lòng con tin Chúa

-

Nguyễn Hùng Cường

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

1. Bốn mươi [ Gm ] ngày ở trong hoang [ F ] địa Chúa Giê - [ Bb ] su chịu cám [ Dsus4 ] dỗ___ [ D7 ] ___. Và đạo [ Gm ] binh thiên thần nâng [ F ] đỡ cùng muông [ Bb ] thú sống chung [ Dsus4 ] quanh___ [ D7 ] ___.
Chúa trở [ Gm ] lại vùng Ga - li - [ F ] lê, Chúa loan [ Bb ] truyền lòng thống [ Dsus4 ] hối___ [ D7 ] ___. Ngài truyền [Gmrao Nước Trời sắp [ F ] đến hãy [ Dm ] tin vào Phúc [ Gm ] Âm.

ĐK: Lòng con tn [ Bb ] Chúa, tin [ F ] nơi tình Chúa thương [ D ] con [ Gm ] ___, Dù con lỗi [ Cm ] tội Chúa [ D ] hằng tha thứ cho [ D7 ] con.
Từ nay con [ Bb ] quyết ăn [ F ] năn tội lỗi bao [ D ] năm [ Gm ] ___. Tình thương hải [ F ] hà đổ [ D7 ] xuống những ai tin [ Gm ] Ngài.

2. Hãy quay [ Gm ] về cùng Chúa nhân [ F ] lành hãy ăn [ Bb ] năn và sám [ Dsus4 ] hối___ [ D7 ] ___. Ngày và [Gmđêm dâng lời cầu [ F ] khấn nguyện xin [ Bb ] Chúa thứ tha [ Dsus4 ] cho___ [ D7 ] ___.
Chúa nhân [ Gm ] lành và rất nhân [ F ] từ Chúa luôn [ Bb ] sẵn sàng dung [ Dsus4 ] thứ___ [ D7 ] ___. Vì tình [Gmyêu của Ngài trung [ F ] tín đến muôn [ Dm ] đời chẳng [ Gm ] quên.

3. Bốn mươi [ Gm ] ngày mùa chay thanh [ F ] tịnh hãy mau [ Bb ] quay về bên [ Dsus4 ] Chúa___ [ D7 ] ___. Thực lòng [Gmhy sinh và bác [ F ] ái vì tnh [ Bb ] yêu Chúa khoan [ Dsus4 ] dung___ [ D7 ] ___.
Hãy sấp [ Gm ] mình thờ Chúa hết [ F ] lòng lánh xa [ Bb ] con đường tội [ Dsus4 ] lỗi___ [ D7 ] ___. Và thành [Gmtâm xin Ngài thương [ F ] xót xóa [ Dm ] muôn tội lỗi [ Gm ] xưa.

Cùng tác giả Nguyễn Hùng Cường

Chiên của Ta thìnghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng biết Ta. Ta cho chúng được sống muôn năm, không bao giờ để cho hư mấtKhông một ai để bị cướp đi, mà bị cướp khỏi chính tay Ta.
Chúa hiện đến giữa các ông trong cơn lo sợ Căn phòng kín các môn sinh hội họp khuya sớm. Xòe bàn tay dấu đinh vẫn còn, cạnh nương long máu vẫn tươi hồng lời bình an Chúa gởi trao tới.
Ma-ri-a Ma-đa-lê-na từ sáng sớm thăm mộ Chúa. Khi cô ta đi ra tới nơi thì tảng đá đã lăn rồi. Cô đưa tin cho ông Phê-rô và người môn đệ Chúa yêu. “Xác Chúa đã biến mất không còn vì rằng ai đã lấy mất”.
Chẳng có những gì bên ngoài làm ta ô uế. Chỉ có những gì trong lòng làm ra xấu xa. Bao điều tà dâm ghen tuông giết người trộm cướp.
Ông trưởng hội đồng tìm gặp được Chúa Giê-su. Đến kêu nài về người con hấp hối của ông. Xin Chúa đoái thương để cho con gái ông lành

Cùng chuyên mục mùa chay

Con xin dâng muôn lời kinh thắm lệ chan hoà. Con kêu van Chuá nhân từ ghé mắt xót thương. Mùa chay thánh Chúa thương tha thứ tội nhơ. Lắng nghe con dâng lời khấn nguyện
Lạy Chúa đoái thương nghe tiếng con phàn nàn, con hết lòng ăn năn, con sấp mình con xin hết lòng kêu van xin Chúa giúp con đau đớn vì tội lỗi. Con quyết lòng tự hối theo đường Chúa đi mà thôi.
Khi các con ăn chay chớ để mặt mày ủ rũ, như bọn giả hình thiểu não đau khổ trước mặt người ta. Khi các con cầu nguyện chớ làm như kẻ giả hình ở nơi hội đường phố xá để cho bao kẻ ca tụng.
Người ơi hãy nhớ, nhớ rằng người là bụi tro, một mai ta sẽ cũng trở về lại bụi đất thôi. Tựa hoa nở tươi, phai màu trong nắng chiều. Mỏng manh kiếp người, phù hoa sẽ qua trong đời.
Bụi tro Chúa tác sinh con Ngài thương ban cho sức sống. Bụi tro kiếp sống con mang mỏng manh giấc mơ vội tan. Trần gian ôi những canh tàn cuốn trôi xác phàm.