quả tim trong sạch - tv 50

-

Tường Ân

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK. Lạy [ Gm ] Chúa ôi lạy [ Bb ] Chúa, xin [ Cm ] tạo cho con [ F ] một trái tim trong [ Eb ] sạch, ban [ Dm7 ] tặng quả tim sạch [ Gm ] trong.

1. Xin Ngài thương con nguyện xót [ Eb ] thương theo [ Dm ] đức từ [ Gm ] bi [ G7 ] . Mở lòng khoan [ Cm ] dung tha [ Am ] mọi tội lỗi con [ D7 ] cùng [ Gm ] . Ngài ơi xin [ Bb ] hãy rửa [ Cm ] sạch con hết tội [ D7 ] nhơ [ Gm ] . Thanh tẩy tâm [ Eb ] hồn, đang [ Dm ] còn đen tối u [ Gm ] mờ.

2. Xin tạo cho con một trái [ Eb ] tim tinh [ Dm ] trắng sạch [ Gm ] trong [ G7 ] . Xin Ngài canh [ Cm ] tân cương [ Am ] nghị phàm tính trong [ D7 ] lòng [ Gm ] . Ngài ơi xin [ Bb ] chớ phân [ Cm ] lìa con khỏi hồng [ D7 ] ân [ Gm ] . Xin đừng thu [ Eb ] hồi, thu [ Dm ] hồi ơn Chúa Thánh [ Gm ] Thần.

3. Xin Ngài thương ban niềm sướng [ Eb ] vui ơn [ Dm ] cứu độ [ Gm ] con [ G7 ] . Xin đỡ nâng [ Cm ] con trong [ Am ] vòng tình mến khiêm [ D7 ] nhường [ Gm ] . Để con luôn [ Bb ] biết soi [ Cm ] đường cho các tội [ D7 ] nhân [ Gm ] . Cho người xa [ Eb ] lạc, quay [ Dm ] về bên Chúa nhân [ Gm ] hiền.

4. Lễ vật con dâng Ngài chẳng [ Eb ] ưng hy [ Dm ] lễ toàn [ Gm ] thiêu [ G7 ] . Cho dù cao [ Cm ] sang trang [ Am ] hoàng Ngài cũng không [ D7 ] nhận [ Gm ] . Thì nay dâng [ Bb ] Chúa tâm [ Cm ] hồn tan nát khổ [ D7 ] đau [ Gm ] . Mong Ngài trông [ Eb ] nhìn, thương [ Dm ] nhận hy lễ chân [ Gm ] tình.

Cùng tác giả Tường Ân

Hãy nếm thử và hãy nhìn xem, nhìn xem cho biết Chúa ngọt ngào thay. Con hát ca mừng Chúa từng giây phút suốt cuộc đời con. Chúa ơi hồn con hãnh diện tựa nương nơi Ngài.
Mắt chúng con nhìn lên nhan Chúa, cho tới khi Người thương xót chúng con. Con ngước mắt trông lên, nhìn vào Thánh Nhan ngàn trùng cao vút.
Lạy Chúa là Đấng từ bi, Ngài khoan dung và hay xót thương. Linh hồn tôi ơi hãy ca tụng Chúa đi. Toàn thân tôi xin chúc tụng Thánh Danh
Ước gì hôm nay các ngươi nghe tiếng Người, các ngươi nghe tiếng Người, các ngươi đừng cứng lòng. Hãy mau đến đây và hát mừng, vì Chúa là chính Tảng Đá vững chắc
Hôm nay nếu các ngươi nghe tiếng Người, nếu các ngươi nghe tiếng Người, các ngươi đừng cứng lòng. Nào ta hãy tới, ta hãy ca khen Chúa Trời. Ta hãy hoan hô Người là Núi Đá độ trì ta

Cùng chuyên mục thánh vịnh - đáp ca

Lạy Chúa! Ai sẽ được cư ngụ trong đền tạm Chúa. Người sống thanh liêm và thực thi công chính, trong lòng luôn suy nghĩ điều ngay lẽ thật. Lưỡi không bịa lời vu khống
Lạy Chúa! Ai sẽ được cư ngụ trong đền tạm Chúa? Nào ai sẽ được cư ngụ trong đền tạm Chúa? Người sống thanh liêm thực thi những điều công chính, lòng nghĩ điều ngay
Lạy Chúa! Ai sẽ được ở trong Thánh Điện của Thiên Chúa? Ai sẽ được ở trên Núi Thánh của Ngài? Người sống thanh liêm theo đường công chính
Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi luôn ngợi khen Người. Trong Chúa hồn tôi hãnh diện, bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui.
Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao. Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi luôn ca ngợi Ngài. Bao hãnh diện Chúa ơi hồn tôi.