Ngôi Lời đã đến

-

Đinh Công Huỳnh

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

1. Ngày [ F ] thánh đang [ A7 ] chiếu ánh sáng chan [ Dm ] hòa [ D7 ] ___, đã tỏa [ Gm ] xuống trên [ C7 ] địa cầu chúng [ F ] ta [ F7 ] ___. Người đã [ Bb ] đến hóa [ Am ] thân nên con [ Dm ] người, cho thế [ Gm ] gian nhận [ Bb ] biết ánh sáng vinh [ C7 ] quang.
Từ [ F ] lúc nguyên [ A7 ] thủy đã có Ngôi [ Dm ] Lời [ D7 ] ___, Người là [ Gm ] Chúa vẫn [ C7 ] hằng ở với Chúa [ F ] Cha [ F7 ] ___. Là nguồn [ Bb ] sáng chiếu [ Am ] soi muôn dân trên [ Dm ] đời, cho khắp [ C7 ] nơi hưởng phúc vinh quang của [ F ] Người.

ĐK. Chúa đã [ A7 ] giáng sinh làm [ Dm ] người, [ Gm ] giữa máng cỏ rơm nghèo [ C ] hèn. [ F7 ] Hãy hát lên người [ Bb ] hỡi, [ Am ] Đấng Cứu [ G7 ] Độ đã giáng [ C7 ] sinh.
Ánh sáng [ A7 ] chiếu soi địa [ Dm ] cầu, [ Gm ] giữa chốn tối tăm mịt [ C ] mờ. [ F7 ] Dẫn lối cho con tìm [ Bb ] Chúa, [ C7 ] đón nhận nguồn ơn vô [ F ] bờ.

2. Cuộc [ F ] sống nay [ A7 ] đã hết những ưu [ Dm ] phiền [ D7 ] ___, vì Người [ Gm ] đến xóa [ C7 ] mọi khổ đau giữa [ F ] đời [ F7 ] ___. Để trần [ Bb ] thế hưởng [ Am ] ơn giao duyên đất [ Dm ] trời, thôi đớn [ Gm ] đau được [ Bb ] thoát khỏi chốn tối [ C7 ] tăm.
Nào [ F ] hãy đem [ A7 ] Chúa đến với muôn [ Dm ] người [ D7 ] ___, và cùng [ Gm ] đi loan [ C7 ] truyền hồng ân cứu [ F ] độ [ F7 ] ___. Vì Lời [ Bb ] Chúa mãi [ Am ] cho con luôn kiên [ Dm ] cường, trong đức [ C7 ] tin mạnh bước trên muôn nẻo [ F ] đường.

3. Người [ F ] đến cho [ A7 ] thế giới an [ Dm ] bình [ D7 ] ___, nguồn hồng [ Gm ] phúc chan [ C7 ] hòa lòng khắp chúng [ F ] sinh [ F7 ] ___. Trời bừng [ Bb ] sáng xóa tan đêm đen bao [ Dm ] trùm, đưa thế [ Gm ] nhân vào [ Bb ] chốn ánh sáng phúc [ C7 ] vinh
Trần [ F ] thế vang [ A7 ] khúc hát tán dương [ Dm ] Người [ D7 ] ___, cùng thần [ Gm ] thánh ca [ C7 ] mừng ngày Chúa giáng [ F ] trần [ F7 ] ___. Cảm tạ [ Bb ] Chúa đã [ Am ] luôn yêu thương nhân [ Dm ] loại, nơi chốn [ C7 ] cao hạ xuống trong thân phận [ F ] người.

Cùng tác giả Đinh Công Huỳnh

Ngày ấy Phi - la - tô đến hỏi Chúa rằng: “"Ông có phải là Vua không?" Người đáp: "Quan tự nói thế hay là người khác nói với quan về tôi?"
Chúa là Vua Ngài đã mặc lấy thiên oai. Chúa hiển trị đầy vẻ uy linh. Chúa thắt dây lưng và đầy uy quyền.
Lời Ngài đã phán: "Sau cảnh khốn cực mặt trăng cùng với cả mặt trời, sẽ ra tối tăm chính sức mạnh ở trên chuyển lay".
Bà góa nghèo bỏ hai đồng thôi nhưng bà đã bỏ hết gia tài. Bọn giả hình áo thụng vái nhau như kinh sư ưa ngồi chỗ cao, lo cho thân chẳng màng tới ai.
Lời Chúa phán cùng dân chúng: "Các ngươi hãy luôn coi chừng, hãy coi chừng bọn luật sĩ, vì chúng sống giả hình". Hãy như bà góa nghèo bỏ nhiều hơn bất kỳ ai.

Cùng chuyên mục mùa giáng sinh

Nhịp theo bước chân Ba Vua theo ánh sao trời con đến dâng Người. Vàng hương không có mộc dược cũng không lấy gì dâng Chúa, Chúa ơi!
Phương trơi xa ngôi sao hiện ra loan báo đi tin vui lạ. Nơi bình an hơi sương tỏa lan Đấng cứu đời Giáng Sinh. Nơi lặng yên bên lừa chiên giữa màn đêm thành phố Bêlem
Vào mùa đông ấy Ngôi Hai Chúa sinh ra đời. Nằm trong hang đá vâng theo ý Cha trên trời. Chỉ vì trần thế cho nên Ngài đã hiến mình. Vì yêu thương thế gian sống trong tội khiên
Kìa trông huy hoàng vì sao! Chiếu soi gần xa khắp miền. Nào hỡi mục đồng dậy mau chớ lo chi hãy bằng yên. Này nghe ta báo tin vui mừng
Con chẳng có vàng, cũng chẳng có mộc dược, và không có nhũ hương. Con chỉ có con tim tâm thành thờ lạy Chúa, mến thương Chúa muôn đời.