lạy Chúa lạ lùng thay

-

Mai Hoàng Công

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: Lạy [ Dm ] Chúa, lạ lùng [ Bb ] thay (i) [ C ] lạ lùng [ F ] thay, kỳ công của [ Am ] Chúa khắp nơi vũ [ Dm ] hoàn. Muôn loài muôn vật hỷ [ Gm ] hoan, ngợi ca tình [ Am7 ] Chúa muôn vàn yêu [ Dm ] thương. Dù [ Bb ] cho sông cạn đá [ F ] mòn, tình Ngài kiên [ Am ] vững sắt son muôn [ Dm ] đời. Dâng lời cảm mến chẳng [ Gm ] ngơi, tình yêu Thiên [ Am ] Chúa muôn đời con hát [ Dm ] ca.

1. Ngắm tầng trời [ Dm ] cao với muôn ngàn vì sao, hồn [ Gm ] con ôi biết bao ngỡ [ Bb ] ngàng, bao nhiêu công [ Am ] trình mà tay Chúa làm [ Dm ] nên. Thì con người là [ Gm ] chi mà Chúa phải bận [ C ] tâm. Lẫy lừng [ Am ] thay uy danh Ngài muôn [ Dm ] đời.

2. Chúa tạo dựng [ Dm ] nên đây con người bụi tro, Ngài [ Gm ] ban muôn phúc ân dư [ Bb ] đầy, bao nhiêu vinh [ Am ] dự thật cao quý hiển   [ Dm ] vinh, và ban quyền quản [ Gm ] cai mọi sông núi biển [ C ] khơi. Lẫy lừng [ Am ] thay uy danh Ngài muôn [ Dm ] đời.

3. Chính Ngài là nơi con nương tựa Ngài ơi, hồn [ Gm ] con ôi xiết bao vui [ Bb ] mừng, xin dâng lên [ Am ] Ngài này hồn xác của   [ Dm ] con, cùng dâng lời ngợi [ Gm ] ca tình thương Chúa từ [ C ] nhân. Lẫy lừng [ Am ] thay uy danh Ngài muôn  [ Dm ] đời.

Cùng tác giả Mai Hoàng Công

Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Thiên Chúa, nhờ Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi. Vì Người đã mặc cho tôi hồng ân cứu độ, choàng cho tôi đức chính trực công bình.
Hành động bằng trái tim, lắng nghe cũng bằng trái tim. Nào chúng ta lên đường bằng trái tim tình yêu. Ta sẽ mang cho đời điều chi, ta sẽ mang cho đời điều gì
Chỉ có những người thi hành thánh ý Cha, mới được bước vào Nước Chúa mà thôi. Đừng nghe suông rồi để ngoài tai, nhưng luôn thi hành lời Chúa suốt cuộc đời.
Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương, và hiến dâng mạng sống mình vì anh em. Không có tình yêu nào cao quý hơn cho bằng tình yêu của người được chết vì yêu.
Ai sống trọn tình thương là chu toàn cả lề luật. Ai sống trọn tình thương là con của Chúa chí nhân. Xin cho con yêu Ngài với trọn hồn xác tâm tư. Xin cho con yêu mọi người với một tình yêu sáng ngời.

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Thiên Chúa, nhờ Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi. Vì Người đã mặc cho tôi hồng ân cứu độ, choàng cho tôi đức chính trực công bình.
Hành động bằng trái tim, lắng nghe cũng bằng trái tim. Nào chúng ta lên đường bằng trái tim tình yêu. Ta sẽ mang cho đời điều chi, ta sẽ mang cho đời điều gì
Chỉ có những người thi hành thánh ý Cha, mới được bước vào Nước Chúa mà thôi. Đừng nghe suông rồi để ngoài tai, nhưng luôn thi hành lời Chúa suốt cuộc đời.
Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương, và hiến dâng mạng sống mình vì anh em. Không có tình yêu nào cao quý hơn cho bằng tình yêu của người được chết vì yêu.
Ai sống trọn tình thương là chu toàn cả lề luật. Ai sống trọn tình thương là con của Chúa chí nhân. Xin cho con yêu Ngài với trọn hồn xác tâm tư. Xin cho con yêu mọi người với một tình yêu sáng ngời.