như lời xin vâng

-

Đinh Công Huỳnh

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

1. [ Dm ] Bước theo Mẹ giữa đời cho [ F ] dù thương [ Bb ] đau khổ sầu giăng [ A ] lối. [ Bb ] MONG NHƯ [ Am7 ] LỜI XIN [ Dm ] VÂNG! [ F ] Vẫn một niềm phó [ Gm ] dâng tất [ C ] cả [ Bb ] tấm [ A7 ] lòng cho trái tim [ Dm ] Mẹ. [ Bb ] MONG NHƯ [ Am7 ] LỜI XIN [ Dm ] VÂNG!

2. [ Dm ] Nhớ xưa lời sứ thần loan [ F ] truyền tin [ Bb ] vui với Mẹ Thiên [ A ] Chúa. [ Bb ] MONG NHƯ [ Am7 ] LỜI XIN [ Dm ] VÂNG! [ F ] Phúc cho Mẹ sẽ [ Gm ] mang trong [ C ] lòng [ Bb ] chính [ A7 ] là Con Chúa cao [ Dm ] trọng. [ Bb ] MONG NHƯ [ Am7 ] LỜI XIN [ Dm ] VÂNG!

3. [ Dm ] Sống khiêm nhường, thánh thiện như [ F ] Mẹ khi [ Bb ] xưa trên đường nhân [ A ] đức. [ Bb ] MONG NHƯ [ Am7 ] LỜI XIN [ Dm ] VÂNG! [ F ] Biết suy niệm sớm [ Gm ] hôm những [ C ] lời [ Bb ] Chúa [ A7 ] hằng ghi khắc trong [ Dm ] lòng. [ Bb ] MONG NHƯ [ Am7 ] LỜI XIN [ Dm ] VÂNG!

4. [ Dm ] Trái tim Mẹ trắng ngần tinh [ F ] tuyển đẹp [ Bb ] xinh hơn ngàn sen [ A ] thắm. [ Bb ] MONG NHƯ [ Am7 ] LỜI XIN [ Dm ] VÂNG! [ F ] Thánh Danh Mẹ chí [ Gm ] tôn hơn [ C ] ngàn [ Bb ] tước [ A7 ] hiệu trên cõi gian [ Dm ] trần. [ Bb ] MONG NHƯ [ Am7 ] LỜI XIN [ Dm ] VÂNG!

5. [ Dm ] Quyết theo Mẹ đến cùng lên [ F ] đường hiên [ Bb ] ngang trở thành chiến [ A ] sĩ. [ Bb ] MONG NHƯ [ Am7 ] LỜI XIN [ Dm ] VÂNG! [ F ] Rắc Tin Mừng khấp [ Gm ] nơi trung [ C ] thành [ Bb ] dẫu [ A7 ] đường gian khó trăm [ Dm ] bề. [ Bb ] MONG NHƯ [ Am7 ] LỜI XIN [ Dm ] VÂNG!

 

Cùng tác giả Đinh Công Huỳnh

Ngày ấy Phi - la - tô đến hỏi Chúa rằng: “"Ông có phải là Vua không?" Người đáp: "Quan tự nói thế hay là người khác nói với quan về tôi?"
Chúa là Vua Ngài đã mặc lấy thiên oai. Chúa hiển trị đầy vẻ uy linh. Chúa thắt dây lưng và đầy uy quyền.
Lời Ngài đã phán: "Sau cảnh khốn cực mặt trăng cùng với cả mặt trời, sẽ ra tối tăm chính sức mạnh ở trên chuyển lay".
Bà góa nghèo bỏ hai đồng thôi nhưng bà đã bỏ hết gia tài. Bọn giả hình áo thụng vái nhau như kinh sư ưa ngồi chỗ cao, lo cho thân chẳng màng tới ai.
Lời Chúa phán cùng dân chúng: "Các ngươi hãy luôn coi chừng, hãy coi chừng bọn luật sĩ, vì chúng sống giả hình". Hãy như bà góa nghèo bỏ nhiều hơn bất kỳ ai.

Cùng chuyên mục đức mẹ

Mẹ ơi! Đây chuỗi Mân Côi dâng Mẹ cùng những hy sinh đêm ngày. Này là lời kinh hòa một niềm tin dâng Mẹ nhân ái. Mẹ ơi! Con đến dâng Mẹ hiền năm tháng long đong muộn phiền
Cùng Mẹ con tạ lễ vì ơn phúc Chúa ban triền miên. Cùng Mẹ con tạ ơn những ân huệ nào lấy chi đền. Nguyện Mẹ dâng về Chúa những tâm tình yêu mến chân thành.
Lời ca dâng lên Mẹ bao ước mơ cuộc đời. Đời con dâng lên Chúa nhờ Thánh Nữ Mân Côi. Mẹ Ma - ri - a cười xin phúc ân cho đời. A - ve Ma - ri - a!
Hái một cành hoa kính dâng Mẹ thương. A - ve Ma - ri - a. A - ve Ma - ri - a. Đốt một trầm hương kính dâng Mẹ thương.
Đoàn con chấp đôi tay khấn cầu Đức Mẹ La Vang. Hòa bài ca xin dâng lên Đức Nữ vẹn tuyển của nhân trần. Đây muôn tấm lòng rộn ràng dâng Mẹ