đừng cứng lòng 1

-

Tường Ân

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: Hôm [ Cm ] nay nếu các ngươi nghe tiếng [ Bb ] Người, nếu các [ Eb ] ngươi nghe tiếng [ Gm ] Người, các [ Cm ] ngươi [ G7 ] đừng cứng [ Cm ] lòng.

1. Nào ta hãy tới, ta [ Ab ] hãy ca khen Chúa [ G ] Trời [ C7 ] ___. Ta hãy hoan [ Fm ] hô Người là [ Ab ] Núi Đá độ trì [ G7 ] ta [ Cm ] ___. Hãy dâng lên [ Ab ] Chúa lời tán [ Bb ] dương ngay trước nhan [ Fm ] Người [ Bb7 ] ___. Và hãy ngợi [ Eb ] ca theo [ G7 ] điệu hát cung [ Cm ] đàn.

2. Vào đây cung thánh ta [ Ab ] sẽ hai tay chắp [ G ] quỳ [ C7 ] ___. Ta sẽ suy [ Fm ] tôn Người là [ Ab ] Đấng đã tạo thành [ G7 ] ta [ Cm ] ___. Bởi chưng Thiên [ Ab ] Chúa, Người vẫn [ Bb ] luôn chăn dắt dân [ Fm ] Người [ Bb7 ] ___. Là chính đoàn [ Eb ] chiên ta [ G7 ] tựa nương nơi [ Cm ] Người.

3. Hãy nghe Chúa phán: “Ngươi [ Ab ] chớ đa nghi cứng [ G ] lòng [ C7 ] ___. Như Mê - ri - [ Fm ] ba và ở [ Ab ] Ma - xa vào thuở [ G7 ] xưa [ Cm ] ___. Tổ tiên ngươi [ Ab ] đã thử thách [ Bb ] Ta và đã thăm [ Fm ] [ Bb7 ] ___. Dù mắt được [ Eb ] xem bao [ G7 ] kỳ công Ta [ Cm ] làm”.

Cùng tác giả Tường Ân

Nguyện Chúa chúc phúc cho chúng con, hết mọi ngày trong cuộc sống. Nguyện Chúa chúc phúc cho chúng con, hết mọi ngày trong đời sống chúng con.
Giới răn Chúa chính trực làm hoan lạc tâm can, làm hoan lạc tâm can. Luật pháp Chúa quả là toàn thiện bổ sức tấm linh hồn con.
Giới răn của Chúa chính trực, chính trực và công minh, làm hoan lạc tâm can. Luật pháp của Người quả là toàn thiện. Luật pháp của Người nguồn ơn sức thiêng.
Chúa đỡ nâng hồn con Ngài luôn đỡ nâng đời con. Lạy Thiên Chúa xin cứu sống con. Nhân danh Ngài xin cứu độ con
Con sẽ tiến đi, trước mặt Thiên Chúa. Tiến đi trong miền đất, miền đất nhân sinh. Ôi lạy Chúa con yêu mến Ngài, vì Ngài đã nghe lời miệng con xin

Cùng chuyên mục thánh vịnh - đáp ca

Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai. Chúa hiển trị đầy vẻ uy linh, Chúa thắt dây lưng đầy vẻ uy quyền. Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai
Chúa là Vua Ngài đã mặc lấy thiên oai. Chúa hiển trị đầy vẻ uy linh. Chúa thắt dây lưng và đầy uy quyền.
Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai. Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai. Chúa đã vận uy quyền và Ngài đã thắt long đai.
Chúa ơi! Xin giữ gìn con, vì con tìm nương tựa Chúa. Con thưa cùng Chúa con rằng: Ngài là Thiên Chúa của con. Ngài là sự nghiệp của con.
Xin bảo toàn con lạy Chúa vì con kiếm nương tựa Ngài. Chúa là phần gia nghiệp và là phần chén của con. Ngài nắm giữ vận mạng của con, chính Ngài nắm giữ tất cả.