này hồn tôi

-

Mai Hoàng Công

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: Này hồn [ Am ] tôi hãy dâng lời ngợi ca. Trong Thiên [ F ] Chúa Đấng cứu độ trần [ Am ] gian. Vì Ngài [ G ] thương thân phận tôi [ C ] tớ. Muôn đời [ Am ] sau đến ngàn muôn đời [ E ] sau, xin chúc khen Danh [ Am ] Ngài.

1. Lạy Chúa, Chúa vĩ đại quyền [ G ] năng, Ngài [ F ] đã làm cho [ E ] tôi, những việc thật cao [ Am ] trọng, Danh Ngài là [ F ] thánh. Lượng từ ái trải [ G ] qua đời nọ tới đời [ E ] kia, Ngài bao bọc chở [ E7 ] che những ai kính sợ [ Am ] Ngài.

2. Lạy Chúa, chính Chúa đã biểu [ G ] dương, nguồn [ F ] sức mạnh uy [ E ] phong, tiêu diệt làm tơi [ Am ] bời, những phường tự [ F ] đắc. Bọn quyền quý tự [ G ] kiêu, Ngài hạ khỏi tòa [ E ] cao, và nâng dậy ủi [ E7 ] an những ai ở khiêm [ Am ] nhường.

3. Này hỡi những kẻ giàu tự [ G ] kiêu, Ngài [ F ] đuổi về tay [ E ] không. Những người lòng thanh [ Am ] bần, ban đầy hồng [ F ] phúc. Ngài đã nhớ lời [ G ] hứa độ trì Is - ra - [ E ] el, cùng tổ phụ dòng [ E7 ] dõi Abra - ham với miêu [ Am ] duệ.

Cùng tác giả Mai Hoàng Công

Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Thiên Chúa, nhờ Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi. Vì Người đã mặc cho tôi hồng ân cứu độ, choàng cho tôi đức chính trực công bình.
Hành động bằng trái tim, lắng nghe cũng bằng trái tim. Nào chúng ta lên đường bằng trái tim tình yêu. Ta sẽ mang cho đời điều chi, ta sẽ mang cho đời điều gì
Chỉ có những người thi hành thánh ý Cha, mới được bước vào Nước Chúa mà thôi. Đừng nghe suông rồi để ngoài tai, nhưng luôn thi hành lời Chúa suốt cuộc đời.
Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương, và hiến dâng mạng sống mình vì anh em. Không có tình yêu nào cao quý hơn cho bằng tình yêu của người được chết vì yêu.
Ai sống trọn tình thương là chu toàn cả lề luật. Ai sống trọn tình thương là con của Chúa chí nhân. Xin cho con yêu Ngài với trọn hồn xác tâm tư. Xin cho con yêu mọi người với một tình yêu sáng ngời.

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Thiên Chúa, nhờ Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi. Vì Người đã mặc cho tôi hồng ân cứu độ, choàng cho tôi đức chính trực công bình.
Hành động bằng trái tim, lắng nghe cũng bằng trái tim. Nào chúng ta lên đường bằng trái tim tình yêu. Ta sẽ mang cho đời điều chi, ta sẽ mang cho đời điều gì
Chỉ có những người thi hành thánh ý Cha, mới được bước vào Nước Chúa mà thôi. Đừng nghe suông rồi để ngoài tai, nhưng luôn thi hành lời Chúa suốt cuộc đời.
Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương, và hiến dâng mạng sống mình vì anh em. Không có tình yêu nào cao quý hơn cho bằng tình yêu của người được chết vì yêu.
Ai sống trọn tình thương là chu toàn cả lề luật. Ai sống trọn tình thương là con của Chúa chí nhân. Xin cho con yêu Ngài với trọn hồn xác tâm tư. Xin cho con yêu mọi người với một tình yêu sáng ngời.