nên một chứng nhân

-

Thiên Lý

 • 0
Thêm thông tin
 • Tác giả :

  Thiên Lý

 • Người đăng :Minhngoc.ith
 • Ngày đăng :04/08/2023 03:08:23
 • Lượt xem :79
 • Tone chính :A
 • Điệu bài hát :Ballad
 • Chuyên mục :mùa vọng
 • In bài hát
 • Thăng 1/2 note
 • Giáng 1/2 note
 • Tăng 1 font size
 • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

1. Có [ A ] người được Chúa sai [ F#m ] đến người [ E ] ấy tên là Gio - [ D ] an, ông [ Bm ] đến như một chứng [ Esus4 ] nhân để làm [ E7 ] chứng sự [ A ] sáng. Ông không [ C#m ] phải là sự [ F#m ] sáng, không [ B7 ] phải là đấng tiên [ E ] tri nhưng [ C#m ] là vị tiền [ Bm ] hô là tiếng [ E7 ] kêu ở trong hoang [ A ] địa.

ĐK: Hãy sửa cho [ C#7 ] ngay đường Chúa đi [ F#m ] ___ đón mừng Ngôi [ A ] Hai Vị Cứu Tinh [ E7 ] ___ ngự giữa chúng [ A ] ta [ A7 ] ___. Nào mau sám [ D ] hối và ăn năn [ E ] ___ thực tâm xa [ Bm ] lánh những thú vui [ E7 ] ___ với bao tội [ A ] nhơ.

2. Chúa [ A ] tuyển dụng đấng tiền [ F#m ] hô loan [ E ] báo Tin Mừng cứu [ D ] rỗi và [ Bm ] ban phép rửa đến [ Esus4 ] cho những người [ E7 ] tin vào   [ A ] Chúa. Ông tuyên [ C#m ] xưng về Thiên [ F#m ] Chúa, chính [ B7 ] Ngài là Đấng Thiên [ E ] Sai đang [ C#m ] ngự trong chư [ Bm ] dân mà chúng [ E7 ] nhân nào hay biết [ A ] Người.

3. Hãy [ A ] chuẩn bị tâm hồn [ F#m ] mới bằng [ E ] những thiết thực canh [ D ] tân và [ Bm ] hãy nên một chứng [ Esus4 ] nhân để làm [ E7 ] chứng sự   [ A ] sáng. Cho con [ C#m ] quên mình vì [ F#m ] Chúa trong [ B7 ] niềm tin mến trung [ E ] kiên lên [ C#m ] đường đi loan [ Bm ] báo ngày cứu [ E7 ] rỗi nay đã đến [ A ] gần.

Cùng tác giả Thiên Lý

Bỏ Thầy con đi theo ai nào con biết cậy ai? Lúc màn đêm buông lơi giữa đơn côi tìm nương tựa ai? Lạy Thầy con xin đi theo từng bước chân Thầy đi
Ai nghe lời giáo hóa của Cha Ta thì đến với Ta. Vì chẳng ai thấy Cha trừ một Đấng đã bởi Thiên Chúa mà ra. Người là chính Con một là Người Con duy nhất
Con thầm nhủ rằng: Nếu được chạm vào áo Chúa. Chỉ chạm vào thôi thì con sẽ được lành bệnh. Con hằng tin tưởng tìm nơi nương tựa bên Chúa
Lạy Chúa! Con ca tụng Chúa vì Ngài đã giải thoát con. Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì Ngài đã giải thoát con. Và đã không để quân thù chúng được hỉ hoan về con
Người là ai? Ôi Người là ai? Người là ai mà khiến gió lặng như tờ? Biển sóng cũng êm ru nghe lệnh Người phán. Người là Chúa dũng lực quyền uy.

Cùng chuyên mục mùa vọng

Tháng ngày đợi trông xin dâng lên Cha đây ước mơ hồng. Bánh thơm rượu nồng theo làn khói hương dâng về Cha
Trời cao ơi! Hãy đổ sương mai. Mây ơi! Mưa Đấng Công Chính cho đời (Đất hãy mở ra) Đất khơi nguồn ơn cứu độ.
Trời cao hỡi hãy gieo sương gội đồng khô. Ngàn mây ơi xin đổ mưa Đức Công Chính. Đất hãy mở ra cho nẩy mầm ơn cứu độ
Ngài sẽ đến sau tôi nhưng Ngài lại có trước tôi và tôi không đáng cởi dây giầy cho Ngài. Tôi rửa anh em trong nước còn Ngài rửa anh em
Linh hồn tôi nhảy mừng trong Chúa. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng. Vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi phận nữ tỳ hèn mọn