lời hứa phục sinh

-

Thiên Lý

 • 0
Thêm thông tin
 • Tác giả :

  Thiên Lý

 • Người đăng :Minhngoc.ith
 • Ngày đăng :08/04/2024 03:04:51
 • Lượt xem :25
 • Tone chính :C
 • Điệu bài hát :Valse
 • Chuyên mục :mùa phục sinh
 • In bài hát
 • Thăng 1/2 note
 • Giáng 1/2 note
 • Tăng 1 font size
 • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

1. [ C ] Ngày đầu trong [ C7 ] tuần còn chưa [ F ] dứt nỗi hoang [ Dm ] mang. Và từng môn [ G ] đệ còn chưa [ G7 ] hết những kinh [ C ] hoàng. Thì Ma -ri - [ Am ] a danh [ F ] gọi Ma - đa - lê - [ Dm ] na, [ G ] can đảm lên [ Em ] đường vì [ G7 ] mến tin Thầy [ C ] yêu. [ C ] Bà đi viếng mộ từ ban [ F ] sớm lúc tinh [ Dm ] mơ. Và kìa trước [ G ] cửa mồ tảng [ G7 ] đá bỗng lăn [ C ] ra. Lạ thay trống [ Am ] vắng sao [ F ] Thầy tôi đâu không [ Dm ] Thấy? [ G ] Kinh ngạc trong [ Em ] lòng hỏi [ G7 ] xác Thầy ở [ C ] đâu?

ĐK: [ E7 ] Chúa đã [ Am ] sống lại như [ Em ] lời Thánh [ C ] Kinh. [ A7 ] Quả thực Chúa [ Dm ] đã trỗi [ G7 ] dậy từ cõi [ C ] chết. [ Dm ] Chúa đã hứa sẽ phục [ G7 ] sinh khải [ C ] hoàn. [ A7 ] Người phải sống [ Dm ] lại, [ G7 ] sống lại vinh [ C ] quang.

2. [ C ] Loan tin xác Thầy đã mất [ F ] với Thánh Phê - [ Dm ] rô. Họ vội lên [ G ] đường thật nhanh [ G7 ] đến trước ngôi [ C ] mộ. Kìa là dây [ Am ] băng khăn [ F ] liệm còn ở đó. [ G ] Xếp ngay ngắn [ Em ] và chẳng [ G7 ] lẫn chung vào [ C ] nhau. [ C ] Trải qua những điều vừa trông [ F ] thấy đã chứng [ Dm ] minh. Mầu nhiệm cứu [ G ] chuộc của Con [ G7 ] Chúa đã hiển [ C ] vinh. Giờ này Phê - [ Am ] rô sáng [ F ] lòng như Gio - [ Dm ] an. Tin Người sống [ Em ] lại như [ G7 ] có lời đã [ C ] loan.

3 [ C ] Vì sự sáng đã bừng lên [ F ] xóa hết tối [ Dm ] tăm. Và sự sống [ G ] lại đổi thay [ G7 ] cái chết thương [ C ] tâm. Giờ đây hân [ Am ] hoan trong [ F ] ngày phục sinh của [ Dm ] Chúa. [ G ] Con sẽ loan [ Em ] truyền sự [ G7 ] chết Chiên Vượt [ C ] Qua. [ C ] Và con sẽ thực tâm củng [ F ] cố mãi đức [ Dm ] tin. Một lòng vững [ G ] vàng cậy trông [ G7 ] Chúa mãi sắt [ C ] son. Lòng con kính [ Am ] mến tin [ F ] tưởng thật tuyệt [ Dm ] đối. [ G ] Như người môn [ Em ] đệ được [ G7 ] Chúa hằng mến [ C ] yêu.

Cùng tác giả Thiên Lý

Bình an luôn ở cùng các con, các con đừng lo sợ vì có Thầy ở đây. Thầy ban cho các con bình an và sai các con đi giảng dạy muôn dân. Để nên như lời Cha đã sai nay Thầy sai các con vào khắp thế gian này.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Ngài ngự lên trong tiếng kèn rền vang. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui. Vì Chúa là Đấng Tối Cao, khả úy.
Chư dân hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Chúa. Xin Ngài luôn thương xót, chúc phúc lành xuống và chiếu ánh sáng tôn nhan của Ngài trên con.
Ta là dân tộc là đoàn chiên Chúa chăn nuôi. Hãy phụng sự Chúa với niềm hân hoan và vui vẻ. Hãy vào trước thiên nhan với lòng hoan hỷ và khoái trá.
Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì Ngài đã giải thoát con. Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì Ngài đã giải thoát con. Và đã không để quân thù chúng được hỉ hoan về con.

Cùng chuyên mục mùa phục sinh

Reo ca lên muôn dân Chúa đã sống lại, ca vang câu hân hoan hát khen Vua Toàn Năng. Dù Ngài đã chết đau thương nhưng đã sống lại khải hoàn này ánh sáng ngời chiếu soi cho đêm dài.
Nào ta ca vang lên Alleluia! Nào ta ca vang lên Alleluia! Mừng Chúa chiến thắng tử thần hào quang chiếu soi trần đời, niềm vui Phục Sinh tràn hy vọng chan chứa! Mừng Chúa chiến thắng khải hoàn
Hãy đi! Lời Chúa đã truyền dạy con. Hãy đi! Đến cùng bờ cõi trái đất. Đem Tin Mừng để đem Tin Mừng. Tin Mừng cứu rỗi về khắp mọi nơi, về khắp mọi nơi.
Sao đứng đó làm chi hỡi người xứ Ga-li-lê, sao bỡ ngỡ mải mê trông Người vừa lên Thiên Quốc. Sao đứng mãi làm chi hãy về và luôn ghi nhớ những lời Ngài đã dạy khuyên mà đi loan báo Tin Mừng.
Chúa về trời nhưng vẫn còn lại đây Nhiệm Thể Ngài, là nguồn sự sống ban cho nhân loại để dìu con bước đi trên đường trần từng lúc ân cần tình Chúa đỡ nâng.