hãy tán tạ Chúa - tv 106

-

Viễn Xứ

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: [ D ] Hãy tán tạ Chúa vì [ Bm ] đức từ bi [ A7 ] Ngài muôn [ D ] thuở.

1. Những người vượt [ Bm ] biển ra [ A ] khơi [ A7 ] ___ xuống tàu buôn [ D ] bán thương [ G ] trường sống đời nổi [ A ] trôi [ D7 ] ___. Đã [ G ] nhìn thấy [ Bm ] nhiều việc của [ F#m ] Chúa [ F#7 ] ___, ôi cao vời [ Bm ] quá, ôi [ A7 ] lạ lùng [ D ] thay.

2. Chúa truyền lệnh [ Bm ] nổi phong [ A ] ba [ A7 ] ___, khiến cho sóng [ D ] lớn với [ G ] triều sóng lại dâng [ A ] cao [ D7 ] ___. Những [ G ] người trôi [ Bm ] dạt tận trời [ F#m ] xanh [ F#7 ] ___, đôi khi chìm [ Bm ] xuống trong [ A7 ] lòng sợ [ D ] run.

3. Hiểm nghèo họ [ Bm ] kêu cứu [ A ] Chúa [ A7 ] ___ Chúa đã giải [ D ] thoát cho [ G ] họ khỏi mọi sầu [ A ] lo [ D7 ] ___. Chúa [ G ] cho gió gầm [ Bm ] thành êm [ F#m ] ái____ [ F#7 ] ___, bao nhiêu cuồng [ Bm ] sóng trở [ A7 ] thành lặng [ D ] im.

4. Vui mừng vì [ Bm ] biển êm [ A ] êm [ A7 ] ___, Chúa cho cập [ D ] bến an [ G ] toàn thỏa lòng chờ [ A ] mong [ D7 ] ___. Chính [ G ] họ dâng [ Bm ] lời cảm tạ [ F#m ] Chúa [ F#7 ] ___, ôi nhân hậu [ Bm ] Chúa, ôi [ A7 ] kỳ diệu [ D ] thay.

 

Cùng tác giả Viễn Xứ

Chẳng có những gì bên ngoài làm ta ô uế. Chỉ có những gì trong lòng làm ra xấu xa. Bao điều tà dâm ghen tuông giết người trộm cướp.
Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao. Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi luôn ca ngợi Ngài. Bao hãnh diện Chúa ơi hồn tôi.
Chúa đã ban cho họ được bánh bởi Trời. Chúng tôi nay đã nghe và biết về điều trước đây tổ tiên đã thuật lại cho. Nay chúng tôi kể tiếp thế hệ về sau
Mắt chúng con nhìn vào Chúa tới khi Ngài thương xót chúng con Chúa ơi. Con ngước mắt hướng lên nhà Chúa, Ngài ngự trên nơi cõi trời cao
Ông trưởng hội đồng tìm gặp được Chúa Giê-su. Đến kêu nài về người con hấp hối của ông. Xin Chúa đoái thương để cho con gái ông lành

Cùng chuyên mục thánh vịnh - đáp ca

Lạy Chúa! Ai sẽ được cư ngụ trong đền tạm Chúa. Người sống thanh liêm và thực thi công chính, trong lòng luôn suy nghĩ điều ngay lẽ thật. Lưỡi không bịa lời vu khống
Lạy Chúa! Ai sẽ được cư ngụ trong đền tạm Chúa? Nào ai sẽ được cư ngụ trong đền tạm Chúa? Người sống thanh liêm thực thi những điều công chính, lòng nghĩ điều ngay
Lạy Chúa! Ai sẽ được ở trong Thánh Điện của Thiên Chúa? Ai sẽ được ở trên Núi Thánh của Ngài? Người sống thanh liêm theo đường công chính
Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi luôn ngợi khen Người. Trong Chúa hồn tôi hãnh diện, bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui.
Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao. Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi luôn ca ngợi Ngài. Bao hãnh diện Chúa ơi hồn tôi.