đừng cứng lòng 2

-

Tường Ân

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK. Ước gì hôm [ Am ] nay các [ Dm ] ngươi nghe tiếng [ F ] Người, các [ G ] ngươi nghe tiếng Người, các [ Em7 ] ngươi đừng cứng [ Am ] lòng.

1. Hãy mau đến [ G ] đây và hát [ E7 ] mừng, vì Chúa [ Am ] là chính Tảng Đá vững [ A7 ] chắc, là Đấng [ Dm ] luôn mãi độ trì [ Esus4 ] ta___ [ E7 ] ___. Hãy cùng dâng [ Am ] lên Chúa [ G ] lời hát [ C ] vang, cảm tạ tri [ Dm ] ân Chúa ngay tận thánh [ F ] nhan, và cất [ Em ] tiếng theo điệu ca lời [ Am ] hát.

2. Hãy mau tiến [ G ] lên và sấp [ E7 ] mình, thờ kính [ Am ] Người Đấng tạo tác thế [ A7 ] giới, là Chúa [ Dm ] ta Đấng tác thành [ Esus4 ] ta___ [ E7 ] ___. Ta là dân [ Am ] riêng Chúa [ G ] hằng dưỡng [ C ] nuôi, như đàn chiên [ Dm ] theo Chúa để được nghỉ [ F ] ngơi, vì chính [ Em ] Chúa sẽ chở che dìu [ Am ] dắt.

3. Ước chi các [ G ] ngươi nghe tiếng [ E7 ] Người: “Đừng cứng [ Am ] lòng như ở Mê - ri - [ A7 ] ba, ở Mas - [ Dm ] sa giữa sa mạc [ Esus4 ] hoang___ [ E7 ] ___. Nơi mà cha [ Am ] ông các ngươi [ G ] thử thách [ C ] Ta, nơi mà cha [ Dm ] ông các ngươi dò xét [ F ] Ta, dầu đã [ Em ] thấy bao kỳ công của [ Am ] Ta”.

Cùng tác giả Tường Ân

Nguyện Chúa chúc phúc cho chúng con, hết mọi ngày trong cuộc sống. Nguyện Chúa chúc phúc cho chúng con, hết mọi ngày trong đời sống chúng con.
Giới răn Chúa chính trực làm hoan lạc tâm can, làm hoan lạc tâm can. Luật pháp Chúa quả là toàn thiện bổ sức tấm linh hồn con.
Giới răn của Chúa chính trực, chính trực và công minh, làm hoan lạc tâm can. Luật pháp của Người quả là toàn thiện. Luật pháp của Người nguồn ơn sức thiêng.
Chúa đỡ nâng hồn con Ngài luôn đỡ nâng đời con. Lạy Thiên Chúa xin cứu sống con. Nhân danh Ngài xin cứu độ con
Con sẽ tiến đi, trước mặt Thiên Chúa. Tiến đi trong miền đất, miền đất nhân sinh. Ôi lạy Chúa con yêu mến Ngài, vì Ngài đã nghe lời miệng con xin

Cùng chuyên mục thánh vịnh - đáp ca

Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai. Chúa hiển trị đầy vẻ uy linh, Chúa thắt dây lưng đầy vẻ uy quyền. Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai
Chúa là Vua Ngài đã mặc lấy thiên oai. Chúa hiển trị đầy vẻ uy linh. Chúa thắt dây lưng và đầy uy quyền.
Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai. Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai. Chúa đã vận uy quyền và Ngài đã thắt long đai.
Chúa ơi! Xin giữ gìn con, vì con tìm nương tựa Chúa. Con thưa cùng Chúa con rằng: Ngài là Thiên Chúa của con. Ngài là sự nghiệp của con.
Xin bảo toàn con lạy Chúa vì con kiếm nương tựa Ngài. Chúa là phần gia nghiệp và là phần chén của con. Ngài nắm giữ vận mạng của con, chính Ngài nắm giữ tất cả.