đường vinh quang Chúa

-

Từ Duyên

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

1. Người đời mải [ Dm ] mê chạy [ Gm ] theo vinh [ A7 ] quang thế [ Dm ] trần. Và chẳng ngờ [ F ] đâu vinh quang [ Bb ] Ngài trên cây thập [ A ] tự [ Dm ] ___. Đấy chính là [ Bb ] điều để [ Gm ] nên môn đệ của [ A ] Chúa [ Dm ] ___. Chẳng phải quyền [ C ] cao nhưng [ Am ] là phục vụ anh [ Dm ] em.

[ D ] ĐK: Vâng nghe Lời [ G ] Chúa hãy sống phục [ F#m ] vụ và [ A7 ] làm tôi tớ mọi [ D ] người [ D7 ] ___. Vì Chúa đã [ G ] đến hầu [ Em ] hạ và hiến [ A ] dâng mạng [ A7 ] sống cho mọi [ D ] người.

2. Này người người [ Dm ] ơi hãy [ Gm ] mau theo [ A7 ] gương Chúa [ Dm ] dạy. Ngài hằng dạy [ F ] ta yêu thương [ Bb ] và hãy sống phục [ A ] vụ [ Dm ] ___. Chúa muốn mọi   [ Bb ] người đừng [ Gm ] tranh nhau giành chỗ [ A ] tốt [ Dm ] ___. Vì người làm [ C ] lớn sống [ Am ] đời phục vụ anh [ Dm ] em.

3. Này người trần [ Dm ] thế hằng [ Gm ] luôn ra [ A7 ] oai thống [ Dm ] trị. Và rồi hằng [ F ] luôn bon chen [ Bb ] giành chức tước quyền [ A ] hành [ Dm ] ___. Chúa muốn dạy   [ Bb ] rằng nào [ Gm ] ai mong làm kẻ [ A ] lớn [ Dm ] ___. Phải chịu nhận [ C ] lấy chén [ Am ] cuộc đời nhiều hy [ Dm ] sinh.

Cùng tác giả Từ Duyên

Tình Chúa đưa ta vào đời tình Ngài yêu không bến bờ. Tình Ngài yêu thương mãi mãi tình Ngài khắc ghi máu đào. Cho ta nghe tim ngọt ngào cho ta nghe bao thương mến cuộc sống
Lời cầu con dâng lên như hương thơm, như hương thơm lên cõi thiên đường, bay lên chốn thiên đường thiết tha con cầu khấn, Lời cầu con dâng lên như hương thơm
Này Thập Giá Đức Ki-tô là vinh dự của chúng ta. Thập Giá Ngài là sức sống là ơn cứu độ của ta. Chính nhờ Thập Giá Ngài mà nhân loại được dung tha bao lầm lỗi và nhờ Thập Giá Ngài
Thập giá ngất cao hơn ngàn cây nơi ngươi khơi nguồn ơn cứu rỗi. Thập giá ngất cao hơn ngàn cây nơi ngươi máu cứu độ chảy xuống chan hòa.
Dâng Cha bao ước mơ cuộc đời. Dâng Cha đây trái tim đầy với. Và dâng những ưu tư ngày tháng. Xin nhận của lễ con tiến dâng. Xin vui nhận lòng thành con dâng tiến.

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Thiên Chúa, nhờ Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi. Vì Người đã mặc cho tôi hồng ân cứu độ, choàng cho tôi đức chính trực công bình.
Hành động bằng trái tim, lắng nghe cũng bằng trái tim. Nào chúng ta lên đường bằng trái tim tình yêu. Ta sẽ mang cho đời điều chi, ta sẽ mang cho đời điều gì
Chỉ có những người thi hành thánh ý Cha, mới được bước vào Nước Chúa mà thôi. Đừng nghe suông rồi để ngoài tai, nhưng luôn thi hành lời Chúa suốt cuộc đời.
Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương, và hiến dâng mạng sống mình vì anh em. Không có tình yêu nào cao quý hơn cho bằng tình yêu của người được chết vì yêu.
Ai sống trọn tình thương là chu toàn cả lề luật. Ai sống trọn tình thương là con của Chúa chí nhân. Xin cho con yêu Ngài với trọn hồn xác tâm tư. Xin cho con yêu mọi người với một tình yêu sáng ngời.