ngày của Chúa

-

Chưa rõ tác giả

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: Tạ ơn [ F ] Cha đã cho chúng [ Dm ] con ngày Chúa [ Bb ] Nhật: [ Gm ] ___ ngày đầy niềm [ C7 ] vui vì Con [ F ] Chúa vinh thắng phục sinh. [ F7 ] ___ Tạ ơn [ Bb ] Cha đã cho chúng [ C7 ] con ngày nghỉ [ F ] ngơi: ngày sống cho [ Gm6 ] Cha, cho tha [ C7 ] nhân và chính thân [ F ] mình.

1. [ Am ] Hạnh phúc cuộc đời [ Dm ] con là được nhận [ Bb ] biết và phụng sự [ A7 ] Chúa. Lời [ Dm ] Chúa nuôi lớn hồn [ F ] con tnh yêu [ Bbmaj ] Chúa điểm tô đời [ A ] con. [ Am ] Con mỗi ngày vươn [ Dm ] lên trong lề luật [ Gm ] Chúa trong tình yêu [ A ] Chúa. Mình [ D7 ] Thánh cho con sức [ Gm ] mạnh sống đời nhân [ A7 ] chứng rắc gieo Tin [ Dm ] Mừng.

2. [ Am ] Con sống tình yêu [ Dm ] thương để tạ ơn [ Bb ] Chúa vì muôn ơn [ A7 ] phúc. Cuộc [ Dm ] sống đôi lúc ngả [ F ] nghiêng thì trong [ Bbmaj ] Chúa vẫn luôn bình [ A ] yên. [ Am ] Xin Chúa là niềm [ Dm ] vui chớ để cho [ Gm ] con sa vòng tăm [ A ] tối. Nguyện [ D7 ] Chúa dẫn lối mở [ Gm ] đường tránh mọi nghiệp [ A7 ] chướng mưu mô gian [ Dm ] tà.

3. [ Am ] Ngày Chúa Nhật hôm [ Dm ] nay là ngày của [ Bb ] Chúa mời con chia [ A7 ] sớt. Cuộc [ Dm ] sống bao nỗi buồn [ F ] đau cần con [ Bbmaj ] biết sớt chia hiệp [ A ] thông. [ Am ] Như Chúa hằng chờ [ Dm ] mong cho đời con [ Gm ] luôn chan hòa đức [ A ] ái. Này [ D7 ] con quyết sống quảng [ Gm ] đại hết lòng cứu [ A7 ] giúp đỡ nâng mọi [ Dm ] người.

Cùng tác giả Chưa rõ tác giả

Cung điện nhà Chúa con hân hoan bước vào. Cung điện nhà Chúa khả ái dường bao. Tâm hồn con khát khao mòn mỏi. Mong sao tới được khuôn viên đền vàng.
Nên như trẻ thơ để Chúa đoái thương dắt dìu. Sống như trẻ thơ đêm ngày tựa nương nơi Chúa. Phó thác đời con buồn vui ở trong tay Ngài.
Dâng lên Ngài, con tiến dâng lên Ngài bánh thơm với rượu nồng. Dâng lên Ngài, con tiến dâng lên Ngài trót đời con. Dâng lên Cha những vui buồn gian khó
Hái một cành hoa kính dâng Mẹ thương. A - ve Ma - ri - a. A - ve Ma - ri - a. Đốt một trầm hương kính dâng Mẹ thương.
Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì được sống muôn đời và Ta sẽ cho họ được sống lại ngày sau hết hỡi người ơi! Vì này thịt Ta thật là của ăn

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Đây rượu nho bánh miến khiết tinh con dâng về Ngài. Xưa vì yêu nhân thế Chúa chịu chết nên của lễ dâng. Trong nắng chiều Cal-vê bừng sáng lên tình Chúa yêu thương nhân trần.
Nguyện dâng lên Cha đây tấm lòng chân thành. Bánh trắng rượu nồng nguyện dâng lên tòa Chúa. Xin Cha nhận lấy lao công của đời con.
Chúa là Vua trên hết muôn vua, là Chúa trên hết các chúa. Ngài là Vua thống trị địa cầu, danh Ngài mãi mãi bền lâu. Triều đại Người thiên niên vĩnh cửu
Hãy đến tung hô Chúa reo mừng Đấng cứu thoát ta. Nào cùng đến trước thiên nhan, nào cùng đến trước thiên nhan, dâng lời cảm tạ, và tung hô Chúa.
Mặt trời sẽ ra tối tăm và mặt trăng không còn chiếu sáng. Tinh tú từ trời sa xuống quyền lực trời cao lay chuyển. Rồi Chúa sẽ ngự đến.