Lời ban sự sống - tv 18

-

Tường Ân

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK. Lạy [ Dm ] Chúa! Chúa có [ C ] lời, Chúa có [ Bb ] lời, lời [ Gm ] ban sự [ Am ] sống đời [ Dm ] đời.

1. Luật pháp Chúa quả là hoàn [ Bb ] thiện bổ [ Am ] sức tâm hồn [ Dm ] con [ D7 ] ___. Thánh ý [ Gm ] Ngài chân [ Bb ] thành ai ngu [ Am ] khờ được khôn [ Dm ] ngoan.

2. Lời giáo huấn Chúa thật rạng [ Bb ] ngời, mở [ Am ] mắt linh hồn [ Dm ] con [ D7 ] ___. Phán quyết [ Gm ] Ngài minh [ Bb ] bạch, đem hoan [ Am ] lạc vào tâm [ Dm ] can.

3. Lòng tôn vinh kính sợ Lời [ Bb ] Ngài, sẽ [ Am ] mãi không hề [ Dm ] phai [ D7 ] ___. Phán quyết [ Gm ] Ngài chân [ Bb ] tình, muôn muôn [ Am ] đời thực công [ Dm ] minh.

4. Lời Chúa phán quý hơn bạc [ Bb ] vàng, chẳng [ Am ] sánh chi người [ Dm ] ơi! [ D7 ] ___ Thánh ý [ Gm ] Ngài ngon [ Bb ] ngọt, hơn hương [ Am ] vị mật ong [ Dm ] tươi.

Cùng tác giả Tường Ân

Hãy nếm thử và hãy nhìn xem, nhìn xem cho biết Chúa ngọt ngào thay. Con hát ca mừng Chúa từng giây phút suốt cuộc đời con. Chúa ơi hồn con hãnh diện tựa nương nơi Ngài.
Mắt chúng con nhìn lên nhan Chúa, cho tới khi Người thương xót chúng con. Con ngước mắt trông lên, nhìn vào Thánh Nhan ngàn trùng cao vút.
Lạy Chúa là Đấng từ bi, Ngài khoan dung và hay xót thương. Linh hồn tôi ơi hãy ca tụng Chúa đi. Toàn thân tôi xin chúc tụng Thánh Danh
Ước gì hôm nay các ngươi nghe tiếng Người, các ngươi nghe tiếng Người, các ngươi đừng cứng lòng. Hãy mau đến đây và hát mừng, vì Chúa là chính Tảng Đá vững chắc
Hôm nay nếu các ngươi nghe tiếng Người, nếu các ngươi nghe tiếng Người, các ngươi đừng cứng lòng. Nào ta hãy tới, ta hãy ca khen Chúa Trời. Ta hãy hoan hô Người là Núi Đá độ trì ta

Cùng chuyên mục thánh vịnh - đáp ca

Lạy Chúa! Ai sẽ được cư ngụ trong đền tạm Chúa. Người sống thanh liêm và thực thi công chính, trong lòng luôn suy nghĩ điều ngay lẽ thật. Lưỡi không bịa lời vu khống
Lạy Chúa! Ai sẽ được cư ngụ trong đền tạm Chúa? Nào ai sẽ được cư ngụ trong đền tạm Chúa? Người sống thanh liêm thực thi những điều công chính, lòng nghĩ điều ngay
Lạy Chúa! Ai sẽ được ở trong Thánh Điện của Thiên Chúa? Ai sẽ được ở trên Núi Thánh của Ngài? Người sống thanh liêm theo đường công chính
Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi luôn ngợi khen Người. Trong Chúa hồn tôi hãnh diện, bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui.
Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao. Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi luôn ca ngợi Ngài. Bao hãnh diện Chúa ơi hồn tôi.