từ trời sa xuống quyền lực trời cao lay chuyển. Rồi Chúa sẽ ngự đến.

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Thiên Chúa, nhờ Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi. Vì Người đã mặc cho tôi hồng ân cứu độ, choàng cho tôi đức chính trực công bình.
Hành động bằng trái tim, lắng nghe cũng bằng trái tim. Nào chúng ta lên đường bằng trái tim tình yêu. Ta sẽ mang cho đời điều chi, ta sẽ mang cho đời điều gì
Chỉ có những người thi hành thánh ý Cha, mới được bước vào Nước Chúa mà thôi. Đừng nghe suông rồi để ngoài tai, nhưng luôn thi hành lời Chúa suốt cuộc đời.
Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương, và hiến dâng mạng sống mình vì anh em. Không có tình yêu nào cao quý hơn cho bằng tình yêu của người được chết vì yêu.
Ai sống trọn tình thương là chu toàn cả lề luật. Ai sống trọn tình thương là con của Chúa chí nhân. Xin cho con yêu Ngài với trọn hồn xác tâm tư. Xin cho con yêu mọi người với một tình yêu sáng ngời.