hãy nếm thử 1 - tv 33

-

Viễn Xứ

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK. Các [ C ] bạn hãy nếm [ Am ] thử và [ Dm7 ] hãy nhìn [ G ] coi cho [ Dm ] biết Chúa thiện [ G7 ] hảo nhường [ C ] bao.

1. Tôi chúc tụng Chúa trong mọi [ Am7 ] lúc, miệng [ Dm ] tôi luôn ca ngợi [ G ] Ngài. Bao hãnh [ C7 ] diện Chúa ơi hồn [ F ] tôi, những kẻ [ G7 ] nghèo hãy nghe và [ C ] vui.

2. Tọn kính Ngài thánh nhân của [ Dm ] Chúa, người [ Dm ] đó thiếu chi cần [ G ] chi. Bạn sang [ C7 ] giầu đã lâm nghèo [ F ] đói, người kiếm [ G7 ] Ngài chứa chan điều [ C ] lành.

3. Ta sẽ dạy biết tôn sợ [ Am7 ] Chúa, lại [ Dm ] nghe các đệ tử [ G ] Ta. Ai những [ C7 ] người quý yêu cuộc [ F ] sống, mong có [ G7 ] nhiều phúc lộc tràn [ C ] đầy.

4. Xin giữ đừng nói ta điều [ Am7 ] ác, ngậm [ Dm ] môi không nói điều [ G ] gian. Hãy kiếm [ C7 ] tìm theo đuổi bình [ F ] an, sống thánh [ G7 ] thiện ác xin tẩy [ C ] trừ.

Cùng tác giả Viễn Xứ

Lạy Chúa! Là dũng lực con, con yêu mến Ngài. Lạy Chúa! Là dũng lực con con yêu mến Ngài. Lạy Chúa! Là đá tảng là chiến lũy, là cứu tinh đời con.
Chúa đang nâng đỡ tâm hồn tôi. Ôi Thiên Chúa xin cứu sống tôi bằng Danh Ngài. Dùng quyền uy mà phán quyết mọi điều cho tôi.
Tôi sẽ tiến đi trước Thiên Nhan của Ngài trong miền đất, miền đất của nhân sinh. Này tôi đây xin Ngài nghe tiếng tôi kêu cầu, và Ngài thương nghe lời tôi đêm ngày kêu khấn.
Chẳng có những gì bên ngoài làm ta ô uế. Chỉ có những gì trong lòng làm ra xấu xa. Bao điều tà dâm ghen tuông giết người trộm cướp.
Chúa đã ban cho họ được bánh bởi Trời. Chúng tôi nay đã nghe và biết về điều trước đây tổ tiên đã thuật lại cho. Nay chúng tôi kể tiếp thế hệ về sau

Cùng chuyên mục thánh vịnh - đáp ca

Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai. Chúa hiển trị đầy vẻ uy linh, Chúa thắt dây lưng đầy vẻ uy quyền. Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai
Chúa là Vua Ngài đã mặc lấy thiên oai. Chúa hiển trị đầy vẻ uy linh. Chúa thắt dây lưng và đầy uy quyền.
Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai. Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai. Chúa đã vận uy quyền và Ngài đã thắt long đai.
Chúa ơi! Xin giữ gìn con, vì con tìm nương tựa Chúa. Con thưa cùng Chúa con rằng: Ngài là Thiên Chúa của con. Ngài là sự nghiệp của con.
Xin bảo toàn con lạy Chúa vì con kiếm nương tựa Ngài. Chúa là phần gia nghiệp và là phần chén của con. Ngài nắm giữ vận mạng của con, chính Ngài nắm giữ tất cả.