lễ dâng tình yêu

-

Thiên Thanh

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: Lễ vật trinh [ A ] nguyên con dâng lên [ F#m ] Ngài gói trọn tình [ E ] con yêu thương trìu [ A ] mến. Như lễ dâng ban chiều, thơm ngát muôn lời [ F#m ] cầu đời con [ Bm ] dâng, dâng [ D ] Chúa tình [ E ] yêu. Chúc tụng tình [ A ] thương bao la dịu [ F3m ] dàng suốt cuộc đời [ E ] con ân tình chan [ A ] chứa. Son sắt câu đoan [ F#m ] nguyền, trong tiếng ca diệu [ D ] huyền, nguyện dâng [ Bm ] Cha hy [ E ] lễ vẹn [ A ] tuyền.

1. Bao tâm [ F#m ] tình thầm dâng tha thiết vơi [ E ] đầy. Tri ân Ngài hồng [ D ] ân cao vời khôn [ A ] ví. Xin một [ Bm ] đời uống cạn [ A ] chén đắng men [ E ] say, ướp mặn [ D ] đời chính [ E ] bằng thập giá từ [ A ] đây.

2.  Ôi đối [ F#m ] tượng tình yêu duy nhất con [ E ] thờ. Xin chấp nhận đời [ D ] con như một hiến [ A ] lễ. Tháng ngày [ Bm ] dài âm [ A ] thầm nến cháy tiêu [ E ] hao. Tháng ngày [ D ] dài quên [ E ] mình tình mến đạp [ A ] cao.

3. Hương nguyện [ F#m ] cầu nhẹ bay theo với cung [ E ] đàn. Bao ân tình hòa [ D ] trong rượu nồng bánh [ A ] thánh. Dâng một [ Bm ] đời vui [ A ] buồn với những gian [ E ] nan, kiếp hồng [ D ] trần chính [ E ] Ngài dìu bước bình [ A ] an.

4. Như hương [ F#m ] trầm tỏa bay lên tới thiên [ E ] tòa. Dâng lên Ngài lời [ D ] kinh chan hòa yêu [ A ] mến. Chúc tụng [ Bm ] Ngài ân [ A ] tình thắm thiết bao [ E ] la, suốt cuộc [ D ] đời xin được [ E ] ngợi hát tình [ A ] Cha.

Cùng tác giả Thiên Thanh

Vắng nghe tiếng khóc than náo nề, từ Ra-Ma Ra-Khen thương khóc các con bà.Thời vua ác tâm Hê-rô-đê vì ngai báu, sai quân giết bao anh anh hài xưa.

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Đây rượu nho bánh miến khiết tinh con dâng về Ngài. Xưa vì yêu nhân thế Chúa chịu chết nên của lễ dâng. Trong nắng chiều Cal-vê bừng sáng lên tình Chúa yêu thương nhân trần.
Nguyện dâng lên Cha đây tấm lòng chân thành. Bánh trắng rượu nồng nguyện dâng lên tòa Chúa. Xin Cha nhận lấy lao công của đời con.
Chúa là Vua trên hết muôn vua, là Chúa trên hết các chúa. Ngài là Vua thống trị địa cầu, danh Ngài mãi mãi bền lâu. Triều đại Người thiên niên vĩnh cửu
Hãy đến tung hô Chúa reo mừng Đấng cứu thoát ta. Nào cùng đến trước thiên nhan, nào cùng đến trước thiên nhan, dâng lời cảm tạ, và tung hô Chúa.
Mặt trời sẽ ra tối tăm và mặt trăng không còn chiếu sáng. Tinh tú từ trời sa xuống quyền lực trời cao lay chuyển. Rồi Chúa sẽ ngự đến.