dâng lễ 52

 • 0
Thêm thông tin
 • Tác giả :Phạm Liên Hùng
 • Người đăng :Minh Ngọc
 • Ngày đăng :06/09/2021 03:09:48
 • Lượt xem :148
 • Tone chính :D
 • Điệu bài hát :Ballad
 • Chuyên mục :mùa thường niên
 • In bài hát
 • Thăng 1/2 note
 • Giáng 1/2 note
 • Tăng 1 font size
 • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

1. Này bánh [D]thơm với rượu nho thơm hợp dâng trước cung [F#m]đường lễ vật dậm [Em]hương.
Này bành [D]thơm với rượu [Em]thơm đoàn con tiến dâng [A]về tán tụng tình [D]thương.

ĐK: Nguyện [D]Cha chúc lành của [Bm]lễ tri ân, đoàn con chân [A]thành trìu mến hiệp [D]dâng.
Nguyện [D]Cha ân cần nhận [Bm]lễ tiến dâng, được C [D]ha chấp [A]nhận hạnh phúc vô [D]ngần. 

2. Cùng kết [D]hoa với ngàn hoa hợp dâng trước thiên [F#m]tòa khúc nhạc lời [Em]ca.
Này sắc [D]hoa thắm màu [Em]hoa đoàn con tiến dâng [A]về cảm đội tình [D]Cha.

3. Này nén [D]hương nén trầm hương hợp dâng trước cung [F#m]đường bánh rượu thơm [Em]nồng.
Làn khói [D]hương khói trầm [Em]hương quyện bao nỗi vui [A]mừng thiết tha tạ [D]ơn.

Cùng tác giả Phạm Liên Hùng

Cùng cất tiếng tung hô mừng Chúa hiển vinh, mừng Vua Hòa Bình. Cùng cất tiếng tung hô mừng Chúa quyền linh, mừng Vua Hòa Bình.
Dâng lên Chúa rượu bánh thơm sẽ trở thành mình máu Chúa. Dâng lên Chúa hồn xác con để trở thành của lễ hy sinh.
Dâng lên trước thiên tòa này bánh thơm với rượu ngon. Dâng lên trót tâm hồn và trót thân xác của con. Xin tiến dâng lời kinh hòa vang theo lời hoan chúc
Một người ngã xuống là ngàn người sẽ đứng lên, một người ngã gục cả đoàn người sẽ tiến lên trong tin yêu. Vì tình yêu cao siêu, vì tình mến thắm thiết, đoàn người cứ tiến lên.
Mừng các thánh anh hùng Tử Đạo Việt Nam. Mừng thành trì đức tin, mừng đoàn người anh dũng. Mừng các thánh anh hùng Tử Đạo Việt Nam.

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Bàn tay con nhỏ bé biết lấy chi tiến dâng lên Ngài ? Đọng trên tay giọt sương là công sức tháng năm miệt mài. Nguyện dâng lên Ngài đây những trái tim chứa chan tình yêu.
Từng giọt rượu nho bánh thơm xin tiến lên Ngài. Nguyện xin Chúa thương nhận lễ dâng trót tâm tình mến yêu Ngài. Và này đoàn con Chúa thương khơi mối chân tình.
Như ngày dài trong cơn nắng cháy mong mưa về tưới nhuộm đất đai. Này trần gian khô héo mong Chúa đến đổi đời cho niềm tin sáng ngời khắp nơi.
Xin Chúa cho tâm hồn con luôn khát khao đi tìm gặp Chúa. Xin Chúa cho tâm hồn con luôn ước ao thuộc trọn về Ngài. Vì từ thuở xa xưa ấy con chưa biết Chúa
Kính tiến lên Ngài,của lễ đơn sơ. Tấm bánh tinh tuyền,rượu quí nho thơm. Là sức lao công,miệt mài nắng mưa, là những hy sinh cùng ngày tháng qua,con xin dâng.